FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Versoepeling zijn fleurig verwelkomd
 • Noard 104
 • Foto's pinkstermaandag Jenny Bouma
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 08 - 02 - 2011 - Poëzie en muziek in Jopie's Húskeamer

  Albert Schootstra

  Wat kan de poëzie je toch een prachtige kijk `achter de gewone dingen' bieden. Deze stelling werd zondagmiddag weer geheel bewaarheid tijdens een prachti­ge gedichtenmiddag in Jopie's Húskeamer aan het Noard in Workum. De Stichting Brij Blues Workum, die in augustus alweer voor de twintigste keer de beroemde, gelijknamige Night hoopt te presenteren en die dus in zekere zin een jubileum viert, had eergisteren gekozen voor een `frouljusmiddei' in relatie tot de Fryske poëzij. De dichte­ressen Janneke Spoelstra uit Aldeleie, Ytsje Hettinga uit Koudum en Elske Kampen uit Gytsjerk droegen in de gezellige Húskeamer voor uit eigen werk en een en ander werd omlijst door muziek van het duo Grytz & Grize. Het tweetal bestaat uit Grytsje Melchers uit Murns (23, Grytz) en Douwe van der Werff (56) uit Ens in de Noordoostpol­der (Grize). Grytsje Melchers toonde zich een zangeres van buitengewoon formaat en de begeleiding op gitaar door Douwe van der Werff kan van dezelfde kwalificatie worden voorzien. Het resultaat: een - het is al gezegd - prachtige middag tijdens welke de dichtkunst en de muziek gelet op het gebodene gelijke tred hielden en beide een even hoog niveau bereikten. Er had in Jopie's Húskeamer wel wat meer publiek mogen zijn, de thuisblijvers hebben een zeer inspirerende middag gemist, maar daar stond weer tegenover dat Jopie's Húskeamer nu echt een dolgezellige 'húskeamer'kon zijn waar het buitengewoon goed toeven was. Wat dat laatste betreft verdienen Rudy Iemker, de man die er als eigenaar altijd weer met verve voor zorgt dat de Húskeamer een echt `thuis' is, en zijn trouwe rechterhand Ninya Smit, altijd even hartelijk en gastvrij, een grote pluim op de hoed.

  In haar openingswoord stipte lekje Boogaard-de Zwart, sinds ongeveer een jaar voorzitter van de Stichting Brij Blues, nog even aan dat `haar' stichting veel meer doet dan het organiseren van de bekende Night in de zomerva­kantie. In dit verband noemde ze en passant het organiseren van exposities en het inrichten van een open podium voor aanstor­mend muziektalent. Maar ook door het organiseren van dich­tersmiddagen en -avonden op diverse locaties in Workum heeft de stichting al grote bekendheid verworven. En mede omdat de stichting al zo veel mannelijke dichters naar Workum heeft gehaald was er nu voor gekozen om de dichteressen van eigen (Fryske) bodem naar onze stad te halen. In haar slotwoord bracht lekje Boogaard dank aan Jacob Bouwhuis, zelf dichter en een poëziekenner pur sang, die bij het organiseren namens de Stichting Brij Blues van poëzie­manifestaties altijd - en ook nu -zo'n belangrijke vinger in de pap heeft. Jacob Bouwhuis zoekt de dichters, en in dit geval dus de dichteressen, altijd heel nauw­keurig uit waarbij hij afgaat op de bundels en publicaties in tijd­schriften en waarbij hij ook de recensies niet vergeet, zodat hij tot een afgewogen keuze kan komen aangaande de vraag welke dichters in een program­ma bij elkaar passen. De lovende woorden van Iekje Boogaard aan het adres van Bouwhuis waren in dit geval ook weer zeer terecht want Ytsje Hettinga, Janneke Spoelstra en Elske Kampen gre­pen de toehoorders met hun poëzie echt in het hart. Erg veel volk was er dus niet, maar "de minsken dy't der wiene hawwe hartstikke genoaten," aldus Iekje Boogaard en daarmee sloeg ze de spijker op de kop.

