SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • De Wijmerts
 • Noard 79
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 17 - 04 - 2017 - 'Geen extra budget voor lokale ‘Omrop Súdwest'

  'Geen extra budget voor lokale ‘Omrop Súdwest'

  Jacob Bouwhuis

  Er is geen extra budget voor Omrop Súdwest beschikbaar. Dit vertelde wethouder Mirjam Bakker afgelopen donderdagavond in de raadsvergadering van de gemeente Súdwest-Fryslân in IJlst. Tijdens deze vergadering werd het reilen en zeilen van Omrop Súdwest geëvalueerd. In mei 2012 heeft het Commissariaat voor de Media de stichting Lokale Media-lnstelling Súdwest-Fryslân, in de volksmond Omrop Súdwest, aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze aanwijzing en de daarbij behorende zendmachtiging eindigen op 14 mei 2017. De lokale omroep heeft in juli vorig jaar het Commissariaat laten weten dat zij opnieuw in aanmerking wil komen voor deze zendmachtiging voor een periode van 5 jaren. Aangezien er geen andere kapers op de kust zijn om de zendmachtiging binnen te halen, mocht de raad zich afgelopen donderdag uitspreken over de vraag of de omroepinstelling voldoet aan de eisen die de Media-wet stelt.

  De belangrijkste eis is, dat de omroep zich hoofdzakelijk richt op regionaal of lokaal niveau door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven. Wat de financiering van de omroep betreft kan de gemeente zich daaraan geen buil vallen. De Rijksbijdrage bedraagt namelijk 1,30 per wooneenheid en dus sluist op basis van 39.958 wooneenheden de gemeente jaarlijks een bedrag door van 51 .945,40. Nu had Douwe Blom (FNP), de kersverse vader van dochter Marije – maar dat terzijde -, geen problemen met de verlenging van de zendmachtiging van Omrop Súdwest, maar hij plaatste toch enige kritische kanttekeningen. "Sechtich prosint fan ús ynwenners brûkt ús memmetaal yn it deistich ferkear en dat sjoch of hear ik net werom yn de radio- en tillevyzje-útstjoeringen fan de omrop." Hy Pleite foar it opstellen fan in konvenant tusken de gemeente en de omrop om mear Frysk te brûken, want yn syn eagen kostet Frysk praten giin jild.

  Angeline Kerver (GroenLinks) ging nog een stap verder. Tezamen met de Socialistische Partij had ze een motie klaarliggen die de omrop sommeert om de Fryske taal meer onder de aandacht van het publiek te brengen. Tegelijk realiseerde ze zich dat Omrop Súdwest veel met stagiaires werkt, de medewerkers en vrijwilligers lang niet allemaal Friestalig zijn en dat ze met apparatuur moeten werken. Zaken als Friese ondertiteling zijn daardoor moeilijk haalbaar.

  Toch moet de omrop een kans krijgen zich aan te passen aan het taalgebruik in onze gemeente, zelfs al zou dat meer geld kosten. Hoewel wethouder Mirjam Bakker de motie sympathiek vond en een Frysk taalconvenant begrijpelijk, achtte ze beide niet uitvoerbaar. Er is, zoals hierboven gememoreerd, geen extra budget voor Omrop Súdwest beschikbaar, stelde ze. Daarop trok Angeline Kerver de motie in.
   Navraag leerde dat de lokale omroepen al jaren moeten rondkomen van de Rijksbijdrage van 1,30 per wooneenheid. Zelfs in de Periode van de Lokale Omroep Nijefurd gold dit bedrag al. Die omroep kreeg in de nadagen van de gemeente Nijefurd extra middelen om het hoofd boven water te houden. Zo kon die lokale omroep na een turbulente samensmelting met de lokale omroepen van Bolsward en Sneek een positieve balans, een prachtige studio en gedeeltelijk gerenoveerde apparatuur inbrengen. Naast de Rijkssubsidie hebben lokale omroepen weinig mogelijkheden om extra reclame-inkomsten te verwerven, omdat dit aan strikte regels en uitzendminuten is gebonden. De inbreng van een aantal sponsoren is te gering om kostbare investeringen te plegen.

  Bron: workumer Krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Klameare Workum    
  Hunia's Drukkerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  Jopie Huisman Museum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Organische meststoffen Culterra    Glashandel Sneek    
  NEDCAD    Roelof Fopma    
  Tapijthal Workum