FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Versoepeling zijn fleurig verwelkomd
 • Noard 104
 • Foto's pinkstermaandag Jenny Bouma
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 06 - 12 - 2011 - Zwemclub barst uit de voegen

  Albert Schootstra

  Wat is het zwemmen een be­langrijk facet van het toch al zo bloeiende sportleven in Wor­kum. Deze conclusie kan zonder meer getrokken worden na een bezoek aan de sprintclubkampi­oenschappen van zwem- en wa­terpolovereniging SVW die za­terdagmiddag werden gehouden in zwembad de Rolpeal in onze stad. Niet alleen was de deelna­me groot en de organisatie wer­kelijk perfect, de hele club ademt een fris elan dat de hierboven in­genomen stelling helemaal recht­vaardigt. De vereniging is gezond en dat is niet zomaar een loze bewering: het ledental groeide in de afgelopen twee jaar van 70 naar 103. Toch brengt deze groei en de belangrijke plaats die het zwemmen in Workum inneemt ook problemen mee. Op diverse fronten namelijk loopt de ver­eniging tegen grenzen aan die de keerzijde zijn van de medaille van een florerend bestaan. Dui­delijk komt dit ook naar voren uit een gesprek met het bestuur voorafgaande aan de strijd in het water. Dit bestuur bestaat trouwens uit voorzitter Ella Dijkstra-Kampen, Otte de jong, secretaris en trainer, Johan Dijk­stra, trainer, Hendrik Sijtsma die de ledenadministratie beheert, Femmie Abma, secretaris van de afdeling waterpolo en trainster, Dineke de Zwart-Folkertsma, al­gemeen bestuurslid, en Christine van der Gaast die het wedstrijd­secretariaat onder haar hoede heeft en die ook nog als trainster optreedt. Ook jan de Groot maakt - als penningmeester - deel uit van dit bestuur, maar hij is in het dagelijks leven zeeman en hij kon zaterdag niet aanwezig zijn omdat hij voor zijn werk buiten­gaats was.

  Het huidige bestuur heeft de lei­ding over de in 1973 opgerichte club nu zo'n tweeëneenhalf jaar in handen en heeft op alle fron­ten een verjonging in gang ge­zet die dus bepaald niet zonder resultaat is gebleven. Er is ook weer een groep van zo'n acht startende waterpoloërs en er wordt aan gewerkt om het wa­terpolo weer wat meer 'gezicht' te geven. Maar letterlijk iedereen die zich in het water wil verma­ken kan bij de club terecht. Zo is er - we doen maar een greep - zwemmen voor trimmers en bestaat het onderdeel 'recre­atie speciaal' dat de mogelijkheid biedt aan mensen met een ver­standelijke beperking om zich heerlijk in het water uit te leven. Ook is er de categorie triatlon/ masterzwemmen, bedoeld voor oud-wedstrijdzwemmers die wat meer willen dan wat rondjes in het zwembad maken en die nog eens echt - letterlijk - in de officiële baan hun krachten wil­len meten. De Workumer club heeft een zogenaamde 'start‑

  gemeenschap' met die uit Bolsward. Dit houdt onder meer in dat de wedstrijdzwemmers en de meer geoefende waterpoloërs in de Gysbertstad trainen.

  Een van de 'grenzen' waarover hierboven wordt gesproken is het feit dat het zwembad in Wor­kum niet voldoet aan de eisen die door de overkoepelende KNZB aan een wedstrijdbad worden gesteld. Maar dat is niet het eni­ge. Het bad wordt druk gebruikt door de club, maar er is ook nog vaak schoolzwemmen en dat maakt dat zwembad de Rolpeal so wie so al te klein is. En daar komen de zorgen nog eens bij over de vraag of Workum über­haupt wel een zwembad houdt. De problemen en vraagstukken hieromtrent zijn in de stad be­kend. Komt de nieuwbouw van de Sint Ludgerus op de plaats van het zwembad of daar vlak naast? Of komt op die locatie

  een zogenaamde brede school? Krijgt het zwembad een andere locatie en zo ja, waar dan? Hen­drik Sijtsma: "Wethâlder Wigle Sinnema kin noch gjin garânsjes jaap. Der wordt noch ûndersyk dien nei de fraach hoefolie swim-baden der yn de nije gemeente wêze moatte." Uit het bestuur wordt opgemerkt: "It is in grutte soarch. lt soe ferskriklik sûnde wéze as Warkum gjin swimbad mear hawwe soe. Net allinne foar de feriening, mar foar de hiele mienskip. Út plakken as Wyt­marsum en Aldemardum, oerai komme de bern wei om hjirre te skoalswimmen. We rinne dus al tsjin grinzen oan en dêr komme dizze soargen dan nochris hoppe op. Der is gjin bern yn Warkum dat net swimt of dat net swimme kin. Dat heart gewoan by de op­tieding."

  Otte de Jong: "De tsiisfabryk hat in probleem mei de restwaarmte.

  En dan fregest dy ôf of dy rest­waarmte net brat vuurde kin foar bygelyks saken as skoallen en in swimbad. Foar de gemeen­te binne dêr in soad foardielen út te heljen. Ik moat sizze dat de gemeente dêr ek hiel goed mei dwaande is. Mar ja, it draait fan­sels om de kosten."

   Voorzitter Ella Dijkstra vult nog aan dat de huidige locatie van het zwembad perfect is, met name ook voor mensen van buiten Workum die heel snel 'te plak' zijn. Otte de Jong is het daar ui­teraard mee eens en ziet in het licht van het laatste een even­tueel nieuw zwembad het liefst "ticht by de fabryk." Hendrik Sijtsma: "Wy sille der alles oan dwaan om der foar te soargjen dat it swimbad der bliuwt." Dat is ook belangrijk, onderstreept Sijtsma, gezien het feit dat de Workumer club op wedstrijden zulke puike resultaten behaalt. "Wy komme út yn de heechste distriktskompetysje."

  Zorgen genoeg dus, maar in de dagelijkse praktijk laat het be­stuur zich daardoor niet van het eigenlijke doel van de club afhouden: het zwemmen dus. Dat bleek ook zaterdagmiddag. Wat was het dolgezellig in en vooral ook rond het zwembad en wat was de organisatie - ook met dank aan vele vrijwilligers - als gezegd fantastisch. Dat de club echt leeft bleek onder meer uit de prijsjes die de leden zelf voor de verloting hadden mee­gebracht. Intussen mag de club zich zeer gelukkig prijzen met kledingsponsor Groen Bloem-sierkunst. En wat werd er snel gezwommen. Workum telt heel wat toppers in de dop. Het zal duidelijk zijn: de zwemclub heeft zich een heel vaste plaats in onze stad veroverd. En een club heeft een basis nodig. Workum kan dus niet zonder zwembad! Laat dat de boodschap zijn!

   Bron: Workumer Krant Friso

   klik op foto voor meer foto's van Henk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Touwspecialist    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal    Workumer Jachtservice    
  Bouma kraanverhuur    link naar groenbloem    
  Klameare Workum    Fasion by Fre    
  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  Glashandel Sneek