SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
 • Opening nieuwe expositie
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 12 - 04 - 2011 - Levensgeschiedenis van een volksschilder

  Jacob Bouwhuis

  Er is al veel geschreven en gezegd over het leven en werk van de volksschilder en oudijzer­handelaar Jopie Huisman maar de jongste uitgave van het boek met de titel 'De levensgeschiede­nis van een volksschilder' bena­dert het best de mens achter de Workumer schilder. Hoewel het boek al in december vorig jaar is verschenen, kreeg het afgelopen zaterdag bij de opening van de tentoonstelling in het Sleeswyckhús bijzondere aandacht.

  Het boek laat de gewone, en mis­schien wel een groot deel van de echte mens achter Jopie Huis­man zien. Een man met de nodi­ge lekken en brekken en niet de mystieke figuur die hij een in de ogen van vele liefhebbers was.

  De schrijver Albert van Keimpe­ma heeft een boek gemaakt dat zich laat lezen als een soort lief­desroman. Hij is ver in het verle­den gedoken, heeft talloze rela­ties van de oudijzer koopman en schilder met verschillende vrou­wen ontrafeld en ook de minder fraaie karaktertrekken opgete­kend. De oud-commissaris van Friesland Ed Nijpels die samen met Jopie's eerste vrouw Eelkje de Boer en één van de exposan­ten te weten Gerard Boersma, de tentoonstelling afgelopen zater­dag opende, maakte gretig ge­bruik van enkele passages uit het boek.

   

  Zo was ooit de bekende kunste­naar Jan Murk de Vries (die een poosje in Workum heeft ge­woond) in een koude winterperi­ode te gast bij Jopie en Eelkje. Het vroor dat het kraakte en 's nachts kon Jan Murk op het toch­tige, slecht geïsoleerde kamertje onmogelijk de slaap vatten, hij trilde bijna het bed uit. Dat wekte het medelijden van Jopie op, dus die nodigde Jan Murk de Vries uit om maar bij hen in bed te kruipen, dan hadden ze warmte van elkaar. Wel op een voor­waarde, Jopie moest in het mid­den. De inmiddels zeer bejaarde Jan Murk de Vries was onder de genodigden. Jopie schuwde de publiciteit niet en daarom trouw­de hij op 1 november op het feest van Allerheiligen, destijds een belangrijke katholieke feestdag die als zondag te boek stond. Zo was hij er zeker van dat vele Workumers getuige konden zijn van het huwelijk. Het mag bekend zijn dat de schilder lak had aan het gezag en de gevestig­de orde. Volgens de schrijver had Jopie er ook geen moeite mee om de huishoudbeurs van zijn moe­der te plunderen als hij geld nodig had. Hoewel zijn moeder dat wist, ontkende Jopie altijd glashard. Pas later kwam er toch iets van een katholiek geweten in opstand en vulde hij de ontbre­kende munten weer aan. Hij wist ook dat hij niet altijd betrouw­baar was, maar zo placht hij wel­eens wijsgerig op te merken: 'Als je het kwaad in jezelf ontkent, dan ben je het kwaad". Kortom, volgens Nijpels een meer dan leesbaar boek dat ook is opge­sierd met foto's van zijn bekende en onbekende werk.

   

  Juist dat onbekende werk, in be­zit bij vele particulieren overal in den lande, was voor zijn zoon Jacob en neef Joop een grote uit­daging om dat een keer bij elkaar te halen. Het is immers een bij­zonder jaar, het Jopie Huisman Museum bestaat inmiddels al vijfentwintig jaar.

