FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Opening nieuwe expositie
 • Word Maatje en help daarmee medemens
 • IJsclub Workum trakteert jeugd op reis
 • Nieuwe trekpleister in ons oude stadhu

 • >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 30 - 10 - 2011 - Workum grootste kaasstad

  Gouda en Edam heb­ben de naam, maar vanaf volgend jaar is Workum toch echt de kaasstad van Ne­derland. Hier wordt druk gewerkt aan de grootste kaasfabriek van Europa.

   

  De grootste kaasfabriek van Europa. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeel­ding. De fabriek in Workum staat echter niet open voor bedrijfsbezoe­ken of excursies. Zelfs niet voor de leden-melkveehouders, de eigenaren van de fabriek. De kaasmakers moe­ten zich bij binnenkomst en vertrek -ook in de pauzes - tot aan hun onder­broek omkleden en wassen. „We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na en dus hebben hygiëne en veilig­heid de hoogste prioriteit", zegt bedrijfsleider Wim Betten. „Zo verwachten we bestaande klanten te behouden en nieuwe te werven.

   

  Een gedenksteen in de muur van het kantoor leert dat de kaasfabriek van Workum dateert van 1909. Het is een van de weinige restanten uit het ver­leden. Het merendeel uit die eer­ste jaren heeft allang plaats ge­maakt voor nieuwbouw en uit­breidingen. Ook nu is weer een forse schaalsprong ingezet. Een­tje die van 'Workum' de grootste kaasfabriek van Nederland maakt. En van Europa. Die laatste positie moet Workum delen met de kaasfabriek in Westerstede (bij Oldenburg) van het Duitse zuivel­concern Ammerland, zo schat di­recteur Evert Yntema van De Klokslag in Bolsward in. De Klok­slag produceert kaaslijnen in bin­nen- en buitenland. Ook de nieu­we productielijn in Workum wordt van Bolswardse makelij.

  De fabriek van zuivelreus Fries­landCampina kan vanaf oktober volgend jaar ruim 1,2 miljard liter verwerken tot ongeveer 120 mil­joen kilo kaas. Nu bedraagt de aanvoer circa 700 miljoen liter. Workum wordt straks een fabriek waar ruim 10 procent van de tota­le Nederlandse melkplas binnen­stroomt. Van Harlingen tot Amersfoort rijden melkauto’s naar de Friese stad. Waarom Workum mag blijven groeien, terwijl zoveel andere zui­velfabrieken de deuren moesten sluiten? De ligging in de melkrij­ke Zuidwesthoek speelt de fa­briek uiteraard in de kaart. Van belang is volgens plantmanager Wim Betten ook dat Workum voorheen een vrije fabriek was. Dit betekent dat de Goede Verwachting, zoals de fabriek vanaf de oprichting tot 1993 heette, niet aangesloten was bij het samen­werkingsverband Frico of later bij Noord-Nederland. De productie­vestiging moest altijd zijn eigen boontjes doppen. Het was zaak bij de tijd te blijven om de melkende restproducten room en wei zo goed mogelijk tot waarde te bren­gen.

   

  De bedrijfsleiding had haar zaken ook goed voor el­kaar. Ruim voordat Fries­landCampina vorig najaar zijn grote kaasreorganisatie bekend­maakte, hadden Betten en zijn team al werk gemaakt van een aanpassing van het bestem­mingsplan. Ze hadden het voor­nemen voorgelegd aan de toen­malige gemeente Nijefurd, die in­stemde met verruiming van de melkaanvoer en de kaasproduc­tie. „Toen de directie intern de re­organisatie voorbereidde, kon­den wij zeggen: hier zijn uitbrei­dingsmogelijkheden en wel di­rect", verklaart Betten.

  De uitbreiding, die eind 2012 opgeleverd moet zijn, vergt een investering van € 31 miljoen. Er verrijst een nieuwe hal met een kaaslijn, verpakkingslijnen en een koelcel. Ook komt er een gloednieuw pekellokaal. Bedrij­ven die hiervan profiteren, naast De Klokslag, zijn onder meer Tetra Pak in Heerenveen(engineering) metaalbedrijf Kuipers Woudsend en aannemer Visser Smit Bouw in Groningen.

