SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
 • Opening nieuwe expositie
 • Zorgboerderij Veldzicht helpt, helpt u
 • Word Maatje en help daarmee medemens
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 10 - 12 - 2011 - Jaarvergadering IJsclub vlot afgewerkt

  Jan Pieter Dykstra 

  “Laat de winter maar komen, het bestuur is er klaar voor”. Deze inmiddels onverslijtbare afscheidszin sloot de jaarvergadering van de IJsclub Workum – en ook het traditionele jaarverslag van de activiteiten – maandagavond in een bomvolle Klameare af. Voordat deze ‘verlossende’ woorden echter de pauze van de bijeenkomst inluidden werd in een vlot tempo de vergadering afgewerkt. Hoewel, toen de bijeenkomst moest beginnen, waren in geen velden of wegen ijsclubbestuurders te bekennen. Misschien waren ze op weg naar ‘de Klameare’ in een wak gereden, of hadden ze sneeuwblind een verkeerde afslag genomen? Allerlei gissingen kaatsten door de zaal.  Tot via een ad-interim voorzitter in de persoon van Henk de Boer en ex-secretaris Douwe van der Meer de verzamelde koek-en-zopie genieters vernamen dat er vertraging in het reisschema van de Workumer bobo’s was ontstaan. De gehele top van de club was in de buurt van München gesignaleerd op zoek naar in dirndl geklede dames die bekend staan om hun zoen- en andere kwaliteiten. Deze dames verrichten onder anderen zeer nuttig werk als het op prijsuitreiken aankomt, en met de winter in  aantocht moet ‘it ridersark skerp wêze’ en de nevenwerkzaamheden geregeld. Het draaiboek schrijft dat nu eenmaal voor. Bovendien had de gast van hedenavond jarenlang de proef op de som kunnen nemen toen hij de Duitse damesploeg onder zijn hoede had. Al doende leerde hij die kwaliteiten van dirndls naar waarde te schatten en het daartoe opgestelde rapport had de ijsclubbestuurders zodanig overtuigd…