  Dus togen ze bij wijze van spre­ken op strooptocht en slaagden erin om werkelijk een enorm aantal schilderijen, tekeningen en aquarellen naar Workum te halen. In hun zelf bedachte opga­ve en uitdaging zijn ze dus ruim­schoots geslaagd. De beneden­verdieping van het Sleeswyckhús, voor even omgedoopt tot `Museum de andere kant' hangt echt tjokvol met krijttekeningen, pentekeningen, aquarellen en schilde­rijen in alle soorten en maten. Zelfs het befaamde schilderij met de afbeelding van Bennie Voets en Sjaak Alteva dat al sinds jaar en dag bij Paul Andela achter de bar hing en behoorlijk getekend is door de tand des tijds, heeft een plekje gekregen op deze bijzondere tentoonstel­ling. Het is met elkaar een keur aan ambachtelijk en realistisch werk met bekende locaties als onderwerp, afgewisseld met fijn­zinnige en ontroerende tekenin­gen, met andere woorden, ty­pisch Jopie Huisman in al zijn facetten. Het enige probleem was dat zeer velen waren afgeko­men op de opening, zoveel zelfs dat ze amper in het Jopie Huisman pasten, laat staan in het Sleeswyckhús. Het was drin­gen geblazen vooral om de bovenetage te bezoeken.

   

  Op de bovenetage exposeerden namelijk een drietal kunstenaars die op een of andere manier een relatie hadden met Jopie Huisman. Gerard Boersma en Astrid Huisman-Bierrans zijn beide familie van Jopie en Martine Feenstra is een hele goede kennis. De laatste schil­dert koeien en tulpen. Vrolijk, kleurrijk, naïef en steeds met verschillende achtergronden. Blijf bij jezelf, zoals ze zelf zegt, hou het simpel. Het leven is soms al ingewikkeld genoeg. Van de verkochte schilderijen doneert ze 25 euro aan Stichting Jonge Helden. Een stichting die zich bezighoudt met kinderen die door ingrijpende gebeurtenissen zijn vastgelopen in het leven.

  De tentoongestelde werken van Astrid Huisman-Bierrans zijn klein in aantal, maar verrassend van kwaliteit. Zij kiest hoofdza­kelijk bijna abstracte menselijke figuren als onderwerp die ze met ruige penseelstreken op doek heeft vereeuwigd. Vooral haar zachte kleurkeuze is opvallend. Even opvallend zijn de twee beelden van haar hand die helaas een beetje verloren gin­gen achter de trapleuning. Als het rustiger wordt in het muse­um mogen ze best een prominen­tere plaats krijgen.

   

  De derde uitmuntende exposant is Gerard Boersma uit Leeuwar­den. Geboren in Makkum. Zijn beppe was een zuster van Jopie Huisman. Boersma's schilder­werk is van grote kwaliteit en kenmerkt zich door de keuze van het onderwerp. In felle tinten zet hij fotografisch precies o.a. men­selijke individuen neer die min of meer gevangen zijn in de moderne onpersoonlijke samen­leving. Zijn schilderijen tonen mensen op straat, in winkels, bibliotheken en musea.

  Hij bekijkt de momenten die hem opvallen en schildert het. Hij bevriest als het ware de tijd zodat ons snelle en bezette leven voor altijd wordt bewaard in een moment. Dat moment kan dan uiteindelijk rustig worden beke­ken. Daarentegen kiest hij ook statische voorwerpen als onder­werp voor een schilderij zoals een aantal chipszakken. De invloed van Andy Warholl zie je hierin terug. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft hij een zelf­portret gemaakt met de beeltenis van Jopie Huisman op de achter­grond. Ook het bekende werk van Huisman met de petroleumkan op een pipegaal was voor Gerard Boersma een inspiratiebron.

  De kunstenaar heeft inmiddels behoorlijk naam gemaakt. On­langs nog stond een foto van een kunstwerk in een provinciaal dagblad. Het was een portret van Geert Wilders opgebouwd uit tientallen portretjes van mosli­ma's. Hij exposeerde onder meer in New York en Florence en momenteel hangt zijn knappe werk in Workum en Leeuwarden. Een goede keuze van Jacob en Joop Huisman om deze neef bij de tentoonstelling te betrekken.

  Bron: Workumer Krant Friso

   klik op foto voor fotoos van Henk


  website: http://museumdeanderekant.web-log.nl/blog/  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Thijs van der Meer Slagerij    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    De Jong Workum Financieel Advies    
  Touwspecialist    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong