FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 04 - 10 - 2011 - Hilarische Workum Quiz

  De derde Workum Quiz, afgelo­pen vrijdagavond in de Klameare en deel uitmakend van het zo uitgebreide en afwisselende pro­gramma dat de feestcommissie haar stadgenoten de afgelopen week heeft voorgezet, was een wel bijzonder geanimeerde. Het werd in de bomvolle grote zaal van de Klameare volkomen dui­delijk waarom de feestcommissie na de invoering twee jaar geleden dit onderdeel van het program­ma heeft gehandhaafd. En tege­lijk verdient die feestcommissie opnieuw een groot compliment. Wie zich alleen maar probéért te realiseren wat er aan voorbe­reidingen moet worden verricht voordat een dergelijke quiz in­derdaad een feit kan zijn, denk aan het uitzoeken van foto's, het vinden van muziekfragmenten, het formuleren van vragen en ga zo maar door, kan maar één ding doen en dat is de hoed diep voor de feestcommissie afnemen. En dan spreken we nog niet eens over alle regelingen op het 'tech­nische' vlak op het terrein van beeld, geluid en wat dies meer zij. De avond was kortom een vuurproef voor de feestcommis­sie. Een proef waarvoor ze cum laude slaagde. Geweldig!
  Over belangstelling had de feest­commissie bij de quiz ook niet te klagen, want maar liefst zestien teams van zes personen bonden de strijd met elkaar aan. Dit be­tekende in eerste instantie acht duels tussen telkens twee teams die door het lot aan elkaar waren gekoppeld. Met de diverse on­derdelen konden punten worden gescoord en de twee teams met de meeste punten klasseerden zich vervolgens voor de finale. De puntentelling werd door de jury, bestaande uit Eelkje Galema, Piety van der Goot, Johan de Jong en de eminente voorzitter Jan Pieter Dykstra, streng maar rechtvaardig gehanteerd. Pre­sentator Marcel Dijkstra intus­sen toonde zich weer in grootse vorm. Het is werkelijk opvallend hoe hij een grote zaal 'aan kan' en hoe geestig en adrem hij weet te reageren op - vaak onverwachte - situaties. Klasse. De deelne­mers kregen algemene vragen, vragen over Workum, fotovra­gen over onze stad, fotovragen over het verleden van Workum, twee muziekfragmenten en ten­slotte een 'gondelfoto' voorge­schoteld. De deelnemers moes­ten daarbij raden uit welke buurt een getoonde gondel afkomstig was en bovendien in welk jaar dat was. Een serie vragen die iets was aangepast vergeleken met de twee voorgaande jaren en die ook nauw aansloot bij de rubriek 'Workum van vroeger en nu' van de hand van Henk Gorter in deze krant.
  Om in deze quiz te'scoren'moest je echt wel kenner zijn van Wor­kum en zijn historie en zodoende was de quiz allesbehalve een 'geloksspultsje'. Het team Tiki's Frieds won de voorronde met 30 punten. Het A-team en de forma­tie van Workum Bruist eindigden beide als tweede met 29 punten. Tussen de laatste twee teams moest dus een 'schattingsvraag' de beslissing brengen aangaande de vraag welk team Tiki's Friends naar de finale zou vergezellen. De vraag was hoe hoog de inleg was voor de autotocht over het ijs van het bevroren IJsselmeer van Workum naar Medemblik en terug in de strenge winter van 1963. Workum Bruist was er met 5 gulden het dichtst bij; volgens het A-team was die inleg f 1,15. Workum Bruist dus naar de fina­le. Men moest namelijk indertijd een tientje in guldens neertellen om aan de autotocht te mogen deelnemen.
  Tieki's Friends onder leiding van aanvoerder Johannes de Ringh ging tenslotte met de eer van de winst strijken. Maar voordat het zo ver was moest er heel wat denk- en ander werk wor­den verzet. Zo was er een spiraal waar omheen een deelnemer van elk van de twee teams een ring moest leiden zonder die spiraal te raken. Verder moesten vertegen­woordigers van de teams zich on­derscheiden door zo goed mogelijk een verhaal door te vertellen, was er hints, naar het bekende tv-programma, moest er gete­kend worden met een blinddoek voor en was er zingen met Julius Kuipers. Ook was er een 'mystery guest' die moest worden geraden en achter wie zich de bekende Workumer Rudy Kemker bleek te verschuilen. Voor de leden van Tieki's Friends was er een pakket lekkernijen en voor de verliezers van Workum Bruist een portie heerlijke droge worst.
  Droge worst was er ook voor de juryvoorzitter Jan Pieter Dykstra en ook nog een prachtig boeket bloemen. Het siert de feestcom­missie zeer dat de leden van de nu officieel opgeheven gondel­commissie op het podium wer­den geroepen en eveneens wer­den verrast met een fraaie ruiker als dank voor alles wat zij voor de stad Workum hebben gedaan gedurende een lange reeks van jaren. Het publiek werd ook nog beziggehouden niet het bekende 'petje op, petje af, een onderdeel dat werd gewonnen door Nynke Flapper-Gorter. Een prachtige avond tijdens welke ernst (de kennis over en van de stad Wor­kum) en luim bij vlagen zeer hi­larisch hand in hand gingen En groot succes voor de feestcom­missie en een genot voor de deel­nemers en het'omsittend laach'! (AS)

  Bron: Workumer Krant Friso

    Klik op foto voor meer foto's van Henk

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Roelof Fopma    
  Workumer Jachtservice    link naar groenbloem    
  Fasion by Fre    De Jong Workum Financieel Advies    
  NEDCAD    Thijs van der Meer Slagerij    
  Op de hoek van de stal    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum    Hunia's Drukkerij    
  Glashandel Sneek