FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Plaatselijk Belang
 • Kruispunt 1980
 • 12 februari
 • 'Vraag nu subsidies aan'
 • Derde editie Workum Bruist Challenge (
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 12 - 04 - 2011 - Topmiddag met Nijefurd Sjongt

  Albert Schootstra

  Een fantastisch concert dat niet gauw vergeten zal worden. Dit is - heel kort door de bocht gezegd - de samenvatting van een onver­getelijke zondagmiddag in de Sint Werenfriduskerk waar het gemengd koor Nijefurd Sjongt zich van zijn allerbeste kant liet zien en vooral horen. Een mid­dag die weer eens duidelijk maakte hoe belangrijk kunst is, juist en vooral als het land in shock verkeert. De kunst, en dan vooral de muziek, die je blik en gedachten voor een wijle van de dagelijkse beslommeringen af­wendt en die je uiteindelijk -zoals de Friese schrijver Nyckle Haisma het noemde - "op 'e drompel, oan `e finsters fan 'e himel" brengt. Het concert had ook nog een feestelijk tintje in die zin dat Nijefurd Sjongt - de naam blijft ondanks de gemeen­telijke herindeling onveranderd - vijf jaar bestaat. "Wat in 2006 begon als een gelegenheidskoor­tje van twaalf dames, groeide uit tot het gemengde koor van nu met meer dan het vijfvoudige aantal leden," aldus voorzitter Wim Fennis in het perfect ver­zorgde programmaboekje. De enthousiaste en vooral ook kun­dige dirigente Fia Zweers heeft met Nijefurd Sjongt, zoals na afloop in de wandelgangen werd opgemerkt, "in stik kultuer nei Warkuur brocht." Nu is er in onze stad meer dan genoeg cultuur, zeker als men ziet hoe klein de stad in feite is, maar juist in het `segment' waarin Nijefurd Sjongt

  opereert was er nog best ruimte en koor en dirigente hebben dat `blanco gebied' prachtig opge­vuld.

  Maar natuurlijk kan een koor als Nijefrud Sjongt het niet alleen. Fia Zweers, die zich tijdens het concert ook nog als alt liet horen, is al genoemd en door haar manier van opereren neemt ze iedereen voor zich in en is ze de beste 'ambassadeur' die de muziek zich maar kan wensen. Maar ook de begeleiding is zo belangrijk en die is bij Joop Groesz altijd in goede handen. Helaas is Groesz ziek en het hoeft geen betoog dat de hele Workumer muziekwereld, waar­in hij zo'n prominente rol ver­vult, hem sterkte toewenst. Maar Fia Zweers moest te elfder ure nog op zoek naar vervanging en door haar grote 'netwerk' in de muziekwereld lukte dat ook. Vera Bos uit Hoogwoud nam de plaats van Groesz in. Op de val­reep bracht Fia haar de muziek en pas afgelopen zaterdag, tij­dens de generale repetitie, werk­te ze voor het eerst met Nijefurd Sjongt. Nou, dat was niet te horen. Op onnavolgbare wijze beroerde zij de toetsen. Vera Bos is zelf ook dirigente van koren en heeft veel operettes en musicals `gedaan'. Toch heeft ze nooit de overstap naar de puur professio­nele muziekwereld willen ma­ken, zo vertelde ze in de pauze: "Ik heb het er zo al druk genoeg mee en ben al vaak genoeg 's avonds van huis." En dan 'onze eigen' Carla Katstra. Prachtig ondersteunde zij met haar saxo­foon de begeleiding van Vera Bos en de koorzang. Carla, van de lin‑

   

  gerie- en badmodewinkel aan het Noard, heeft al een enorme staat van dienst in de wereld van de fanfare- en harmonieorkesten. Het programmaboekje over haar: "Ze heeft deelgenomen aan drie grote harmonieprojecten van Muzyk yn Fryslân in opdracht van Stichting Keunstwurk Fryslân. Ook treedt ze regelmatig op als solist bij muziekverenigin­gen. Tegenwoordig speelt ze bij de fanfare Hâld Moed in Easthim en Fanfare de Lytse Súdwesthoeke in Starum/Warns en ver­leent zij ondersteuning bij diver­se orkesten." Welnu, dat was ook zondagmiddag te horen. Gewel­dig hoe Carla het deed. Klasse en helemaal passend in en bij het hoge niveau van het concert.

  En dan de sopraan Angelique Wardenier. Alle hierboven al geventileerde superlatieven zijn ook en vooral op haar van toepas­sing. Zij is wel beroepszangeres en het programmaboekje ver­meldde over haar onder veel meer: "Zij is vaste zangeres en oprichtster - samen met haar partner de tenor Henk Kreukniet - van het ensemble 'Wiener Tradition' met als gastsoliste Wilma Driessen, met wie zij een groot aantal optredens verzorgt in binnen- en buitenland. Dit jaar gaat zij alweer voor het acht­ste seizoen met het succesvolle ensemble Opera della Casa op tournee. In al die jaren   heeftAngelique een groot repertoire aan klassieke en licht vocale muziek opgebouwd. Zij regis­seert en maakt choreografieën."

   

  Dat laatste is overigens niet zo verwonderlijk, want ze begon met haar zangstudie na zich eerst gewijd te hebben aan een klassieke balletstudie, aldus nog­maals het programmaboekje. Indrukwekkend hoe zij zich zon­dagmiddag liet horen, indruk­wekkend en ontroerend. Maar hoe kun je zoiets 'vangerf' in een krantenstuk, temeer als je bepaald geen echte muziekken­ner bent? Dat is een probleem dat zijdelings al eens vaker in deze kolommen aan de orde is geweest. Geconfronteerd met dat probleem zei Angelique War­denier: "Het geeft niets als je er geen verstand van hebt, als de muziek maar 'bij je binnen­komt'." Welnu, beter kan deze 42-jarige en in Lelystad wonende prima donna het niet verwoor­den. 'Prima donna' inderdaad, maar zonder de aparte dingen die deze diva's vaak aankleven. Angelique blijkt gewoon een ont­zettend sympathieke vrouw. In april 2008 zong Angelique War­denier ook met Nijefurd Sjongt en het is echt een 'boppeslach' dat het koor - inmiddels een echte vereniging met een be­stuur en notariële akten - haar opnieuw wist vast te leggen.

   

  In zijn openingswoord vergeleek voorzitter Wim Fennis koorzan­gers met bergbeklimmers. Je pro­beert het allerhoogste te berei­ken, maar als dat (die hoogste top) niet lukt, dan kun je op de hoogte die je dan wel bereikt zeer genieten van de blik in de diepte. De voorzitter hoopte dat iets van het plezier dat Nijefurd Sjongt in het zingen heeft zou overspringen op de toehoorders. Welnu, die wens kwam meer dan uit. Het plezier spatte er af. Dit niet het minst ook door het zeer gevarieerde programma dat Nijefurd Sjongt ten gehore bracht. Zo waren er Nederlands­talige liederen, klassieke stuk­ken, operette, Friese liedjes, `goud van oud', klassieke liede­ren, stukken uit 'Die Zauberflöte', musical en opera te beluiste­ren. Deze opsomming tekent de enorme veelzijdigheid van Nijefurd Sjongt. Inderdaad: een onvergetelijke middag!

  Bron: Workumer Krant Friso

  Foto: Cor Hunia

     << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Op de hoek van de stal    
  Hunia's Drukkerij    Tapijthal Workum    
  Glashandel Sneek    De Jong Workum Financieel Advies    
  Thijs van der Meer Slagerij    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    NEDCAD    
  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Jopie Huisman Museum