SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Concert Hestia Sextet
 • Opening nieuwe expositie
 • Zorgboerderij Veldzicht helpt, helpt u
 • Word Maatje en help daarmee medemens
 • IJsclub Workum trakteert jeugd op reis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 23 - 06 - 2017 - Sobere plechtigheid bij Inthiemafeart

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/6542.jpg

  De praam met gasten op weg naar de aanlegsteiger van het veer.

  Sobere plechtigheid bij Inthiemafeart

  Het pontje waarmee normaal gesproken tientallen keren per dag komende en gaande reizigers over de Inthiemafeart worden gezet om hun weg naar It Heidenskip of Gaastmeer te vervolgen was vrijdagmíddag 16 juni voor een korte tijd door Menno Sappé, de exploitant van het veer, geheel belangeloos even 'uit de vaart’ genomen. Hij vervoerde er in die tijdsspanne vanaf de boerderij aan de Koaidyk 15 een flink aantal gasten mee van de Werkgroep Lancaster/WO ll Warkum, naar de aanlegsteiger van het veer. Ook veehouder Klaas Bakker van Koaidyk 15 deed dat met zijn praam. Onder die gasten wethouder Durk Stoker die de plaquette zou onthullen die het drama in herinnering brengt dat de families Kuiper en Westra op  16 juni, exact 74jaar geleden, trof toen Hendrik Kuiper door de SD- er Frans Lammers werd gearresteerd. Hij, beschuldigd van hulp aan onderduikers, werd eerst ingesloten in het Huis van Bewaring in Leeuwarden en keerde nimmer naar zijn 'pleats' en deze plek – de aanlegsteiger - terug, waar ooit de bij zijn boerderij behorende molen stond.

  Vanaf het 'dek' van het pontje werd die ceremonie ingezet door de trompet van Siebe Bokma, die het militaire signaal ‘Tap Toe' over de hoofden van de ruim vijftig genodigden liet klinken over de 'tierige greiden' fan It Heidenskip, streek fan lân, wetter, wyn en wolken. Aansluitend volgde een moment van stilte. Een moment dat met name bij de aanwezige familieleden van Hendrik en Neeltje Kuiper-Westra, wier huwelijk kinderloos bleef, emoties opriep. Mevrouw Jansma-H uizenga, nicht van Kuiper, herinnert hem zich als een 'leave omke', die niet onverdienstelijk orgel speelde. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot zorgden ervoor dat de brieven van Kuiper aan 'zijn lieve vrouw Neel' bij Tresoar terecht kwamen. Neven Matthijs en Renze Westra hebben omke niet gekend, maar sluiten zich aan bij de kwalificaties die zij ook uit andere bronnen van overlevering kennen. Zij ziin ‘tige te sprekken' over dit initiatief van de werkgroep. En hoewel het 74 jaar na dato is: 'better let as net’.

  Wethouder Stoker had al in zijn inleiding aangegeven dit soort initiatieven uit 'de mienskip tige wichtich te finen. Doe't ik hjir hinne ried,'vertelde hij op de 'telle' in de schuur van nu Klaas en Betty Bakker, maar ooit eigendom van de ergens naamloos rustende veehouder Kuiper,'ha'k foar mysels ris oan it rekkenjen west. Kuiper wie fan 1885, dus 58 jier doe 't de SD-ers him meinamen. Dat is likernöch sa âld as ik no bin. Dat set jo oan it tinken en dan komt it ferhaal jo ticht op 'e hûd. En dat sokke punten as dizze plaquette der komme en binne is wichtich. In pake kin hjir in ferhaal oan syn bernsbern fertelle dat Ít in oare tiid komt.'

  Verhalen vormen het cement van de geschiedenis, die tijd verbindt. Hoe zouden wij ooit het epos van Troje, de Mahabharata, Koning Arthur, Gilgamesj, etc. hebben gekend als het niet door miljoenen pakes aan miljoenen pakesizzers zou zijn doorverteld, mondeling als eens de rapsoden, een methode die duizenden jaren tot in onze dagen heeft overbrugd. Sinds de boekdrukkunst werd uitgevonden natuurlijk op papier en via het celluloid op film en magneetbanden worden die oeroude verhalen, geschiedenissen, levend gehouden. Deze plaquette, die dankzij de financiële medewerking van enkele stichtingen en de gemeente kon worden gerealiseerd, sluit bij die eeuwenoude traditie aan en geeft de passant, terwijl hij even moet wachten op de pontbaas, de mogelijkheid kennis te nemen van een stu kje streekgeschiedenis.

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Fasion by Fre    
  link naar groenbloem    Touwspecialist    
  Klameare Workum    Op de hoek van de stal    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    De Jong Workum Financieel Advies    
  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  Bouma kraanverhuur    NEDCAD    
  Roelof Fopma