FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 05 - 04 - 2011 - Open dagen Noarderwind succesvol

  Jan Pieter Dykstra

  Op Noard 14 was vele jaren de Workumer apotheek gevestigd. Toen dat bedrijf er de voorkeur aan gaf om uit het centrum naar de perife­rie van de stad te verdwijnen, volg­de een poosje leegstand. Toch gloor­de er hoop voor het oude pand, dat al een lange geschiedenis in de bebouwde kom van Workum heeft en bijvoorbeeld al voorkomt op de plattegrond die Nicolaas van Geelkerken in 1610 van onze stad vervaardigde. Een tweetal dames meende moge­lijkheden te zien om er een kleding­zaak in te vestigen. Helaas heeft die het hoofd niet boven water kunnen houden in de moeilijke tijden die met en door de kredietcrisis aanbra­ken. Sluiting volgde en opnieuw stond het pand, waar vele jaren boven de toegangsdeur het gewei van een hert als uithangbord voor de apotheek diende, leeg.
  Maar al redelijk snel deden geruch­ten de ronde dat er een nieuwe win­kel in gevestigd zou worden. Verschillende namen van onderne­mers die er wel oren naar hadden om op deze mooie locatie, niet ver van de Merk, het hart van de stad, een nering te beginnen, circuleer­den in de verhalencircuits. Welke namen men ook hoorde, gelukkig bevatte het gerucht waar­heid en in de kolommen van deze krant van vorige week stond breed geafficheerd dat op vrijdag en zater­dag, respectievelijk 1 (geen grap) en 2 april, het pand weer in gebruik zou worden genomen. Een mooie opsteker voor de tanende midden­stand van onze stad.

  Het echtpaar Kuperus, geen onbe­kende in het Workumer zakengebeu­ren, heeft de stoute schoenen aange­troffen en opende een winkel in watersportartikelen, maar ook aan die sport en vrije tijd gelieerde kle­ding. Voor wie in het onzekere ver­keert over de identiteit van het echt­paar, waarvan manlief trouwens door de gevolgen van een ongeval met z'n motor op dit moment - om in scheepstermen te blijven - in het dok, op de helling zit om te worden opgekalefaterd, kan het volgende wellicht een teken van herkenning zijn.

  Sinds 1998 runt het echtpaar met veel plezier de watersportzaak annex jachthaven aan de Dolte - de route van de elfstedentocht - op de plaats van de vroegere houtmolen van Fekkes aan het Houtmole­streekje of voor sommigen beter bekend Doltewâl.

  De handel in hout van genoemde firma ging zoetjesaan teloor. Maar Siebe Schaap herschiep in de loop van de tijd de vroegere houtkolk van die locatie in een bloeiend jachtha­venbedrijf, met alle daaruit voort­vloeiende activiteiten, alles ten dienste van de watersporter. In eer­dergenoemd jaar nam de familie Kuperus dus dit bedrijf over en nu de mogelijkheid zich voordeed acht­te men de tijd gekomen om de twee­de tak, wat heet, te verplaatsen naar een meer centraal gelegen locatie.

  Vrijdag en zaterdag kon in het kader van die al gememoreerde open dagen een kijkje worden genomen in de rigoreus aangepaste winkel, die kon worden geconstateerd, inderdaad de sfeer ademt van de marinewereld. Kleding, van truien en mutsen tot broeken, van in die branche bekende merken ligt in vele modellen, maten en prijzen in de schappen. Het aan boord noodzake­lijke schoeisel in de bekende ver­schijningsvormen - dat overigens eveneens best op de vaste wal dienst kan doen - is verkrijgbaar. Uiteraard is er een ruime keus in wat men dan vroeger betitelde met de term 'olie­goed', dus regenkleding etcetera, met de nodige accessoires en out-doorkleding hangt in fraaie kleur­schakeringen en modellen in de rek­ken

