SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2019
 • De ‘Groupe des Six’
 • Merk 1890
 • Foto's opening feestweek Wiep Visser
 • 11 en 18 september
 • Leuke spelavond in café Spoarsicht
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 26 - 02 - 2015 - Uitstel in zwembadsoap

  Uitstel in zwembadsoap

  Jacob Bouwhuis

  Voordat de raad een besluit neemt over de toekomst van een zwembad in Workum willen de fracties van de WD en Gemeentebelangen in de raad van Súdwest-Fryslân dat drie opties degelijk worden onderzocht, waarbij alle ins en outs worden meegenomen, ook de financiële consequenties. De gemeenteraad stemde afgelopen donderdagavond in met het amendement van deze beide partijen en zodoende is er nu sprake van uitstel in de zwembadsoap. De fracties van het CDA en Groenlinks stemden tegen. Zo belanden we in een bijzondere discussie, merkte wethouder Durk Stoker op in zijn reactie op de standpunten van de raad. De afspraak is dat we 370.000 euro moeten bezuinigen op het sportbudget en dat we ondanks de krappere middelen drie openbare zwembaden in onze gemeente in stand moeten houden, aldus Stoker. Om dit te kunnen realiseren heeft het college wat betreft Workum gekozen voor een nieuw openbaar zwembad bij een zakelijke partij, Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland, simpelweg omdat het geld ontbreekt om zelfeen nieuw zwembad te realiseren. Nu komt de raad plotseling met de eis om meer onderzoek naar de andere opties te laten verrichten, zo vervolgde hij. Het is nu al duidelijk dat de eerste optie, te weten de bouw van een nieuw openbaar bad op dezelfde locatie in Workum, onhaalbaar is. Daar komt bij dat nieuw onderzoek extra middelen vergt. Een amendement is gauw ingediend, maar is de raad zich bewust van de consequenties die hier aan vastzitten, zo vroeg Stoker zich af. Hij daagde de raad uit om aan te geven waar het onderzoeksgeld vandaan gehaald moet worden. Blijft dat antwoord achterwege, dan gaat dat vermoedelijk ten koste van de bestemmingsreserve van de sporthal.

  Ondanks de waarschuwende woorden van de wethouder die de ingediende amendementen sterk ontraadde én een ingelaste schorsing, bleek geen van de fracties overstag te willen gaan. De amendementen bleven op tafel liggen. Aangezien het genoemde amendement van de VVD en Gemeentebelangen het meest verstrekkend was, werd dit eerst in stemming gebracht. De meerderheid van de raad stemde dus in met het amendement. Tijdens de behandeling van het zwembaden voorstel had de fractie van Totaal Lokaal de raadszaal verlaten. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

  Daaruit kwamen volgens het college twee alternatieven. Sport-en Gezondheidscentrum Zuid-west-Friesland en Mondeel cum suis hebben een voorstel gedaan voor de bouw van een openbaar zwembad bij hun onderneming. Daarbij is een globaal voorstel gedaan met betrekking tot de exploitatiebijdrage die dan van de gemeente wordt gevraagd. Voor beide voorstellen geldt dat de gevraagde bijdrage moet overeenkomen met de netto lasten van het huidige zwembad. Uit de verschillende financiële scenario's blijkt dat in Workum met behulp van een jaarlijkse exploitatiesubsidie een nieuw openbaar zwembad mogelijk is wanneer aansluiting wordt gezocht bij It Soal of bij Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland. De voorkeur van het college gaat vooralsnog uit naar de bouw van een zwembad bij het Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland, vooral vanwege de ligging en de bereikbaarheid. Het college wilde in de raadsvergadering van afgelopen donderdag graag het mandaat van de raad om deze mogelijkheid verder op haalbaarheid te onderzoeken en de raad daarover bij de behandeling van de Perspectiefnota 2015 een definitie voorstel te doen.

  Maar volgens diverse raadsledenwas deze gang van zaken iets te snel door de bocht. Volgens Jan Hoekstra (D66) moet het oorspronkelijke idee van Jan Rodenhuis, destijds wethouder van de gemeente Nijefurd, ook nader worden onderzocht. Die pleitte destijds voor een combinatie van sporthal, zwembad en brede school op dezelfde locatie van de huidige Rolpeal. Dat plan stuitte toen op de nodige weer-stand en verdween onderin een lade. Een combinatie van partijen, waaronder het CDA Groenlinks, D66 en de ChristenUnie, stelde in een amendement voor om het college opdracht te geven om in overleg met betrokken partijen uit Workum de mogelijkheid voor een nieuw zwembad en een sporthal op of bij de huidige locatie van de Rolpeal op haalbaarheid te onderzoeken. En datzelfde wilden ge-noemde partijen voor een nieuw zwembad bij het Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland. Want, zo zei Pieter Dijkstra (CDA), we moeten een duidelijk beeld hebben van de financiële conse-quenties van beide opties, maar ook ingaanop het draagvlak de ruimtelijke inpasbaarheid en de veiligheid. Het is voor het CDA en de andere amenderende partijen van wezenlijk belang dat de meningenen wensen van de Workumer bevolking in de onderzoeken worden meegenomen. Betrokken partijen in Workum, gelieerde bedrijven en instellingen hebben hun steun al toegezegd om aan dit onderzoek mee te werken.

  Een volgend amendement dit keer van de WD en gesteund door Gemeentebelangen, ging zelfs een stapje verder. In feite zijn er in Workum drie mogelijkheden, zo stelde woordvoerster Titia Tjalma. Een zwetnbad op It Soal is de derde optie. Enfin, dit amendement haalde het dus.

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Klameare Workum    
  Hunia's Drukkerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Op de hoek van de stal    
  Fasion by Fre    Touwspecialist    
  Hulpteugel Vrijwilligersrooster    NEDCAD    
  Bouma kraanverhuur    Roelof Fopma    
  Organische meststoffen Culterra