SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Noard 104
 • Foto's pinkstermaandag Jenny Bouma
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 26 - 04 - 2011 - Liesbeth Kuipers:"gezicht van Poiesz"

  Dat zal wel wennen zijn voor de vaste klanten en trouwe bezoe­kers van de supermarkt van Poiesz: Liesbeth Kuipers-­Seekles (60) is donderdag in de vut gegaan. Daarmee verdwijnt een wel heel vertrouwd gezicht uit de winkel aan de Hearewei, een gezicht bovendien dat ook in de vorige Poiesz-vestiging aan het Noard zo'n belangrijk ge­deelte van de sfeer in de winkel bepaalde. En dat laatste is geen loze opmerking: Liesbeth wordt alom geprezen als vriendelijk en gezellig en collega's bestempelen haar als belangstellend en geïn­teresseerd. Maar ook de leiding van Poiesz is van haar goede karaktereigenschappen over­tuigd.

  Woensdagavond kreeg ze name­lijk in Jopie's Húskeamer aan het Noard een receptie aangebo­den tijdens welke haar familie, collega's en oud-collega's haar de hand kwamen drukken en deze handeling vergezeld lieten gaan van goede woorden en presentjes. Van de leiding kreeg ze een zogenaamde 'vutbeam', een traditie binnen het concern. "It wie in superjun," zo keek Liesbeth donderdagmorgen te­rug op de receptie.

  Maar op die donderdagmorgen werd er in de winkel ook ruim­schoots aandacht geschonken aan het afscheid van de goed­lachse en binnen de winkel let­terlijk overal inzetbare allround-medewerkster. Er was een gezel­lig 'huiskamerzitje` gecreëerd waar de trouwe klanten nog eens met Liesbeth van gedachten kon­den wisselen. Maar ook in de kantine van de winkel ging het afscheid van Liesbeth Kuipers niet onopgemerkt voorbij. Zijzelf had gebak besteld en Johannes de Vries, rayonleider van Poiesz, bedrijfsleider Marcel de Haan van de Workumer vestiging en assistent-bedrijfsleider Marco Post wilden best nog even stil­staan bij het vertrek van deze trouwe medewerkster, die .- zo onderstreepten ook de drie genoemden - in haar arbeidzame leven zelden of nooit ziek is geweest. Nu is dat natuurlijk een kwestie van gezondheid en je kunt er alleen maar dankbaar voor zijn als die goed is, maar aan de andere kant zegt zoiets wellicht toch ook wel iets over de instelling van de werkneemster. Een bord in de winkel vermeldde dat Liesbeth 26 jaar bij Poiesz werkzaam is geweest, maar vroe­ger werd er wat anders geteld in relatie tot 'losse' en 'vaste' indiensttredingen en op grond daarvan kwamen De Vries, De Haan, Post en ook Liesbeth zelf tot de conclusie dat ze dertig jaar bij het concern heeft gewerkt. In juli 1978 vestigde Poiesz zich aan het Noard, zo diepte Marcel de Haan nog even uit de geschiede­nisboeken op, en in 1980, 1981 verscheen Liesbeth ten tonele. Je kunt dus zonder overdrijving stellen dat Liesbeth Kuipers hét bepalende gezicht van de Sneker grootgrutter in onze stad is ge­weest.

  Liesbeth zelf werd donderdag eigenlijk getroffen door een "wat dûbeld gefoel." Aan de ene kant ziet ze natuurlijk uit naar de vut, dit temeer omdat haar man Feike in november dezelfde stap hoopt te maken, maar anderzijds heeft ze niet echt veel hobby's, zo vertelde ze - volleyballen en oppassen op de kleinkinderen zijn wel de belangrijkste - en daarnaast heeft ze het bij Poiesz altijd heel fijn gehad. "Ik haw in prachttijd hân en ik gie altyd mei nocht nei it wurk. No ja, it is al sein, ik haw ek sawat noait siik west. Oer it algemien wie it hart­stikke moai, oars hip ik it fansels ek sa lang net folhâlden. De vut sil echt wol wenne moatte, it is yndie in dûbeld gefoel." Ze prijst haar collega's: "Dy hawwe altyd hiel leuk west. De measte binne hjir ek al jierren." De sfeer bin­nen de winkel is in de loop van dertig jaar wel veranderd, dat kan natuurlijk ook niet anders. "It is allegearre grutter vuurden, wat ôfstanliker, in soad nijp kol-lega's kinst op 't lêst net mear." Maar dit heeft haar plezier in het werk nooit in de weg gestaan, dit temeer niet omdat de bejegening door de klanten altijd even leuk en hartelijk is gebleven. Is er dan niets dan goeds over Liesbeth Kuipers te zeggen? Een collega zegt na enig aandringen: "Se wist wol wat se woe. Dúdlik." Maar ja, daar is uiteraard niets verkeerds aan, zo vindt ook de betrokken collega. De slotsom kan dan ook alleen maar zijn dat de leiding van de supermarktketen, de klanten en de collega's haar zul­len missen. En beter dan met een dergelijk getuigenis kun je toch niet de vut in gaan? Inderdaad: Liesbeth, we zullen je missen! (AS)

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Jopie Huisman Museum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Klameare Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Op de hoek van de stal    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Touwspecialist    NEDCAD    
  Thijs van der Meer Slagerij