FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
 • BN’ers vloggen voor minder afval
 • 21 mei
 • Glasvezel
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 30 - 03 - 2011 - Zomer gaat daverend van start

  De Workumers doen er goed aan het weekend van vrijdag 1 juli, zaterdag 2 juli en zondag 3 juli helemaal vrij te houden. Van wat er op die dagen staat te gebeuren is al het een en ander naar bui­ten gekomen, maar het is goed nog eens te memoreren dat er dan - bij leven en welzijn - een daverend startweekeinde in onze stad gehouden wordt. Tijdens de jaarvergadering van de Stichting Promotie Workum, dinsdagavond in de Klameare, werd de werk­groep die deze drie dagen vorm­geeft in de gelegenheid gesteld om bij monde van Theunis Wouda een toelichting te geven op het programma. Deze werk­groep, die naast Theunis Wouda bestaat uit Lars van Dieren, Klaas de Bok, Piety Bouma en Trudi Vervaart en die opereert onder de vlag van Plaatselijk Belang, had van de voorzitter van Promotie Workum, Henk Visser, de gelegenheid gekregen om ter vergadering in te spreken. Hierdoor werden de gedachten nog eens terdege bepaald bij dit startweekend en lijkt het gerechtvaardigd de plannen ook in deze krant nog eens de revue te laten passeren. Het is trou­wens begrijpelijk dat Theunis Wouda juist in de kring van Promotie Workum de plannen graag ontvouwde, want het Welkom in Workum-weekend, zoals het ook wel wordt ge­noemd, biedt natuurlijk ook aan de ondernemers een enorme kans om zich op alle fronten te `laten zien'.

   

  Het Welkom in Workum-weekend vaart eigenlijk mee in het kielzog van het evenement Alve Marren dat in dat weekend ook gehou­den wordt. Bovendien beginnen dan ook de ritten van de nu al bekende stoomtrein tussen Sneek en Stavoren, naar ver­wachting een publiekstrekker van jewelste. Theunis Wouda bracht in zijn betoog naar voren dat de organisatie van de Alve Marren aan `zijn' werkgroep heeft gevraagd om in Workum een mooi programma neer te zet­ten. Nu is het uiteraard zo dat veel details nog moeten worden uitgewerkt, maar het programma belooft inderdaad heel veel. In grote lijnen ziet het er als volgt .uit. Vrijdagavond 1 juli is er beach-voetvolley op de Merk, een botenparade, een markt, live muziek en vuurwerk. Bovendien zoekt men naar een mogelijkheid om de Workumer kampioenen op allerlei sportieve terreinen stijl­vol te kunnen huldigen. In de praktijk zal dat vooral neerko­men op elftallen van de voetbalvereniging Workum die nu een `beetje ongestructureerd' om het zo te zeggen op een platte kar door de stad gaan. Zaterdag 2 juli kan de jeugd zich vermaken bij `Oeps!' in de Klameare - en aan die jeugd wordt dus ook wel degelijk gedacht - en is het tradi­tionele beachvolleybal op de Merk. Er staat dan ook een eve­nement op de rol dat voorlopig luistert naar de naam `zeilend de Brekken op'. Geïnteresseerden kunnen zodoende de stad en haar wijde omgeving, met dank aan Workumer watersportonder­nemers en boteneigenaren, ook eens vanaf het water bekijken en zoiets geeft altijd een verrassend beeld. 's Avonds om half acht staat de Wielerronde van Wor­kum, die met steun van de Wielervereniging Sneek nieuw leven is ingeblazen, op het pro­gramma. De route gaat om de hele stad heen en voert dus ook langs Thomashof, Hearewei en Aldewei. De finish is ter hoogte van de Merk. Tenslotte is er zaterdagavond op de Merk het alom bekende festijn Pareltsje­brij waarvoor het bekende cliché `goede wijn behoeft geen krans' best weer eens uit de kast gehaald kan worden.

   

  Het is de bedoeling dat er zon­dagmorgen 3 juli een openlucht­kerkdienst op de Merk gehouden zal worden. Details moeten nog worden geregeld maar het plan voor deze kerkdienst is alom goed ontvangen. Op deze dag staat ook een gezamenlijk lunch gepland, evenals de Loop door Workum. Ook dit vanouds beken­de evenement wordt, evenals de wielerronde, dus weer 'opgetuigd'. Tevens zijn er deze dag sportdemonstraties, wordt er aandacht besteed aan 'nieuwe Workumers' en is er een theater­programma. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat dit prachtige weekeinde veel kansen biedt aan en voor winkeliers en andere ondernemers. Er wordt gewerkt aan speciale Welkom in Workum­polo's en dito tassen en mogelijk worden 'ook nog aparte stickers ontwikkeld die - op een autoruit geplakt - duidelijk aangeven dat de automobilist uit Workum komt. Bij die stickers moet gedacht worden aan zoiets als de Sneker waterpoort die op de auto's van massa's Snekers is te zien. De 'winst' op shirts, tassen en stickers komt uiteraard ten goede aan de organisatie die natuurlijk best een 'ynstruier' kan gebruiken. Als je alles zo eens in je laat omgaan lijkt het er op dat de genoemde werkgroep het heel erg druk heeft en ook nog zal krijgen, en dat is natuur­lijk ook zo, maar Theunis Wouda wees er wel op dat iedereen z'n eigen onderdeel doet. Iedere club, organisatie, werkgroep en wat dies meer zij bemoeit zich dus met zijn eigen onderdeel in het programma.

