FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 02 - 02 - 2011 - Dokter Engelenburg spreekt over slaapstoornissen

  Nadat voorzitter Diet Westra ons allen, leden gasten en onze gast­spreker dokter Engelenburg wel­kom had geheten en ons een goed en gezond 2011 had gewenst, volgde het normale pro­gramma. Zo waren er enkele mededelingen, waaronder een uitnodiging voor een creatieve theemiddag op 3 februari. Na de eerste pauze, was het grote ogen­blik aangebroken, dat dokter Engelenburg ons iets zou vertel­len over "Slapen en alles daar omheen en slaapstoornissen", maar allereerst bedankte hij ons voor de uitnodiging. Er is al heel veel onderzoek gedaan over het fenomeen slapen. De definitie van slaap is: een periode van inactiviteit, waarbij lichaam en geest tot rust komen. De slaapcy­clus bestaat uit 5 periodes van 90 minuten, waarin 20 minuten REM (Rapid Eye Movements =vlugge oogbewegingen) plaats­vinden en waarin ook gedroomd wordt en 70 minuten lichtere of diepere slaap. Helaas gaat dit regelmatige slaappatroon niet op voor iedereen. Vaak worden we geplaagd door slaapstoornissen, waaronder de slapeloosheid de ergste vorm is. Inslaap- of door-slaapstoornissen kunnen veroor­zaakt worden door nachtmerries, jetlags en andere ritmeverande­ringen. De meeste slaapstoornis­sen worden veroorzaakt door chronische stress. Dit is geen ziekte, maar een symptoom. Te kort aan slaap heeft vermoeid­heid overdag en niet geconcen­treerd zijn tot gevolg. Maar... wat doen we hieraan? Praktische tips voor het beter in slaap komen zijn: voor het slapen gaan niet veel meer eten of drinken, ook geen koffie of alcohol, waar­bij het laatstgenoemde wel werkt bij het in slaap vallen, maar als gevolg heeft weer snel wakker worden. Overdag slapen, licht en lawaai zijn eveneens niet bevor­derlijk om de slaap wat gemak­kelijker te vatten.

  Voor een rustgevende en angst~ wegnemende situatie is er natuurlijk ook medicatie in diverse vormen. Nadeel hiervan is helaas gewenning, suffigheid en concentratiestoornissen.

  Intense emoties hebben als logisch gevolg een ernstig ver­stoorde nachtrust. Ook hierbij kan als hulp medicatie geboden worden. Heel belangrijk en heil­zaam zijn vertrouwen en gerust­stelling.

  Tot slot: een baby heeft meer slaap nodig dan een volwassene. Na de tweede pauze konden er na de boeiende uiteenzetting van dokter Engelenburg nog vragen gesteld worden. Daar werd dank­baar gebruik van gemaakt. Er werden diverse onderwerpen aangesneden, o.a. het actuele Electronische Patiënten Dossier. Hierna bedankte dokter Enge­lenburg ons voor de aandacht.

  Aan het eind van deze fijne avond wenste Diet Wijk 2 "De Ikkers" veel sterkte bij de voor­bereidingen van het jaarfeest op 17 februari en zij bedankte dok­ter Engelenburg namens ons allen met een attentie.

  Voor we weer huiswaarts keer­den las Diet ons een mooi gedicht voor met als titel: "Draad van Hoop", waarin de droom­wens naar voren kwam voor een betere wereld...

  Rita.

  Bron: Workumer rant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Touwspecialist    
  link naar groenbloem    Fasion by Fre    
  Workumer Jachtservice    Klameare Workum    
  Glashandel Sneek    Jopie Huisman Museum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij