FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 18 - 01 - 2011 - Kunst Tine van der Werk "leeft".

  Albert Schootstra

  Hoe de dromen van een vader werkelijkheid worden in het werk van de dochter. Zo kan in het kort het verhaal worden samengevat van Tine van der Werk-Hoekstra (73) en wijlen haar vader Jan Hoekstra. Dit ver­haal, of in ieder geval het vervolg daarop, heeft nu - om daar eerst even mee te beginnen - geleid tot een prachtige tentoonstelling in Nij Mariënacker. Tine van der Werk exposeert daar ruim twin­tig aansprekende schilderijen. En het 'kunstgen' heeft Tine van der Werk zeker meegekregen van haar heit. Deze Jan Hoekstra, afkomstig uit Franeker, was brug­wachter op de Claercampsterbrêge tussen Burdaard en Dokkuur. Hier, tussen deze twee plaatsen, werd Tine ook geboren. Jan Hoekstra was een echte kun­stenaar. "Heit wie autodidakt en syn grutte hobby wie tekenje," aldus dochter Tine. "Mar skilder­jen, en dat woe er ek wol graach, wie swier foar kim, want hy wie kleureblyn. Ik hole kim wolris troch kleuren oan te tsjutten, mar it slagge dochs net. Heit moast kim beheine ta tekenin­gen."

  Aan het einde van zijn leven kwam Jan Hoekstra nog in Workum wonen nadat hij bij Tine en haar man Wiebe had gezien hoe mooi het hier is. Hij over­leed in 1997 op de leeftijd van 94 jaar. Tine: "By syn tekenspul fûn ik doe in doaske oaljeferve." Het leek een soort vingerwijzing om het zo te zeggen en het inspireer­de haar in ieder geval tot het nemen van schilderles. Hierbij speelde ook een rol dat Jan Visser, van de vroegere fietsen­zaak en een vriend van Wiebe en Tine van der Werk, op het punt stond schilderlessen te gaan vol­gen bij Antsje van der Werf, kunstschilder in Wûns. "Wêrom giest net mei?" zo vroeg Jan aan Tine. Aldus geschiedde en zo werd de droom van de vader rea­liteit in het werk van de dochter, meer in het bijzonder in de prachtige tentoonstelling die men nu in Nij Mariënacker kan bezichtigen. De expositie is nog te zien tot en met maart tijdens de gewone openingsuren van Nij Mariënacker en is een bezoekje (ook van mensen van buiten het bejaardencentrum) meer dan waard. Tine van der Werk weet namelijk haar innerlijke wereld - althans zoals schrijver dezes die vermoedt, tijdens het inter­view komt een opgeruimde, vro­lijke en bovenal vriendelijke vrouw naar voren - te verbeelden in de kleurrijke manier waarop ze haar objecten en landschap­pen vormgeeft en dat levert een zeer aansprekende expositie op. Zeven jaar volgde Tine van der Werk de lessen van Antsje van der Werf en daarna genoot ze nog een jaar tekenles van Henk Jorritsma, de man die zijn talen­ten onder meer zo mooi omzet in werk (decors en een portret van dirigent Jan Brens) voor het mannenkoor Laus Deo. "Mar ik gie dochs wer nei de kleur," aldus Tine van der Werk. "En dat wie absolüt net om Jorritsma, hear, mar tekenje befredige my op it lêst dochs net hielendal. It wie, sis mar, myn ding net." Tine van der Werk exposeerde eerder al in Petten, een zeer geliefde vakantiebestemming van haar en haar echtgenoot Wiebe. Ook hing werk van haar op een expositie van vier leerlingen van Antsje van der Werf in het bejaarden­centrum Huylckenstein in Bolsward. De afgelopen tijd werd er bij haar steeds vaker op aangedrongen om ook eens in haar eigen Workum te gaan expo­seren. Ze wendde zich zodoende tot de verantwoordelijken in Nij Mariënacker en zo kwam de expositie tot stand.

