FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 15 - 02 - 2011 - Sluitende eerste begroting voor Súdwest Fryslân

  Op 10 februari behandelde de raadscommissie Bestjoer en Finansjes de eerste begroting van de gemeente Súdwest Frys­lán. Er lag een sluitende begro­ting met een positief resultaat van €300.000. De begroting houdt rekening met de landelijke ont­wikkelingen, zoals de komende bezuinigingen. De meerjarenra­ming 2012-2014 schetst een posi­tief resultaat. Daarnaast is voor € 1 miljoen ruimte voor nieuw beleid.

  Deze begroting biedt een prima basis voor alle genomen beslui­ten van de voormalige gemeenten. "We gebruiken wat er is om onze ambities te realiseren. We doen daarbij geen onnodige uit­gaven voor bijvoorbeeld nieuw meubilair. We richten ons op de toekomst van de nieuwe gemeen­te. Vanzelfsprekend hoort daar­bij dat we rekening houden met de komende bezuinigingen," aldus wethouder Maarten Of­finga.

  De gemeente Súdwest Fryslân kan met deze begroting alle pro­jecten die voortvloeien uit de voormalige gemeenten (€ 20 mil­joen) opstarten en uitvoeren, zoals de renovatie van Ons Gebouw in Bolsward en Sportcentrum de Rolpeal in Workum, nieuwbouwproject Harinxma­land (fase 1), verbouwing biblio­theek Makkum en nieuwbouw dorpshuis Elim in Scharnegou­tum. In totaal is ruim €9 miljoen bespaard en € 1,9 miljoen aan inkomstenverhogende maatrege­len doorgevoerd. Dit haalt de gemeente uit besparingen, effi­ciëntiemaatregelen en inkom­stenverhogende maatregelen. Op deze manier ontstaat er ruimte om aan de ambities van de nieu­we gemeente te werken. De gemeente Súdwest Fyslân geeft het komende jaar in totaal € 193 miljoen uit Jaarlijks maakt de gemeente een programmabegroting. Aan de hand van de begrotingen van de vijf fusiegemeenten is gewerkt aan één sluitende programmabe­groting voor de nieuwe gemeen­te. Deze wordt na vaststelling in het kader van het financieel toe­zicht aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân gezonden. De provincie houdt preventief toezicht op de wijze waarop een herindelinggemeen­te met het geld omgaat. Dit finan­cieel toezicht is een wettelijke taak, opgedragen aan Gede­puteerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Touwspecialist    
  Glashandel Sneek    Fasion by Fre    
  De Jong Workum Financieel Advies    Thijs van der Meer Slagerij    
  Op de hoek van de stal    Organische meststoffen Culterra    
  Jopie Huisman Museum    Makelaardij P.J. de Jong    
  link naar groenbloem