FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Noard 104
 • Foto's pinkstermaandag Jenny Bouma
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 22 - 02 - 2011 - Erik en Iekje Boogaard varen nieuwe koers

  Albert Schootstra

  Één van de belangrijkste zaken voor een ondernemer is wel het op tijd inhaken op nieuwe ont­wikkelingen. Wat dat betreft heb­ben Erik en Iekje Boogaard-de Zwart de boodschap wel heel goed begrepen. Hun fraaie win­kel in bruin- en witgoed (tv's, ste­reo's, kleine huishoudelijke apparatuur enzovoorts) aan het Súd wordt dezer dagen omgeto­verd in een luxe toonzaal waarin het accent volledig ligt op duur­zame energie. Erik Boogaard: "Yn 'e rin fan it ôlfrûne jier waard it dochs wol dúdlik dat it hieltyd swierder mei de winkel waard. Der wurdt hjoed de dei fansels in soad fia ynternet fer­kocht en dat merksi uteraard. En wy wiene al in hiel skoft, sa'n seis, sân jier, dwaande mei de duorsume enerzjy. Is it fansels yn dizze tiid in hot item. Ik ha my der o sa yn ferdjippe en it wurdt hieltyd mear in sport om safolle mooglik te besunigjen op de enerzjyrekken. Wy hoopje troch no om te skeakeljen in lytse foar­sprong te krijen op de rest. Je moatte fansels mei de tiid mei­gean." De winkel op het Súd was bedoeld voor de inwoners van Workum en omgeving, maar met de nieuwe toonzaal en de veran­dering in de dienstverlening wil­len Iekje en Erik Boogaard echt mikken op een (veel) grotere regio. Dat lukt intussen al goed en bovendien gaan ze ook adver­teren op de radio: Waterstad FM en Radio NL die een groot deel van het noorden des lands bestrijken. "It rint al goed, wy hawwe neat te kleien," aldus Erik Boogaard. Maar hoe dat ook zij: vrijdag 4 maart van 16.00 tot 20.00 uur is de officiële opening van de nieuwe toonzaal voor genodigden en de dag erna, zaterdag 5 maart, is er van 10.00 tot 17.00 uur open huis voor iedereen die maar een kijkje wil nemen en die zich wil laten informeren over de vele moge­lijkheden die er zijn op het gebied van duurzame energie en - in het kielzog daarvan - een aanmerkelijke besparing op de energierekening. Bovendien zijn er die dag speciale aanbiedingen op alle zaken die zich in de show­room bevinden.

  Veel veranderingen dus voor Erik, Iekje, hun trouwe rechter­hand Remco Groen en de vaste ploeg zelfstandigen zonder per­soneel waaruit - al naar gelang de grootte en de aard van een bepaalde klus - het genoemde drietal regelmatig `een greep' doet. Maar aan de andere kant -en het klinkt misschien vreemd om het zo te zeggen - verandert er ook niets. "Wy bliuwe gewoan in . allround ynstallaasjebe­driuw," zo vertellen Erik en Iekje. Heb je dus thuis een gewoon en zeer simpel kraantje dat lekt en heb je zelf twee linker handen (zoals schrijver dezes, maar dat terzijde) dan kun je nog gewoon de firma Boogaard bel­len, precies als vanouds. En daar komt nog eens bij dat de nieuwe toonzaal ook `gewoon' een "iepen magasyn foar de doe-het-zelver" huisvest, zo vertelt Erik.

  Samenvattend: de verandering voorde `gewone mensen' ligt lou­ter en alleen (maar dat is natuur­lijk op zichzelf ook al weer meer dan genoeg) in de van bruin- en witgoed winkel omgetoverde toonzaal met het accentvolledig op de duurzame energie; een eenvoudig schroefje en een dito snoertje kun je er echter ook nog `gewoon' krijgen.