  Wiebe van der Werk komt oor­spronkelijk uit Burdaard. Het echtpaar kwam in Workum wonen toen Wiebe, in het midden van de jaren zestig, werk kreeg als kaasmaker op De Goede Verwachting - de `suvelfabryk'. En Workum bleek voor de Van der Werks een 'boppeslach', zodanig dat ook de ouders van Tine hier tenslotte nog kwamen wonen. Het echtpaar heeft drie kinderen, een getrouwde zoon in Workum, een zoon in Rotterdam en een dochter in IJlst. Op de tentoonstelling is "in oersjoch te sjen fan tsien jier skilderjen," zegt Tine van der Werk. Welnu, het is al gezegd, de schilderes kan trots zijn op wat ze gepres­teerd heeft en het is heel fijn dat alle Workumers daarvan nu kun­nen genieten. "Ik ha gjin terra en ik ha ek gjin bepaalde stijl," zo vertelt ze verder over haar werk. "Eins bin ik dêr te nijsgjirrich foar, as ik wat dien haw yn it skilderjen dat moat ik veerris wat nijs prebearje, nije ûntdekkingen dwaan, ik wol net hieltyd by itselde bliuwe. Ik sil net nei it abstrakte gean, dat wol ik net, mar de lêste tiid wurd ik wol los­ser yn it skilderjen, je moatte wat doarre." Die losser wordende stijl is op de tentoonstelling dui­delijk te volgen omdat Tine van der Werk de (meeste van haar) schilderijen - allemaal olieverf -van een jaartal heeft voorzien. Nu ze geen les meer heeft schil­dert ze minder dan vroeger. Dat heeft uiteraard ook te maken met het feit dat ze in het kader van die lessen geen opdrachten meer hoeft te doen. "Ik skilderje no allinne noch as ik der echt in hiel soad nocht oan haw," zo ver­telt ze. Maar haar liefde voor de kunst is onverminderd groot. "Ik hâld sa fan dy wolken en fan it wetten" verzucht ze. Welnu, die liefde is in de expositie terug te zien.

  Tine van der Werk komt oor­spronkelijk uit een schippersfa­milie. Haar pake Marten Hoek­stra was kapitein op een Stânfries-boot die op Amsterdam voer. Een prachtig gerestaureerd exemplaar van een dergelijk Stánfries-rederijschip is nu nog te vinden in de Museumhaven in de binnenstad van Leeuwarden. Tine van der Werk noemt het een klein schip, wat natuurlijk ook zo is, maar in vergelijking met de tientallen skûtsjes die in de voor­oorlogse jaren in ons gewest voe­ren is het een gigantisch schip. De Stânfries-kapiteins hoorden in die tijd dan ook tot de boeg­beelden van de Friese schippe­rij. Dat laatste evenwel kon niet voorkomen dat pake Marten met `zijn' schip op een gegeven moment strandde voor de kust van Gaast. De Gaasters, wellicht geassisteerd door de tot 1941 in dat dorp gestationeerde redding­boot, een roei-zeilvlet, slaagden er echter in hem en zijn beman­ning uit hun benarde positie te bevrijden. Gaast en Workum lig­gen niet ver van elkaar en zo lijkt op een bepaalde manier een cir­kel weer te zijn rondgekomen. Enfin, dat zijn bespiegelingen die niet voor de krant zijn maar die daarentegen in de kunst - in een wereld die eigenlijk wat boven het 'gewone leven' uit gaat - ook zo vaak aan de orde komen. Intussen toont Tine van der Werk zich dienstbaar aan die kunst en dat heeft een prachtige tentoon­stelling opgeleverd. Klasse!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

  foto's Henk Gorter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Touwspecialist    
  De Jong Workum Financieel Advies    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Glashandel Sneek    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Hunia's Drukkerij    
  Thijs van der Meer Slagerij