   

   

   

  Een ander belangrijk punt tij­dens de jaarvergadering van Promotie Workum was de toe­spraak die Zwier Kroese, de nieuwe museummanager van het Jopie Huisman Museum, hield om ook de kring

  van Promotie Workum op de hoogte te brengen van zijn ideeën en plannen aan­gaande (de toekomst van) het museum. Het is in deze kolom­men al eens verteld dat Kroese kort door de bocht gezegd werkt aan het 'in de markt zetten' van merken. En zo'n merk moet aan de 'voorkant' goed zijn, maar ook aan de 'achterkant', zo betoogde hij. En dat zo zijnde moet het Jopie Huisman Museum wat meer worden 'verkocht' aan anderen, zo lieten zijn woorden zich samenvatten. Dit gebeurt onder andere door de op te rich­ten visclub, een ambassadeurs­club van elf vooraanstaande ondernemers en even zoveel bekende Nederlanders.

  "Tweeëntwintig vooruitgescho­ven pionnen," zo noemde Kroese dit gezelschap. Verder wordt vrij­dagmorgen het `ondernemersate­lier' ten doop gehouden. Tegen een jaarlijkse vergoeding kun­nen de leden van dit 'atelier' de kracht van het museum koppelen aan hun eigen bedrijfsnaam en -activiteiten, zo staat te lezen in een persbericht dat is verspreid met het oog op de bijeenkomst van aanstaande vrijdag. "Zo snijdt het mes aan twee kanten. Meer activiteiten en financiële steun voor het museum en een prachtig netwerkplatform voor het deelnemende bedrijfsleven," aldus het persbericht. "Met die ondernemers kunnen we wat meer naar buiten treden. Het museum gaat dus de boer op," zo vertelde Zwier Kroese. Hij wees er met klem op dat de tijd dat een 'ernstige' instelling als een museum en de commercie abso­luut niet bij elkaar pasten al lang achter ons ligt. "Je moet domweg wel meer doen aan commercie," zo zei hij.

   

  Op de vergadering werd Trudi Vervaart uitgezwaaid als lid van het bestuur van Promotie Workum. Wegens drukke andere werkzaamheden doet ze een stapje terug, maar `jullie zijn nog niet van mij af," zo zei ze. En dat blijkt wel: ze zit ook alweer in de hierboven beschreven werk­groep. Henk Visser deelde mee dat in de pers vaak al als vast­staand wordt aangenomen dat er in onze regio één grote VVV komt onder leiding van Heeg. "Wat ons betreft gebeurt dat niet. Wij ver­zetten ons daar tenminste tegen," aldus de op dit punt ge­tergde preses. "Wat er ook in de kranten gezegd mag worden, het is nog lang niet in kannen en kruiken," zo besloot hij. Er werd ook nog meegedeeld dat op 18 april om19.00 uur het elektrische treintje door Workum officieel in gebruik wordt gesteld.

   

  Het was overigens niet allemaal goud wat er ter vergadering blonk, hoeveel lof er ook was voor de manier waarop Henk Gorter de penningen beheert. Er wordt een werkgroep in het leven geroepen om de wat in het slop geraakte kerstactie van de winkeliers weer vlot te trekken. De afgelopen kerstmarkt was een aanfluiting, zo werd uit de zaal opgemerkt, maar voorzitter Henk Visser wees er op dat dit in niet geringe mate te wijten was aan het feit dat de allang bestelde muziek op het allerlaatste moment afbelde. De aanstaande kerstmarkt staat gepland voor 25 november en zal zich gelijkelijk binnen (in de Klameare) én bui­ten afspelen. Er komt een zoge­naamd 'beeldenweekend' in het park waar men de kunstenaars aan het werk kan zien op 8, 9 en 10 juli, met het zwaartepunt op 9 juli. Verder is er op 14 en 15 mei en het weekeinde daarna de manifestatie 'Kunst achter Dijken' en op moederdag, zondag 8 mei, komt er een bloemetjes-markt in Workum.

   

  Er staat de Workumers, en hope­lijk ook velen die onze stad met een bezoekje zullen vereren, dus een prachtige zomer te wachten.

  Bron: Workumer Krant Friso

  Foto: Henk Gorter  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Workumer Jachtservice    
  Thijs van der Meer Slagerij    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong    De Jong Workum Financieel Advies    
  NEDCAD    Op de hoek van de stal    
  Organische meststoffen Culterra    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    Tapijthal Workum    
  Roelof Fopma