  Maar waar moeten we aan den­ken als het thema 'duurzame energie' aan de orde komt? Welnu, we doen een greep zon­der ook maar in de verste verte aanspraak op volledigheid te wil­len maken. Warmtepompen en zonneboilers die de verwarming van een huis voor hun rekening nemen en die het aloude (en dure!) gas overbodig maken. Pelletkachels die als 'centrale verwarming systeem' voor de hele woning kunnen fungeren en die ook een forse besparing ople­veren. Hybride systemen die het beste kunnen worden omschre­ven als een combinatie van het verwarmen van buitenlucht enerzijds in relatie tot de cv-ketel anderzijds. Het zogenaam­de evo home system dat alle ver­trekken in een woning afzonder­lijk kan 'inregelen' en stoken en dat algauw goed is voor een besparing van 30 procent op de energiekosten. Enfin, daar komt natuurlijk ook nog eens bij dat diverse opstellingen van aard-warmtesystemen in de nieuwe toonzaal te bezichtigen zijn. Maar, het zij nogmaals gezegd, moeren, kabeltjes, batterijen, snoeren, computerspullen, gloei­lampen en ga zo maar door, dat blijft allemaal als vanouds bij Boogaard verkrijgbaar. Er mag trouwens niet vergeten worden dat de firma 'Boogaard-nieuwe­stijl' ook een groot aantal vloer-verwarmingssystemen kan leve­ren in samenwerking met de firma Uniwarm uit Vorden. Levering en montage zijn bij de prijs inbegrepen en een en ander gebeurt ook nog eens tegen zoge­naamde groothandelsprijzen. En dan natuurlijk ook nog de diver­se systemen voor wateronthar­ding. Ach, zo kunnen we wel doorgaan. Tenslotte moeten we nog heel goed ter harte nemen dat, zoals Iekje en Erik enthou­siast vertellen, op zowel bestaan­de als nieuwe woningen aantrek­kelijke susbsidies te toucheren zijn voor wat betreft producten die zich richten op de duurzame energie. De  firma Boogaard regelt letterlijk alles wat gedaan moet worden om deze subsidies ook daadwerkelijk in de beurs te krijgen; de klant hoeft alleen zijn handtekening te zetten en heeft verder nergens omkijken naar.

  Iekje Boogaard-de Zwart ver­zorgt de boekhouding van het bedrijf. Toch leek aanvankelijk een heel andere richting voor haar te zijn weggelegd. Ze volgde een opleiding tot verpleegkun­dig, ze deed managementoplei­dingen en was daarna lang in de zorg werkzaam, onder andere in Bloemkamp in Bolsward. Toen ze Erik Boogaard leerde kennen groeide ze steeds meer, om het zo uit te drukken, in het toen nog door Eriks vader Anton bestierde bedrijf. Ze volgde diverse boek­houdopleidingen en heeft nu de touwtjes wat betreft de cijfers stevig in handen. Erik op zijn beurt deed de LTS afdeling metaal en kwam toen heel jong bij vader Anton in dienst, eigen­lijk gelijktijdig met de dag in 1984 dat Anton met het bedrijf van start ging. Maar daarnaast zat hij bepaald niet stil: zo onge­veer tot zijn dertigste (hij is nu 41) volgde hij in gestage regel­maat een groot aantal avondcur­sussen. Wat hier maar gezegd wil zijn: Erik en Iekje zijn volkomen op hun taak berekend: het zijn vaklieden en hetzelfde geldt niet minder voor Remco Groen.

  Het is wellicht goed om de ope­ningstijden van de showroom even te noemen. Doordat er in de strikte zin, van het woord geen sprake meer is van een 'winkel' (al is er dus nog steeds geen 'nee' te koop) zijn deze tijden namelijk - en dat is volkomen logisch - wat `ingekrompen'.Van dinsdag tot en met zaterdag 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur. Dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en datzelfde geldt voor de donderdagmiddag en de zaterdagmiddag. Op vrij­dagmiddag kan men de toonzaal 's middags van 13.30 tot 18.00 uur bezoeken. En dat laatste is een goede zaak. Niet alleen is duur­zaam met de dag meer het wacht­woord, daarnaast zijn Iekje en Erik (en natuurlijk ook Remco Groen) sympathieke mensen die wars zijn van grootspreek en die het 'gewoon nijver doorwerken' tot hun lijfspreuk hebben gemaakt. En tenslotte zijn ze ondernemers die weten wanneer er een bocht moet worden geno­men. Grote klasse en heel veel succes!

  Foto: Cor Hunia

  Bron Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Touwspecialist    
  Roelof Fopma    Fasion by Fre    
  De Jong Workum Financieel Advies    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal    Organische meststoffen Culterra    
  Tapijthal Workum    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice    Klameare Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema