FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 29 - 11 - 2011 - Warkums Erfskip krijgt

  Bij het ordenen van wat papieren kwam onlangs bij een inwoner van Workum een handgeschre­ven korte samenvatting over de gildenbaren tevoorschijn, die ontleend werd aan het originele manuscript van het boek 'Rijk­dom uit Workums verleden, de beschilderde baren der gilden'. In zijn karakteristieke hand­schrift schreef de auteur van voornoemde monografie wijlen Jacob Jansen, oud-Workumer en in leven hoogleraar in de Dier­geneeskunde aan de universiteit van Utrecht, ten behoeve van de kerkbezichtiging een brochure over deze overblijfselen van het middeleeuwse gildenwezen in onze stad. Er werd van deze kleine proeve een typoscript ge­maakt dat enkele malen werd gekopieerd. Of er van dat typo­script nog exemplaren resten is overigens niet bekend.

  Het thans gevonden handschrift betreft een tiental dicht beschre­ven, genummerde vellen schrijf­papier van verschillend gewicht. Het eerste blad is zogenaamd - dun - doorslagpapier, de num­mers 2 tot en met 10 lijken een gewicht te hebben van circa 80 gram, voor de kenners.

  De tekst werd geschreven met blauwe ballpoint, waarbij de aan­kondiging van elke toelichting -een soort hoofdstuktitel - van een baar met blauw en rood is onder­streept. Vermoedelijk werd het manuscript vervaardigd eind ja­ren zestig of begin zeventig van de vorige eeuw. In die periode kwam de auteur veelvuldig naar Workum om de laatste hand te leggen aan die al vermelde mo­nografie. Ter plaatse maakte hij dan nog aantekeningen of moest foto's vergelijken met de werke‑

  lijkheid van de beschildering, of vervaardigen, waaronder rönt­genfoto's om verrassingen op de geschilderde panelen op te sporen. Op enkele baren wer­den daardoor inderdaad onder bestaande schilderingen andere, oudere schilderingen aangetrof­fen. Bij een van die bezoekjes - toen er nog lang geen verschij­ningsdatum van het boek bekend was - toonde de schrijver zich desgevraagd bereid exclusief voor de toenmalige koster Herre Dykstra, silger, een korte 'voor­publicatie' te schrijven.Voordat het boek in de herfst van 1975 werd gepresenteerd in Workum werden die eens overgeschilder­de verrassingen - voorzover er toestemming voor werd gegeven door de Rijksdienst Monumen­tenzorg - te voorschijn gehaald door de restaurator Nico van Bo­hemen uit Den Haag. Dat gebeur‑

  de vermoedelijk in de zomer van 1974. Het was toen geen echt zo­merweer. Veel regen en dat trok bezoekers naar de stad, die soms ook een kijkje kwamen nemen in de kerk. Ze troffen daar deze magiër met oplosmiddelen, wat­tenstaafjes en andere priegel-apparatuur in de weer om zeer geleidelijk een geheel andere voorstelling te zien ontstaan, of een ander jaartal voo De auteur Jacob Jansen, erebur­ger van de stad Workum, is een van de oprichters van de vereni­ging Warkuras Ertskip. Zich dat herinnerend leek het de bezitter aardig om deze kleine curiositeit maar af te staan aan het geestes­kind van deze oprichter. Onlangs werd het ter hand gesteld aan Gerrit Twijnstra, de beheerder van het archief. (JPD)

  Bron:Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Workumer Jachtservice    
  Tapijthal Workum    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    Organische meststoffen Culterra    
  Thijs van der Meer Slagerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Glashandel Sneek    Klameare Workum    
  Bouma kraanverhuur    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Fasion by Fre