HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2014
 • 26-08 Fiifensantich jier lyn
 • 25-08 Workum van Vroeger en Nu
 • 21-08 Fiifensantich jier lyn
 • 20-08 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-08 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 25 - 08 - 2009 - Nei de oarloch

  Foarôf.

  It fûl my noch net sa licht om wer aktyf mei ús Fryske tael om te gean. Lêze wol altyd noch bêst mar skriuwe giet minder. Dêrom binne der mooglik út en troch wat útgliders yn it stikje slûpt dat hjirnei komt: wat Frollânske rigeltsjes bijgelyks en wis wat Warkums idioom. Mar dat lêste kin der in dit blêd wol bij troch tink ik sa. Fjirder haw ik wat inspiraesje opdien, troch wêr opnij wat te lêzen in “Titaantjes” van Nescio en sa kaem dit stikje oer mijn eerste jeugdoantinkens boppe:  

   

  Nei de oarloch

  Jonkjes wienen we noch sa lyk nei de oarloch,mar wol warbere jonkjes. It wie altyd drok yn ‘e winkel fan ús heit en mem en heit wie faak oan ’t jûns let op paed om de boekjes fol mei -boadskippen te praten. Letter doe wij wat âlder waren, brochten wij sneons dy boadskippen roun op ‘e fiets; twa tassen oan ‘e bagagedrager en twa oan ’t stjûr.

  Mar doe yn ’t begjin hienen wij in protte frije tiid en net sa folle tasjoch. Tegearre mei myn broer Tinus boarten wij altyd bûten. Warkum wie doe folle grutter as tsjintwurdich en it Súd wie ús lang genôch. De Djippe Dolte wie in breed wetter mei oan ‘e oare kant allinne mar greiden en de molkefabryk. It libben wie ien grut feest fen knikkerje, hoepelje, topje, fiskje en kattekwea. Ik boatte doe in soart mei Jakob van der Meer (fan ‘e slachter), Jan Tjalsma (fan ‘e lapkeswinkel), Pier Hiemstra en Jan Ouderkerk (beide fan fjirder op ’t Súd), Loek de Jong (fan ‘e merk), Sierk Mulder (út ‘e stege), en Andries Vlas (tsjin ús oer) en wis sil ik wol in stikmannich forjitten wêze.

  Minsken dy ’t de Friso lêze – en hokker âld-Warkumer docht dat net? – kinne fansels dy aardiche column “Fyftich jier lyn”. It as altiten it earste wat ik lês. De oantinkens út myn bennetiid rinne dan lyk op mei dizze rubryk. Sadwaende bin ik einliks al in skoft fjirder as koart nei de oarloch. Dochs bliuwt dy tiid mij tige bei, al scoe ik net krekt witte wêrom. Is it bijgelyks omdat alles doe sa dúdlik wie? Wij wisten wa’t goed en wa’t ferkeard wienen. Dêr hie de oarloch wol foar soarge. Mar ’t hie lykwols ek te meitsjen mei de spannende forhaelen dy’t wij te hearren krigen. Sneontejûns skonk ús mem kofje út ‘e prottelkanne foar de manlju dy’t de rekkentsjes betellen en smokerei hellen. Wij mochten er fakentiden bei bliuwe at wij ús mar net yn ’t petear jowden. Mei trinjende eagen sieten wij dan to lústerjen yn ‘e keamer achter de winkel, dy’t blau fan ‘e reek wie. Dôchs tink ik dat dy tiid mij foaral sa dierber bleaun is, omreden dat it myn earste oantinken jûn hat.

   

  Do’t wij âlder wurden, feroare der fan alles om ús hinne en wij feroaren ek. It libben wurde djipsinniger en der kamen problemen op ús ôf fan skoalle en mei fankes en sok soart dingen. Dêroer tochten wij nei en sieten dan op ‘e stoepe nei de bolstjinnen en ‘e wymerts te sjen en te praten oer wat der yn Warkum barde, mar foaral oer wat der net barre koe.

    

  Frank Dijkstra

  Aduard.

  Luchtfoto van het Sud tegenover waar Frank woonde. 

  << Terug
  Werfdehoop.nl    Organische meststoffen Culterra    De Klameare    StringIT    Veiligheidzorg    Tapijthal F.M. de Boer Workum    link naar groenbloem    Lines4boats.nl    
  link naar hetstekeltje    Bouma kraanverhuur    Makelaardij P.J. de Jong    Fashion by Fré    Op de hoek van de stal    Bleeker en Flapper Makelaardij    Hogenelst Yachts Interiors    De Galerie