SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Word Maatje en help daarmee medemens
 • IJsclub Workum trakteert jeugd op reis
 • Nieuwe trekpleister in ons oude stadhu

 • Kruispunt 1980
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 28 - 07 - 2017 - Raad: meer woningen in dorpen en huurhuizen

  Raad: meer woningen in dorpen en huurhuizen.

  Jacob Bouwhuis

  De gemeente is volgens de Woningwet 201 5 verplicht om een woonvisie op te stellen. Het strategische doel van de woonvisie is om ervoor te zorgen dat al de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân, zowel huidige als toekomstige, kunnen beschikken over een woning die Past bij hun specifieke situatie en behoeftes. De visie vormt ook de basis voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders organisaties. Ook zorgaanbieders, buurgemeenten, dorpsbelangen, ontwikkelaars, beleggers, provincie Fryslân en makelaars zijn actoren geweest bij het samenstellen van de woonvisie 2017 tot en met 2022.

  De woonvisie leidde donderdag tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces tot een stortvloed aan amendementen en moties, maar ook tot een langdurige discussie tussen de raad en het college. Zo wenste de fractie van de VVD, gesteund door nog een vijftal coalitie- en oppositiepartijen, dat de woonvisie zou worden aangevuld met een item over de zogenaamde lytse húskes. Volgens woordvoerster Baukje Miedema diende er een onderzoek te worden gestart om via een versnelde procedure het bouwen van lytse húskes mogelijk te maken. Dit ten behoeve van Personen en jongeren die graag in de eigen kern willen wonen maar op korte termijn geen geschikte bestaande woning kunnen vinden. Als bijkomende reden noemde Miedema dat de bewuste persoon nog geen behoefte heeft aan of de betaalkracht voor een grotere gezinswoning.

  Angeline Kerver (GroenLinks) wilde een zinsnede in de visie opnemen die te maken heeft met het energiezuinig of energieneutraal bouwen en verbouwen van woningen. Het is volgens haar een goede zaak om bestaande woningen te verduurzamen. Dat betekent een grote teruggang in het energieverbruik van de woningen. Dit beleid past in de opdracht die we met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs aanvaard hebben, aldus Kerver. Daarbij mogen huurwoningen niet worden vergeten, vond ze. Ze onderkende dat haar wens moeilijk haalbaar is, mede vanwege het gebrek aan vakmensen en materiaal. Het opleiden en werven van vakmensen, speciaal gericht op het renoveren en aanpassen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen met het oo8 op verduurzaming, moet volgens het raadslid zo snel mogelijk worden opgepakt. Ze wil graag dat het college met de scholen en andere betrokkenen om de tafel gaat zitten om dit probleem op te lossen.

  "lt docht bliken dat der faak grutte konfrontearjende belangen by de wenningkorporaasjes binne as it giet om it realisearjen fan de kontinginten fan wenningen," zei Lieuwe van der Pol (ChristenUnie). Hij vroeg zich af "of it mooglik is dat de gemeente in eigen wenningbedriuw yn it libben roppe kin." Het raadslid vroeg het college om "Yn dit stik fan saken 'n helberensstúdzje op te stellen wéryn it foar en tsjin fan in nij op te rjochtsjen gemeentlik  weeninbedriuw yn byld brocht wurdt."

  Het was Johan Langbroek (PvdA) opgevallen dat in de woonvisie staat vermeld dat de komende 5 jaar 525 sociale huurwoningen zullen worden gebouwd. Maar deze komen hoofdzakelijk in de grote kernen Sneek en Bolsward. Helaas heeft de gemeente momenteel geen grondposities in bezit in kleinere kernen die geschikt zijn voor sociale woningbouw en toch is de vraag naar dit soort woningen groot. Er is momenteel zelfs een wachttijd van meer dan 2 jaar. Het is volgens Langbroek weliswaar van groot belang dat het college zo snel mogelijk op zoek gaat naar grondposities in Sneek en Bolsward, maar er moet ook terdege worden gekeken naar de kleinere kernen. Hij verwachtte

  van het college dat dit in het vierde kwartaal van dit jaar met een actieplan komt om de realisatie van de 525 sociale huurwoningen mogelijk te maken.
  Een motie van het CDA en de VVD sloot daar naadloos op aan. Het college zou in de ogen van Anneke Koster (CDA) samen met de woningcorporaties en huurders organisaties een onderzoek kunnen uitvoeren naar geschikte locaties voor de bouw van sociale huurwoningen in zowel onze dorpen als in de steden. Daarbij zou het college zich vooral moeten richten op bestaande huurwoningen die nodig gerenoveerd dan wel geheel vernieuwd moeten worden.

  Migratie van het platteland naar de stad baarde Harmen de Wind (SP) grote zorgen. Hij besteedde een drietal moties aan dit moeilijk omkeerbare onderwerp. Naar de mening van de socialist moet de gemeente met een plan komen om niet alles in Sneek te centreren, maar dient zij te zorgen dat iedereen op fietsafstand kan beschikken over de meest essentiële diensten. Daarnaast moet het college, in samenspraak met de raad, zijns inziens afspraken maken met de woningbouwcorporaties om sociale huurwoningen in de dorpen in stand te houden. Vooral ouderen, maar ook reguliere huurders, hebben het recht om in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Het zou wenselijk zijn, volgens het raadslid, dat dorpen het heft in eigen hand nemen. Hij lanceerde het voorstel dat het college een stappenplan maakt dat de dorpsraden kunnen gebruiken om zelf sociale huurwoningen te houden of te bouwen. De gemeente zou daarbij ambtelijke ondersteuning beschikbaar kunnen stellen.

  Wethouder Gea Akkerman kon zich wel vinden in de meeste moties die de raadsleden hadden ingediend. Wat betreft een gemeentelijk woningbedrijf was ze wat terughoudend. Volgens haar kan zoiets pas gestalte krijgen als de woningcorporaties niet voldoen aan hun taakstelling. Ze is wel bereid er een analyse op los te laten.
  Bron: workumer krant FRISO

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  Roelof Fopma    Hunia's Drukkerij    
  Bouma kraanverhuur    Jopie Huisman Museum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  Op de hoek van de stal    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    Fasion by Fre    
  Tapijthal Workum