  Dus de honneurs werden tot de aankomst een feit zou zijn, waargenomen door eerdervermeld tweetal. Zij kweten zich met enige nervositeit van hun taak. De opening ging hortend en stotend in soms in Bokwerdiaans gegoten proza en de ex-secretaris hakkelde er luchtig op los tijdens notulen en jaarverslag. Maar al spoedig werd enig geruis hoorbaar in de wandelgangen van ‘de Klameare’. Tot veler hilariteit verscheen het college - nog geen tijd gehad zich in driedelig te hijsen – in een lederhose met ‘knibbelhoazen’, voorafgegaan door de nieuwe secretaris Anita Ybema, in een bruisende muzikale valeta-achtige setting in jawel, een heuse tiroler dirndljurk. De toon van de avond was hiermee gezet. De serieuze kant van de agenda werd doorspekt met humor afgewerkt. De nieuwe secretaris moest eerst, bleek na het welkom van voorzitter Durk de Boer, nog even door de leden worden ‘goedgekeurd’. Wellicht had het bestuur vrees dat er in dit mannenbolwerk, want dat was het tot nu toe, weerstand tegen haar intrede zou bestaan. In ieder geval werden met de bruisende binnenkomst, à la ooit Sonja Heny of Sjoukje Dijkstra op de Olympische piste, alle twijfels over mogelijk disfunctioneren weggenomen. Een donderend applaus overstemde de stilzwijgers, zo die er mochten zijn geweest, toen de hamvraag aan de orde kwam. Uiteraard was er een speciaal welkom voor de ereleden Willem Boersma, Hisse Bremer en Eeuwe Riemersma, en natuurlijk de spreker van hedenavond, Ab Krook, voormalig bondscoach, trainer en wat hij meer ‘by de ein hân hat’.Verder had de vergadering een vlot verloop. Jaarverslag en notulen, of andersom, passeerden vlot. Hoewel de secretaris moest wennen aan de gewoonte dat leden van de ijsclub gewoonlijk bij de voornaam worden genoemd. Bijvoorbeeld werd de heer G. Reult opgevoerd, maar het is een kniesoor die op deze ‘peanuts’ let. Voor de muzikale begeleiding ten behoeve van clublied en introductie van de gast was troubadour Sipke de Boer aangetrokken. Om de vrijwilligers te eren die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bouw van het nieuwe clubhuis, dat zo bleek de naam ‘Winterwille’ zal dragen, werd er op koper een hymne ten gehore gebracht door ‘ponghâlder’ Wybren Koopen en filmregisseur Tjitte Ketelaar. Alle vrijwilligers ontvingen voor hun belangeloos verrichte diensten een verrassingspakket. Tevens was er om hun nageslacht te overtuigen van hun inzet voor de (ijs)maatschappij voor ieder van hen een oorkonde, die velen lieten signeren door de daartoe graag bereid zijnde Krook. Hij mocht ook de pakketten en wat dies meer zij overhandigen. De tút kwam van de secretaris. De naam van het clubgebouw werd overigens bedacht door Britt Haanstra, leerlinge van de St. Ludgerusschool. Meester Hugo van die school kreeg de eer om het spandoek waarop de naam pontificaal stond afgebeeld in het volle lamplicht te ontrollen. De kantine, clubgebouw, is inmiddels gereed, dus de hoop op daadwerkelijke ingebruikname stijgt nu de temperaturen dalen. Vorig seizoen, was er genoeg natuurijs, aldus het jaarverslag om activiteiten op de baan te houden. Een estafette voor de leden leverde mooie strijd op. Echter, de geplande marathon zat er door de wispelturigheid van ‘Jukelburd Thialf’en zijn secondanten niet in. Andere activiteiten slaagden in meer of mindere mate. De wandeltocht was niet echt succesvol, maar de actie om de kas te spekken – door verkoop van hetgeen koning, keizer, admiraal en ook de gewone man niet kunnen ontberen – is een succes geweest. En voor herhaling vatbaar; de opbrengst zou kunnen worden gebruikt om in samenwerking met Gewest Friesland en Schaatstraining Bolsward voor de (school)jeugd schaatsactiviteiten op te zetten, althans die gedachte zit er wel achter. Ook de ‘ponghâlder’ kan op een goed jaar terugzien. Ondanks de investering in het clubhuis is er nog een klein kapitaal op de bank, een buffer. De opgenomen hypotheek om het clubhuis te realiseren kon volgens schema worden afgelost en dat is verheugend. Verder is er een ‘Club van Vijftig’ opgericht, waarin bedrijven en wie meer mee wil doen de club kunnen sponsoren om telkenjare ‘droech op redens oer’ te komen. De kascommissie had bij monde van Barbara Schreuder geen enkele onregelmatigheid geconstateerd. Er werd correct boek gehouden van de geldstromen en naar het oordeel van de commissie geeft de getoonde jaarrekening 2010 een getrouw beeld van de samenstelling en de herkomst van het vermogen. Alle lof, ook namens haar medecommissie lid Piet de Boer, voor deze prestaties. Haar voorstel om ‘ponghâlder’ Wybren Koopen décharge te verlenen wordt met applaus door de vergadering bekrachtigd. Zij treedt nu voor de club in de anonimiteit terug. Haar opvolger is Doede C. Visser, niet aanwezig, maar vorig jaar op de reservebank geplaatst en zijn opvolger als reserve wordt Gatske Folkertsma. Tot slot volgt dan de al gememoreerde huldiging van de vrijwilligers, waarbij Minne Boschma een speciaal woord van dank krijgt. Hij was niet bij de bouw van het clubhuis betrokken, maar staakte vorig jaar zijn bijna levenslange kwitantielopen om de contributie op te halen. Meer dan veertig jaar, onversaagd, in weer en wind, ‘hiem op, hiem ôf’. Op hem is niets meer en minder van toepassing dan hetgeen de antieke Romeinen zo kernachtig uitdrukten met de spreuk ‘Semper Fidelis’.

  Daarmee was het einde van de vergadering bereikt. Ieder spoedde zich naar de bar om koffie of iets anders. Sjerp Blom tracteerde de menigte op heerlijke worst, uit eigen - onlangs op tentoonstellingen door vakjury’s maar weer eens veelvuldig gelauwerde - slagerij, al sinds 1854 in Workum gevestigd!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Hunia's Drukkerij    
  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    link naar groenbloem    
  Touwspecialist    Klameare Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  NEDCAD