SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • De Wijmerts
 • Noard 79
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 26 - 07 - 2017 - Kransen voor Workumer jeugd

  Kransen voor Workumer  jeugd.

  Afgelopen zaterdag was het de beurt aan kaatsvereniging de Pripper om een kaatswedstrijd te organiseren voor de jeugd van de federaties van Wûnseradiel-Bolsward-Workum en Sneek e.o.. Ook de jeugdleden uit Balk mochten meedoen. Omdat er geen K.N.K.B. wedstrijden waren, hadden liefst 131 kinderen zich aangemeld, verdeeld over 6 klassen jongens en meisjes. Totaal 67 parturen. Om deze wedstrijden binnen een redelijke termijn af te werken, waren er 19 perken gelegd. Het hele veld was echt nodig om dit te realiseren. Om 10 uur begonnen en met behulp van bestuur, leden, ouders en vrijwilligers viel om 17.15 uur bij de schooljongens de laatste slag. Mede dankzij het prachtige kaatsweer kan gesproken worden van een geslaagde kaatsdag in Workum. Over de gehele dag gesproken werd er spannend gekaatst. Liefst 6 keer kwam “alle hout” aan de telegraaf. Bente Miedema en Julian Kuipers waren succesvol bij de schooljeugd en zorgden ervoor dat 2 van de 12  kransen in Workum bleven. Maar waar winnaars zijn er ook verliezers. In de finale van de pupillenjongens kwam Jari van Malsen uit Makkum bij een stand van 1-1 in een poging om de bal te keren zo ongelukkig ten val, dat hij met waarschijnlijk een gebroken pols/arm per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De partij werd wel uitgekaatst. Remco Yska was zijn vervanger, maar wist de partij niet te winnen. We zullen nooit weten of dat met Jari wel gelukt zou zijn. Al met al een enerverende partij met winnaars, maar ook verliezers. Voor meer foto’s zie op  Facebook en Twitter van de kaatsvereniging onder “pripperworkum”) of op www.Workum.nl.  (incl. dit verslag)

  De uitslagen van de diverse klassen:

  Welpen Jongens (13p): 1 . Edwin Arjen Yska Bolsward,Stijn Feenstra  Exmorra; 2. Niek Bijma Arum, Sikke Kappeijne v.d. Copello Nijland; 3. Jesse v.d. Wal Witmarsum, Jitse Bosch Arum en Tymen v.d. Eems Makkum, Melle Talsma Achlum;   Verl. :  1.Lieuwe v.d. Kamp Nijland,Ruben Hendriks Balk; 2. Jelmer de Boer Nijland, Allon Elzinga Bolsward.

  Welpen Meisjes (6 P.):  1. Inez Bosch Arum, Ylza Wijbenga Bolsward; 2. Fenna Cuperus Bolsward, Minke Tjalsma Bolsward;  Verl. : 1. Maud v.d. Veen Arum, Janiek Van Der Brug Schettens.

  Pupillen Jongens (12 P.): 1. Johannes de Boer Hommerts,Tymen Bijlsma Bolsward;  2. Jari v. Malsen Makkum/Remco Yska Bolsward, Cees Detmer Kramer Balk; 3. Jurre Reitsma Exmorra, Jasper Hijlkema Arum.  Verl.: 1. Siebolt Hofman Hommerts, Pieter Postma Wons: 2. Rogier Feenstra Bolsward, Stefan Stapersma Balk.

  Pupillen Meisjes (12 P.):  1. Hilde Stremler Exmorra, Lenthe Groen Makkum; 2. Nynke Kuipers Workum, Mara Konst Arum; 3. Marit Feenstra Exmorra, Minke Rienstra Nijland. Verl. : 1. Ellen de Jong Workum, Luanua Stobbe Balk; 2. Sacha v. Vugt Hommerts, Mare Galema Workum.

  Schooljongens (15 P.): 1. Jari Visser Witmarsum, Julian Kuipers Workum; 2. Dietmer Kuperus Bolsward, Hendrik Kuiper Allingawier; 3. Sil Nota Workum, Jelle Jon Bouwman Bolsward en 3. Johan Tolsma Exmorra, Colin Baarda Witmarsum. Verl. : 1. Marten Leijenaar Exmorra, Michel Hendriks Balk; 2. Folkert Wesselius Hommerts, Johan Rienstra Balk.

  Schoolmeisjes (10 P.):  1. Noa Elzinga Bolsward, Bente Miedema Workum; 2. Lieke Van Loon Makkum, Lynette Ypeij Witmarsum; 3. Jetske De Boer Hommerts, Marije Kuperus Bolsward. Verl. : 1. Lisanne Leijenaar Bolsward,
  Lieke Steigenga Exmorra; 2. Alberdina Groen Makkum, Martzen Gerbrandy Nijland.

   

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/6595.jpg

   

   

  Klik op op foto voor meer foto's

   

   

   

   


   

   

   



  << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Jopie Huisman Museum    
  Fasion by Fre    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Workumer Jachtservice    Op de hoek van de stal    
  De Jong Workum Financieel Advies    Roelof Fopma    
  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  Thijs van der Meer Slagerij