FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
 • BN’ers vloggen voor minder afval
 • 21 mei
 • Glasvezel
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 11 - 01 - 2011 - Nieuwjaarsborrel workum.nl en plaatselijk belang

  Jan Pieter Dykstra

   

  Het initiatief van workum.nl om donderdagavond in de Klameare een nieuwjaars­bijeenkomst te organiseren is goed aangeslagen. Dat bleek uit de goed bezette zaal, waar Paul van Dyk op piano voor de achter­grondmuziek zorgde. Bovendien was er via de beamer een doorlo­pende fototentoonstelling te zien, waarop nog eens de hoogte­punten, verrassende zaken en dergelijke van het jaar 2010 waren te zien, alles met betrek­king tot onze stad Workum en omgeving. Trouwens ook op Workum.nl, waarvan de samen­stellers verantwoordelijk waren voor deze 'gearmjuksel', zijn deze beelden te zien (geweest).

  Een passende omlijsting van een bijeenkomst voor iedereen die Workum een warm hart toe­draagt, zoals de uitnodiging stel­de. Daarop inspelende moet gesteld worden dat er van onze

  plaatselijke kern geen ex-bestuurders, politici - oudge­dienden of nieuwbakken fillers -werden gesignaleerd...

  Maar vooreerst geldt 'honi soit qui mal y pense'. En het is voor een groene politicus natuurlijk moeilijk genoeg om zich in te kunnen leven in de door de antieke Romeinen gehanteerde doelstelling Het Heil des Volks, de Hoogste Wet, daar waar hun landelijke broeders er eveneens veel moeite mee hebben. Ach, stelde een bezoeker desgevraagd nuchter vast, de stemmen zijn al weer lang geleden geteld en met die harde wind en de sneeuwval in de afgelopen tijd zijn de mooie beloftes rap ondergesneeuwd... Namens mede-organisator Plaat­selijk Belang verwelkomde Jacob van der Valk, voorzitter van die vereniging, de aanwezi­gen. Kort zette hij het doel van de bijeenkomst uiteen. In de eer­ste plaats natuurlijk het elkaar op informele wijze een voorspoe­dig 2011 toewensen. Vanuit de organisatie van deze receptie is de voorstap genomen om te komen tot een evenwichtige afstemming van belangen van organiserende instanties binnen de stad en ommelanden van Workum. Daar schort nog wel eens een en ander aan. Het is immers niet de bedoeling om elkaar bij het organiseren (van evenementen) voor de voeten te lopen, maar juist elkaar te ver­sterken. Bij de start van de nieu­we gemeente lijkt het moment daar om binnen de eigen ge­meenschap daartoe wat beter de spijker op de kop te slaan.

  En zoals gesteld wil het gemeen­tebestuur - dat vaker zal schitte­ren door afwezigheid dan aanwe­zigheid - de vereniging Plaat­selijk Belang als een soort tus­senstation, voelhoren mag ook, inschakelen bij het kernenbe­leid, dat volgens de berichten een speerpunt is.

  Dat schijnt althans als een soort doelstelling te zijn geformuleerd en zou een zekere mate van prioriteit moeten genieten. Een mooie taak pleegt men in sommi­ge milieus te zeggen. Hoe het ook zij, deze eerste kennismaking met die verschuiving van taken -in casu deze receptie - heeft in ieder geval vanuit de burgerij, verenigings- en plaatselijk za­kenleven ruim voldoende weer­klank gekregen. Met belangstel­ling werd aangehoord dat Plaat­selijk Belang vorig jaar al de handschoen van de politiek heeft opgepakt. Men verdiept zich tezamen met andere instellingen in een soort toekomstvisie en zo staan er meer zaken op de agen­da. Uiteraard zal via rapportages bekendheid worden gegeven aan de ontwikkelingen, waarbij het veel stuurmanskunst zal vergen om de belangen van onderne­mers en burgers evenredig op elkaar af te stemmen. Aan het enthousiasme van de voorzitter zal het niet liggen dat mag duide­lijk zijn. Hij is helder, kort van stof en pakt aan, nu de politici nog.     

  bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong    Workumer Jachtservice    
  Organische meststoffen Culterra    Jopie Huisman Museum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    De Jong Workum Financieel Advies    
  Op de hoek van de stal    Fasion by Fre    
  Klameare Workum    Bouma kraanverhuur    
  Hunia's Drukkerij