SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Aantal uitkeringen in Súdwest-Fryslân
 • De Wijmerts
 • Noard 79
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 26 - 02 - 2011 - alberts schilder-interieur

  Albert Schootstra

  Alberts Schilders en Interieurs aan het Noard in Workum had het afgelopen weekeinde wat te vieren. Het bedrijf, gedreven door Jettie, Siemon en hun doch­ter Greet Alberts, is namelijk na een tijd van bouwen, breken, schilderen en behangen uitge­breid en verrijkt met een `behangkeamer'. Het betreft hier een uiterst smaakvolle ruimte waarin de klanten in alle rust een behangetje kunnen uitzoe­ken onder het genot van een kopje koffie. "Wy hiene plak nedich dat de minsken sitte kinne," aldus dochter Greet. Het kantoor waarin moeder Jettie de financiën van de onderneming beheert werd als het ware `ach­teruitgeschoven' en neemt nu een gedeelte in van de opslag van waaruit vader Siemon 'op klus' gaat. In het vroegere kantoor is nu de 'behangkeamer' te vinden. Met alle behangboeken keurig gerangschikt in een kast lijkt de ruimte in eerste instantie bijna wat op een bibliotheek. De fleu­rige inrichting, met onder meer een regelmatig te verwisselen grote poster als een van de decorstukken aan de wand, nodigt onmiddellijk uit om zit­tend aan de smaakvol vormgege­ven tafel en op dito stoelen, je gedachten eens te laten dwalen over de inrichting van je huis en alles wat daarmee annex is, zoals het behang in de woon- en slaap­kamers. De kinderen vermaken zich intussen wel, want in de `behangkeamer' is speciaal voor hen speelgoed aanwezig- Vrijdag en zaterdag hield Alberts open huis om de opening van de nieuwe kamer te vieren en uiter­aard ook om alle andere aspec­ten van het bedrijf onder de aan­dacht te brengen. Greet Alberts: "It giet hartstikke leuk, wy hawwe in soad oanrin. Ja, it wur­ket wol." Greet wijst vooral ook op de meerwaarde die een bedrijf als Alberts Schilders en Interieurs heeft. En die meer­waarde is niet gering. Al een aan­tal jaren wordt in de ruimte naast de werkloods 'de Verfwin­kel' gedreven. Een groot succes. Greet vertelt dat er speciaal mensen in de winkel komen met het oog op de verfmerken die er verkocht worden - Koopmans en Painting the Past - of die uit zijn op het serviesgoed van 'At home with Marieke', woonaccessoires van het bekende merk PTMD en meubels, waarop de bezoekers van de 'behangkeamer' trouwens ook zitten, van het merk HK-living. De winkel is dus een belangrijk onderdeel van het bedrijf, al blijft Alberts natuur­lijk ook en vooral een degelijk schildersbedrijf dat al meer dan een eeuw in de familie is. Maar terug naar het behang. "Wy besykje it wat eksklusivere behang te leverjeu," aldus Greet Alberts, "mar oan de oare kant wol sa dat it betelber bliuwt. Dochs wolle wy ek in behang­spesjaalsaak wêze." De nieuwe behangkamer speelt in op de trend van tegenwoordig, zo brengt Greet verder naar voren. "Troch de resesje ferhúzje de minsken miskien tsjintwurdich minder gau as oars. Mar as se dan besletten hawwe om yn har álde hûs te bliuwen dan volle se dat ek, om it sa te sizzen, goed dwaan. Dan giet it roer kwa ynrjochting ek hielendal om."

  Op dinsdag, donderdag en zater­dagmiddag staat Greet in de win­kel. De rest van de tijd neemt moeder Jettie de honneurs in 'de Verfwinkel' waar en ze doet dat dus naast de taak die ze met het beheren van de financiën al heeft. Greet bestiert intussen, als ze niet in het ouderlijke bedrijf te vinden is, haar eigen onderne­ming, Greetz Wonen aan Séburch. Greetz Wonen houdt zich - en het is in deze kolommen al eens aan de orde geweest -bezig met advisering in de ruim­ste zin van het woord op de ter­reinen van kleur, interieur en styling. Greet begeleidt verbou­wingen en is daar ook daadwer­kelijk bij aanwezig en ook schikt ze bij bouwvergaderingen aan. Haar eigen bedrijf staat los van Alberts Schilders en Interieurs. Greet echter: "As ik de minsken advisearre ha dan krije se hjirre 10 prosint koarting." Maar ook met de andere schildersbedrij­ven heeft ze een uitstekende ver­houding, van `broodnijd' is dus in de verste verte geen sprake. De schilderbedrijven in Workum hebben trouwens toch een uitste­kende verhouding. Juist als de verslaggever van deze krant een kijkje neemt in de nieuwe `behangkeamer' komen Marten Tijtsma en zijn echtgenote Hennie Soepboer binnen om dat

   

  - onder veel loftuitingen - ook te doen. Tijtsma en Alberts pakten bovendien ook al samen grote klussen aan, zoals het schilder­werk na de restauratie van de roomse kerk, de Werenfridus.

  Het zal duidelijk zijn dat Siemon, Jettie en Greet Alberts een belangrijke stap hebben gezet op een vlak dat voor een ondernemer zo belangrijk is en dat vorige week in deze krant ook al aan de orde kwam in relatie tot de nieuwe showroom van Erik en lekje Boogaard: het inhaken op nieuwe ontwikkelin­gen en het op tijd nemen van een `bocht' als zulks nodig is. "De saken geane goed," vertelt Greet trouwens en dat is prachtig, maar daar hoef je je op zichzelf niet over te verbazen want anders houdt een (fami­lie)bedrijf het niet langer dan een eeuw vol. Maar fijn is het wel, niet alleen voor Siemon en Jettie Alberts-Riemersma en hun dochter Greet, maar ook met het oog op de levendigheid aan het Noard. Ook dat is in deze krant al eens ter sprake geweest: als win­kelstraat mag het Noard er ter­dege zijn, wat er dienaangaande ook beweerd wordt. En verder is het in 'de Verfwinkel' heerlijk toeven en de nieuwe 'behangkea­mer' draagt daar niet weinig aan bij. Ook dat is immers de trend: de inrichting van een huis wordt steeds belangrijker voor de men­sen van de eenentwintigste eeuw. Een ontwikkeling waarop Sie­mon, Jettie en Greet fantastisch inhaken. Alle lof'

  Bron: Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Jopie Huisman Museum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum    Workumer Jachtservice    
  Op de hoek van de stal