  Om de boot in optima forma te hou­den staat er een breed assortiment onderhoudsmiddelen, verven -waaronder aangroeiwerende - en lakken, kwasten, verdunners, poets­middelen, touw en koord, schoon­maakmiddelen van verschillende merken en kwaliteit in de schappen, die de herinnering aan de geuren van de daar zovele jaren gemaakte en verkochte poeders, drankjes en pillen doet verwaaien. Trouwens ook voor navigatie-apparatuur in een breed 'ferskaat' en daarvan afgeleide kleine hebbedingetjes, zoals kompassen in leuke geschenk­dozen, verrekijkers - een voor de watersporter functioneel artikel -kan men bij 'Noarderwind', zoals de winkel is gedoopt, terecht.

  Bij het bekijken van de smaakvol ingerichte etalage kwam geheel wil­lekeurig die aloude waarheid van een bekende Workumer winkelier uit vroeger dagen om de hoek kij­ken. Hij maakte in zijn reclame-uitingen immer gewag van de kreet: Wat u niet in de etalage ziet, vraagt dat in de winkel! Een waarheid die nog altijd - ook hier bij 'Noarder­wind' - opgeld doet.

  En zoals, mevrouw Kuperus verze­kert, wij richten ons niet alleen op de watersporter. Het assortiment is breed genoeg om ook de gewone burger iets van zijn gading te laten vinden. Wie denkt dat er nu op it Houtmole­streekje niets meer te handelen valt, heeft het mis. Op die locatie gaan wij gewoon door met de verkoop van motoren, onderdelen, smeermidde­len en alles wat daar verder bij komt kijken, aldus mevrouw Kuperus. Zij wijst nog met enige trots - en geheel terecht - op het uit massief hout ver­vaardigde boegbeeld, dat in tegen­stelling tot wat de naam aangeeft, aan de spiegel van de winkel - ach­terin - is bevestigd. Het werd in roy‑

  ale maten speciaal op haar verzoek vervaardigd door Ilse Oelbers uit Arum, die er geïnspireerd door de gloriejaren van de Nederlandse zee­vaart in de 17e eeuw een gewone degelijke (VOC?)-kapitein gestalte in gaf; niks geen admiraal Nelson, de op een houten been hinkende kapitein Ahab (de door wraak geob­sedeerde achtervolger van Moby Dick, de witte walvis) of Bestevaar. Deze stoere zeebonk, een zeer vroe­ge voorganger van de in bepaalde literatuurkringen bekende kapitein Wal Rus, zou overigens als uithang­bord boven de ingang niet misstaan. Maar gelet op de hier nogal wisse­lende weersomstandigheden en de invloed daarvan op de conditie van de kapitein is het heel begrijpelijk dat hij de intredende bezoeker slechts zwijgend vanaf de achter­plecht beschouwt.


  Veel Workumers - getuige de in de zaak opgestelde felicitaties in de vorm van bloemstukken, etcetera, zelfs een in olieverf geconterfeit marinestuk is als zodanig te beschouwen - maar ook toevallige passanten maakten vrijdag en zater­dag gebruik van de mogelijkheid die de familie Kuperus hun bood om eens onverholen een kijkje te nemen, smaakten daarbij het genoe­gen om de tanden in een eerlijk stukje traditionele 'oranjekoeke' te mogen zetten. Zelfs de in maritieme kringen altijd gewaardeerde straffe oorlam ontbrak niet. Nu deze 'mai­dentrip' zo geslaagd genoemd kan worden, rest voor de familie Kuperus en 'Noarderwind' slechts de traditionele wens die een pas te water gelaten vaartuig zijn leven lang vergezelt: Goede en behouden vaart gewenst!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

  Fotoos Henk Gorter  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Glashandel Sneek    
  NEDCAD    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur    Klameare Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Organische meststoffen Culterra    
  Workumer Jachtservice    Tapijthal Workum    
  Jopie Huisman Museum    Op de hoek van de stal    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema