SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 30 - 04 - 2011 - Koninginnedag 2011

   

  Een stralende Koninginnedag

   

  Albert Schootstra

   

  De Koninginnedag was zaterdag eigenlijk nog maar pas begonnen of de vlaggenstok op de toren van de Gertrudis begaf het in een rukwind. Geen vlag op de toren dus maar dit feit was absoluut niet tekenend voor het verdere verloop van de Koninginnedag in onze stad. Het was namelijk een schitterende dag, of eigenlijk dagen, want vrijdagavond ging het feest in de grote tent op de Stedspôle al van start met onder meer het touwtrekken en zondagmorgen eindigde het pas met een inspirerende kerkdienst onder leiding van dominee Leneke Marchand. Voor deze dienst had de organiserende Stichting Workum Bruist ruim baan gegeven aan het Oecumenisch Over-leg Workum, onder verantwoordelijkheid waarvan de kerkdienst werd gehouden. Koningin-nedag 2011 zal in onze stad nog lang herinnerd worden als een perfect feest. Het was geweldig!

   

  Plaatsvervangend voorzitter Jeltje Wouda van Workum Bruist zondagmiddag in een terugblik: “It wie tige slagge. Der hawwe in soad minsken west en dat betsjut dat wy dochs wol yn in behoefte foarsjogge en dat wat wy organisearre hawwe oanslút by wat de minsken graach wolle. Wy hawwe fan alles sjoen en meimakke en der wiene minsken fan hiel jong oant hiel âld. De sfear wie goed en der hat bygelyks hielendal gjin trammelant west, freedtejûn en sneontejûn ek net. Mar boppe alles binne wy sa bliid mei de donaasjes dy’t wy krigen hawwe, want oars hiene wy dit net organisearje kinnen.” Een zeer tevreden plaatsvervangend voorzitter dus en dat zeer terecht. Voor de manier namelijk waarop het op zichzelf ook al aansprekende programma naar voren werd gebracht verdient Workum Bruist alle lof. Werkelijk van het hoogste niveau! Het is daarom goed de namen van Workum Bruist eens naar voren te brengen. Henny de Jong is voorzitter, zij kon het weekeinde niet aanwezig zijn wegens familieomstandigheden. Triest, maar als voorzitter werd zij op zeer stijlvolle wijze vervangen door Jeltje Wouda, ‘normaal gesproken’ secretaris. Martin Groen is penningmeester en als leden maken Alfred Yntema, Atsje Jansen, Roelof Fopma, Lydia Altenburg en Willem de Vries deel uit van het gezelschap dat het afgelopen weekeinde weer zo veel Workumers aan zich heeft verplicht.

   

  Maar die lof geldt ook voor Disco Silver uit It Heidenskip die op zo prima wijze tekende voor het geluid in de tent, voor mannenkoor Laus Deo, voor de Mallet Percussion Group, voor de coverband Big Bird en voor dj Willem Twijnstra. Maar ook voor een koperensemble bestaande uit leden van Crescendo uit Workum en Studio uit It Heidenskip dat onder leiding van Leendert Schüller de liederen in de kerkdienst zo prachtig begeleidde en voor Attie Nicolaij-Soepboer die de collecte tijdens de dienst, voor het zogenaamde Aanloop-huis in Leeuwarden dat door de kerken aldaar is opgericht en waar daklozen in de weekends een luisterend oor, eten, eventueel kleren en bovenal een ‘thuis’ en ‘warmte’ kunnen vinden, zo warm en aansprekend inleidde. De Workumse Attie Nicolaij was tot voor kort coördinator bij dit Aanloophuis dat geen daklozenopvang is zoals het Leger des Heils, maar dat wel de enige instelling in Leeuwarden is die in de weekends aan daklozen een veilige haven biedt. Maar ook lof voor OEPS dat het knutselen voor de kinderen met als thema ‘Vreemde vogels’ begeleidde. Dit thema, ‘Vreemde vogels’ dus, was tevens het thema van de door Workum Bruist op touw gezette programmaonderdelen en ook van de kerkdienst. In die kerkdienst waren enkele toneelspelers als ‘vreemde vo-gels’ te bewonderen.

  Het is in deze kolommen vaker geschreven: het is zo gemakkelijk om een mooie Koninginne-dag te ‘consumeren’ zonder er bij na te denken hoeveel werk er voor verzet moet worden voor zoiets ook daadwerkelijk kan. En daarom nogmaals een grote pluim op de hoed van degenen die hierboven zijn genoemd en vooral ook op die van de hier – ten onrechte – niet genoemden. “Wy hawwe echt in moaie ploech,” aldus Jeltje Wouda zaterdagmorgen. “Elts docht nammentlik de dingen dêr’t er goed yn is.” En in haar officiële openingswoord stelde ze dat “it de keninginne spite sil dat se nei Weert moat. Wat soe se it hjir prachtich fûn hawwe.” Uiteraard bedoelde Jeltje Wouda dit als kwinkslag maar ze gaf daarmee toch een prima overzicht van de even mooie dag die Workum op dat moment nog wachtte. Super!   

   

   

  Prijswinnaars

  Het geanimeerd verlopen touwtrekken werd vrijdagavond gewonnen door de ploeg van fietsmakerij Jan Fré Scheltema. De ploeg van Spoarsicht werd tweede. Vorig jaar was de ploeg van ‘Spoar’ de sterkste en het jaar daarvoor – toen het touwtrekken voor het eerst op de rol stond – grepen de ‘fytsmakkers’ ook de hoogste eer. Een ter plekke samengestelde gelegenheidsploeg van ‘losse’ touwtrekkers en de Flinstones, een ploeg die grotendeels bestaat uit leden van de familie Yn-tema, completeerden het deelnemersveld van vier ploegen.

   

  Bij de optocht onder leiding van de Mallet Percussion Group door de stad waarbij de kinderen waren verkleed werden de prijzen als volgt verdeeld: 1. Djoeke en Baukje Bosje, 2. Jannie Nijdam, 3. Rixt van der Goot, 4. Sijbrand Koek. Jorn van der Meer greep de hoogste eer bij de kleurplaten voor de oudere kinderen. Bij de jongere kinderen won op dit onderdeel Amy Berk, tweede werd Denise van der Meer en derde Tine de Lange. Bij ‘Minute to win it’ werd de eerste prijs gehaald door het team ‘woartels en beantsjes’ dat bestond uit Wim Zwaan, Peter Yntema en Kees Folkertsma.
  Bron:Workumer Krant Friso

   

   

  Foto's van Henk  << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Hunia's Drukkerij    link naar groenbloem    
  De Jong Workum Financieel Advies    Fasion by Fre    
  Touwspecialist    Makelaardij P.J. de Jong    
  Klameare Workum    Op de hoek van de stal    
  NEDCAD