  Over poëzie is in een stuk in de krant natuurlijk op zichzelf niet zo veel te zeggen. Maar Ytsje Hettinga, Elske Kampen en Jannkeke Spoelstra verrasten echt de toehoorders in Jopie's Húskeamer. Ytsje Hettinga ken­nen we in onze regio natuurlijk goed als de streekdichter van de Súdwesthoeke. Het prachtige gedicht dat ze in die functie schreef over het Workumer gemeentehuis ter gelegenheid van het opheffen van de gemeen­te Nijefurd heeft gelukkig al in deze krant gestaan. Maar als streekdichter schreef ze ook over `Kokedei 2010', zoals een van haar verzen heet. Een prachtig gedicht over "Fisk, hin en oalje­koek. Bekers en rosetten." De debuutbundel van Elske Kampen, 'Fan it glês it brekken', wordt algemeen gezien als een van de grootste sensaties in de Friese poëzie van de afgelopen jaren, zo verzekerde in de wan­delgangen ook Jacob Bouwhuis. Volgens hem staat haar werk op een uitzonderlijk hoog niveau. Janneke Spoelstra heeft al een, verhalenbundel, 'In Jikselibben', en een gedichtenbundel, 'Goeie is it wachtwurd', op haar naam staan. Haar poëzie leent zich er zo voortreffelijk voor om niet alleen in de luie stoel te lezen maar ook, zoals zondagmiddag, aan te horen. Wat een prachtige ode van haar aan Foekje Dillema die aan het einde van de jaren veertig de onverslaanbare Fanny Blankers-Koen het vuur zo na aan de schenen legde. Us Foekje werd na een verwerpelijke sek­setest van de atletiekbanen geweerd, maar Janneke Spoel­stra weet het wel: "Foar us bisto dy Blankers foargoed foarby." En: 'Fuck you Fanny'. En dat ont­roerende vers over die Friese jongen die op 30-4-1950 thuis­komt uit 'ons' Indië waar hij meer dan zijn plicht heeft ge­daan. Onvergetelijk. In juni komt de tweede gedichtenbundel van Janneke Spoelstra uit, 'Langst fan de dagen'. Velen zullen daar al verlangend naar uitkijken en gelukkig liet ze uit deze bundel zondagmiddag al het een en ander horen. Het is natuurlijk zo dat het ene gedicht beter kan worden voorgedragen dan het andere. Janneke Spoelstra weet met alleen het noemen van de dingen al een bepaalde sfeer te scheppen, precies zoals van haar beroemde voorgangers Obe Postma en Nyckle Haisma wordt gezegd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Ytsje Hettinga en Elske Kampen mindere dichte­ressen zijn, verre daarvan. Elske Kampen las een gedicht voor over het proces van het schrijven en, dat zijn nu eenmaal door­gaans wat minder toegankelijke verzen, hoewel voor de echte fijnproevers toch wel het neusje van de zalm. En Ytsje Hettinga en Elske Kampen hebben ook al de nodige literaire prijzen gewonnen; bovendien beperken ook zij zich in hun werk niet alleen tot de poëzie. Ach, het zal duidelijk zijn: de top van de Friese literatuur was in Jopie's Húskeamer en de vrouwen deden in niets voor de mannen onder, zoals ook een kenner als Jacob Bouwhuis in de wandel­gangen nog eens vaststelde.

  En dan de zang van Grytsje Melchers met de perfecte bege­leiding van Douwe van der Werff. Onvoorstelbaar hoe zij werken van Dolly Parton, Janis Joplin, Elvis, de Everly Brothers en van wie niet naar voren brengen. Douwe van der Werff, oorspron­kelijk afkomstig uit Wytgaard, is beroepsmusicus, speelt in vele bands en heeft thuis in Ens een studio, Gumbo genaamd, waar andere bands cd's kunnen opne­men. Maar Grytsje is amateur. Na Bogerman in Koudum te heb­ben bezocht studeert ze nu aan de NHL in Leeuwarden voor basisschoollerares. Ze woont nog thuis in Murns. Het is voor de schoolkinderen mooi dat ze zo'n leuke juf krijgen, maar voor de muziek is het een verlies dat ze geen 'prof' is. Wat een fantasti­sche zangeres! Grytz & Grize (en ook hij verdient veel lof) gaven na afloop nog een compleet con­cert en dat was genieten gebla­zen. Als gezegd: een prachtige middag!

  met alleen het noemen van de dingen al een bepaalde sfeer te scheppen, precies zoals van haar beroemde voorgangers Obe Postma en Nyckle Haisma wordt gezegd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Ytsje Hettinga en Elske Kampen mindere dichte­ressen zijn, verre daarvan. Elske Kampen las een gedicht voor over het proces van het schrijven en, dat zijn nu eenmaal door­gaans wat minder toegankelijke verzen, hoewel voor de echte fijnproevers toch wel het neusje van de zalm. En Ytsje Hettinga en Elske Kampen hebben ook al de nodige literaire prijzen gewonnen; bovendien beperken ook zij zich in hun werk niet alleen tot de poëzie. Ach, het zal duidelijk zijn: de top van de Friese literatuur was in Jopie's Húskeamer en de vrouwen deden in niets voor de mannen onder, zoals ook een kenner als Jacob Bouwhuis in de wandel­gangen nog eens vaststelde.

  En dan de zang van Grytsje Melchers met de perfecte bege­leiding van Douwe van der Werff. Onvoorstelbaar hoe zij werken van Dolly Parton, Janis Joplin, Elvis, de Everly Brothers en van wie niet naar voren brengen. Douwe van der Werff, oorspron­kelijk afkomstig uit Wytgaard, is beroepsmusicus, speelt in vele bands en heeft thuis in Ens een studio, Gumbo genaamd, waar andere bands cd's kunnen opne­men. Maar Grytsje is amateur. Na Bogerman in Koudum te heb­ben bezocht studeert ze nu aan de NHL in Leeuwarden voor basisschoollerares. Ze woont nog thuis in Murns. Het is voor de schoolkinderen mooi dat ze zo'n leuke juf krijgen, maar voor de muziek is het een verlies dat ze geen 'prof' is. Wat een fantasti­sche zangeres! Grytz & Grize (en ook hij verdient veel lof) gaven na afloop nog een compleet con­cert en dat was genieten gebla­zen. Als gezegd: een prachtige middag!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

  foto:Cor Hunia

     << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Klameare Workum    
  Glashandel Sneek    Touwspecialist    
  Tapijthal Workum    NEDCAD    
  Organische meststoffen Culterra    Hunia's Drukkerij    
  Fasion by Fre    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur    Thijs van der Meer Slagerij    
  link naar groenbloem