  Ook de Zuidwesthoek heeft er baat bij. De uitbreiding betekent nieuwe werkgelegenheid in Wor­kum. In de kaasfabriek mogen de 120 werknemers 21 nieuwe colle­ga's verwelkomen. Ook betekent het extra werk voor de melk­transporteurs. Dagelijks zullen straks circa 105 vrachtwagens het terrein oprijden met elk 30.000 kilo melk 'aan boord'. Nu zijn dit er nog ongeveer 60.

  Voor het kaaspakhuis (opleg en grootverpakking) en de afdeling weiverwerking heeft de uitbrei­ding geen gevolgen. Ze zitten qua capaciteit al aan hun taks doordat ze wei en kaas van andere fabrie­ken verwerken. De werkzaamhe­den in het kaaspakhuis, waar 35 mensen werken, heeft Friesland­Campina uitbesteed aan Anker Workum, tegenwoordig A-Ware geheten. De weiverwerking, met dertig werknemers, valt onder de divisie FrieslandCampina Domo.

  Maar de melkveehouder, heeft die er ook baat bij? Want daar is het allemaal om te doen: een be­tere melkprijs voor de 14.800 aan­gesloten boeren in Nederland, België en Duitsland. Friesland­Campina gaat er wel van uit. De uitbreiding van Workum valt sa­men met de sluiting van de fa­briek in Varsseveld in de Achterhoek. ”Door de schaalvergroting kun je goedkoper werken Als we de kostprijs met 1 cent per kilo verlagen, krikken we de winst met €1,2 miljoen op en blijven we concurrerend", rekent Betten voor. „Bij dat soort hoeveelheden gaat dat heel snel."

  Betten is ook de plantmanager van de kaasfabriek in Marum. Hier investeert FrieslandCampina € 11 miljoen in kaasopslag en behandelingslijnen,speciaal voor de Boledammers

   

  Ook in het verleden kozen FrieslandCampina en zijn voorgangers voor schaal­vergroting. Toch weet het zuivel­concern maar geen winst te boe­ken met kaas. In het eerste half jaar stond de divisie kaas, boter en poe­der €29 miljoen in het rood, vorig jaar zelfs €63 miljoen. Volgens FrieslandCampina zijn de verlie­zen grotendeels van boekhoud­kundige aard.

  De winst die het zuivelconcern maakt, vorig jaar €285 miljoen, wordt voor de helft uitgekeerd aan de melkveehouders. Dit bedrag gaat ten laste van de divisies naar ratio van de hoeveelheid verwerk­te melk. Omdat de kaasdivisie een grootverbruiker is, moet ze ook veel winst afboeken.

  Maar toch, kiest het zuivelbe­drijf niet te veel voor bulk en te weinig voor merk? Betten hekelt die kritiek. „We maken hier inder­daad veel Goudse en Edammer ka­zen, zowel rond (12 kilo) als recht­hoek (15 kilo). De rechthoekkazen rijpen we ook in folie. We maken er zo veel van, omdat ze zo populair zijn. Bulk klinkt zo negatief. In Ja­pan benutten ze onze Goudse zelfs voor kaasbonbons. Bovendien ma­ken we ook een merkkaas: Frico. Een kaassoort met een speciale receptuur die vooral in Duitsland erg populair is.”

   

   

   

  Forse investering zuivel Noorden

   

   

  Workum en Marum zijn niet de enige fabrieken die FrieslandCampina onder handen neemt. Ook bij andere vesti­gingen in het Noorden wordt stevig geïnvesteerd. De fabriek in Beilen is koploper. In de Drentse vestiging vindt voor €100 miljoen een uitbreiding plaats in kindervoeding. Bij de kaasfa­briek in Bedum krijgt de weiverwer­king een opknapbeurt van €30 miljoen en bij de Condens in Leeuwar­den verrijst voor €13 miljoen een nieuwe indampen voor de productie van weipoeder. Balkbrug valt een beetje uit de toon met een investering van 'maar' €3,5 miljoen. Het totale pakket van circa €185 miljoen vloeit voort uit de strategische keuze voor kaas- en kindervoeding. Het is boven­dien een logisch gevolg van de fusie tussen Friesland Foods en Campina. Een aantal fabrieken sloot de poorten, waardoor anderen de productie moesten opvoeren.

   Bron: Leeuwarder courant

  Foto:Henk Gorter

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Jopie Huisman Museum    
  link naar groenbloem    Klameare Workum    
  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Roelof Fopma    
  De Jong Workum Financieel Advies    Hunia's Drukkerij    
  Fasion by Fre    Tapijthal Workum    
  Touwspecialist