FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Kruispunt 1980
 • 12 februari
 • 'Vraag nu subsidies aan'
 • Derde editie Workum Bruist Challenge (
 • Van Pipegaal, Finster en Kids First
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 06 - 04 - 2011 - Een heel aparte vennootschap

  Albert Schootstra

  Er zullen best mensen zijn geweest die vijf jaar geleden hun wenkbrauwen hebben gefronst toen ze hoorden van 22 vaste klanten van café Spoarsicht in Workum die het plan hadden opgevat gezamenlijk de exploita­tie voort te zetten. Dat was op 1 april 2006 en nu zijn we - als gezegd - dus vijf jaar verder. En wat blijkt? "Alles rint gesmeard. It draait hartstikke goed." Dit vertellen Laura Dooper, Marian de Jong en Henny Hooghiemstra aan deze krant als woordvoer­ders van wat officieel de ven­nootschap onder firma `Vrienden van café Spoarsicht' heet. Zaterdagavond werd het eerste deel van het jubileum waarbij de afgelopen vijf jaar worden ge­vierd, gehouden in het karakte­ristieke café. Er werd een 'pikejûn' gehouden, een biertje kostte slechts één euro, en er was muziek van de zangers Hille de Jong en Theo Jolle van de Logt die de vele aanwezigen vergast­ten op troubadourachtige liede­ren. En natuurlijk was dj Marcel (Dijkstra), een van de vennoten trouwens, aanwezig om met zijn geheel eigen geluid, en dat zowel letterlijk als figuurlijk, de avond op te fleuren.

  Vrijdag 15 april staat het tweede deel van de jubileumviering op het programma. Op die dag hoopt een groep van 23 nauw aan het café verbondenen ("de oanhing giet ek mei mar der binne fansels altyd wol minsken dy't net kinne") vanuit IJmuiden de over­steek te maken naar Newcastle om daar een fijn weekend door te brengen. Als alles volgens plan verloopt keert het gezelschap maandag 18 april weer in Workum terug. En al ware het om de prachtige wijze te schetsen waarop de zaken in `Spoar' verlo­pen zeggen Laura, Henny en Marian: "Mar de kroech bliuwt gewoan iepen, hear, dat hawwe wy allegearre al opfongen." Inderdaad: als het op het in goede banen leiden van wille­keurig welke zich aandienende activiteit aankomt, dan kan men nergens beter zijn dan bij de ven­noten van Spoarsicht. Wie ook zorgen gehad mag hebben op 1 april 2006, ze zijn inderdaad onnodig gebleken. Er werd vijf jaar geleden overigens begonnen met 22 vennoten, maar ja, hoe gaat dat: er is natuurlijk altijd wel verloop - mensen gaan weg en anderen komen - en zo staat de teller nu op 21. "Der binnen no ek twa fan 'e jongerein by en dat fine wy prachtich want wy besykje echt de jeugd der ek by te belûken," vertellen de drie. `Ja, it giet sa bêst as wat." Iedere vennoot draait op alle fronten mee in het verhaal van Spoar­sicht. Zo hebben ze dienst in het café en daarvoor maken Laura Dooper en Eelco Hooghiemstra keurig op tijd een rooster. Daarbij wordt uiteraard reke­ning gehouden met de vakanties. Van de mensen die deze bardien­sten op een bepaalde dag draai­en wordt verwacht dat ze abso­luut niet drinken en ook dat gaat voortreffelijk. Bij het verloop waarover we hierboven even spraken en waarvan natuurlijk altijd wel op bescheiden schaal sprake is, moet ook bedacht wor­den dat echtparen op een gege­ven moment - gelukkig - kinde­ren krijgen. Zo zijn er bij Spoarsicht nu wel echtelieden met kinderen die met z'n tweeën één dienst draaien zodat ze wat meer tijd kunnen besteden aan het thuisfront.

   

  Toen de unieke constructie vijf jaar geleden van start ging ken­den de vennoten een mooi begin: "Wy hiere dit gebou fan Gerben en Petra (het echtpaar Dijkstra, red.) en sadwaande hoegden wy neat yn te lizzen en hoegden wy ús eigen jild der dus net yn te stekken. En de Keamer fan Keaphannel fûn de konstruksje sa unyk dat se hjirre hinne kamen en sa hoegden wy net nei Ljouwert." Als groep volgden de vennoten de voor het drijven van een cafébedrijf onontbeerlijke cursus sociale hygiëne. Na een serie lessen in de Sint Ludgerus­school (zo'n gezelschap kun je niet in een huiskamer opvangen zoals het meestal gaat bij derge­lijke cursussen) was het resul­taat prima en dus staat er bij Spoarsicht altijd 'gediplomeerd personeel' achter de bar. Sinds een jaar heeft 'Spoar' een activi­teitencommissie (Henny Hoog­hiemstra en Geart Fopma) die meer dan genoeg 'ût 'e wei set'. Zo kwamen - we doen slechts een greep - de advocaten Anker en Riemer van der Velde al naar het fijne café om goed bezochte spreekbeurten te vervullen. Ook de bekende dj Vincent maakte zijn opwachting in 'Spoar', en er wordt in de zomer gebarbecued. 's Winters wordt er geklaverjast en één keer per jaar gaan de ven­noten er een dag met de motoren op uit. Uit de 'fooienpot' (als er dus eens een grijpstuiver aan de strijkstok blijft hangen) wordt ook één keer per jaar een uitje gefinancierd. Het dagelijks bestuur bestaat trouwens uit Marian de Jong, Taco Nota, Jurjen Hempel, Jolle Harkema en Laura Dooper. Vier keer per

  worden gehouden, zowel van en door bedrijven als van particu­lieren. En dan de 'huis-dj' Marcel (Dijkstra). Hij heeft inmiddels een eigen draaitafel tot zijn beschikking en wordt steeds vaker gevraagd om op feestjes buiten het eigenlijke café zijn muziek te draaien. En zulks zeker terecht, want Marcel weet als geen ander de huidige tijd met de 'sixties' te verbinden. Sfeer en gezelligheid gegaran­deerd! In Spoarsicht kan men overigens terecht van woensdag tot en met zondag. Op woensdag en donderdag is dat vanaf 17.00 uur en op vrijdag tot en met zon­dag vanaf 16.00 uur. En dan gaat het door tot sluitingstijd en die hangt weer samen met de gezel­ligheid. En gezellig is het in Spoarsicht. Zo zijn er ook `uitwis­selingen' met andere cafés en ook die vallen altijd in de smaak. Dit laatste gebeurt onder andere met een ook Spoarsicht hetend etablissement in Heerenveen waar men werkt aan eenzelfde constructie als waarmee Spoarsicht nu alweer vijf jaar aan de weg timmert. Van harte gelukgewenst. Grote klasse!

  Bron Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Glashandel Sneek    
  link naar groenbloem    Makelaardij P.J. de Jong    
  Roelof Fopma    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    Touwspecialist    
  Organische meststoffen Culterra    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice    Fasion by Fre    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema