FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Versoepeling zijn fleurig verwelkomd
 • Noard 104
 • Foto's pinkstermaandag Jenny Bouma
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 20 - 04 - 2011 - Raad en college leren Workum kennen

  Zaterdag heeft een delegatie van de gemeente Súdwest Fryslân (SWF) Workum bezocht op uitno­diging en initiatief van Plaatse­lijk Belang. Deze delegatie be­stond uit de Burgemeester, twee wethouders en een vertegen­woordiging van alle fracties in de gemeenteraad. Het doel van dit bezoek was om met eigen ogen de sterke en zwakke punten van Workum te aanschouwen en een visie te krijgen op de kansen en bedreigingen.

  Na ontvangst met koffie en een Workumer lekkernij, heeft de heer Fokko Hofman als afge­vaardigde van de gemeente SWF een presentatie gegeven over de inhoud van het beleidsplan `Natuurlijk Gastvrij', opgesteld door de oude gemeente. In dit plan ligt voor Workum de nadruk op de functie als toegangspoort en verbindingsweg tussen IJssel­meer en het merengebied. Aan­sluitend hierop werd kort inge­zoomd op de ontwikkelingen op en rond het It Soal en de Haven­kom. De hierbij aanwezige kansen en bedreigingen werden benoemd. Na deze presentatie werd ingescheept aan boord van een tweetal sloepen om een rondvaart door Workum te maken.

  In een aangenaam zomerzonne­tje is een blik geworpen op de schoonheid van Workum vanaf het water. Maar ook de slechte onderhoudstoestand van de wal­beschoeiing werd in beeld ge­bracht, net zoals het gebrek aan sanitaire voorzieningen, vuilwa­tervoorzieningen en aanlegvoor­zieningen. Daarnaast is een blik gegund op de vele (water­sport)bedrijven en de zuivelfa­briek welke voor veel arbeids­plaatsen in Workum zorgen.

  Na de rondvaart werd in de Klameare een lunch genoten, waarbij Plaatselijk Belang een presentatie heeft verzorgd over de plannen die er ontwikkeld worden om Workum een grondi­ge facelift te kunnen geven. Aansluitend is de toestand van de voorzieningen in Workum gepresenteerd. Hierbij is speciale aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen rondom de scho­len, de voetbalvereniging, sport­hal en zwembad, de leegstaande winkelpanden en de situatie van de Begine.

  Na de lunch werd het gezelschap meegenomen voor een busrit door Workum en naar het strand. Op het strand hebben de partijen, een indruk gekregen van de wijze waarop de plannen een invulling zouden kunnen krijgen. Gedurende de busrit door Workum werd er eveneens stilge­staan bij de objecten die momen­teel ter discussie staan en waar een andere invulling aan zou kunnen worden gegeven.

  Bij terugkomst bij de Klameare waar het bezoek van de delegatie van de fracties van de gemeente­raad en b. en w. werd afgesloten, is de eerste conclusie getrokken dat de genodigden het bezoek als zeer nuttig hadden ervaren en een goede indruk hadden gekre­gen van wat er in Workum speelt. Iedereen is er zich van bewust dat er veel wensen zijn, waarvan een groot aantal noodzaak en er vervolgens keuzes gemaakt zul­len moeten worden.

  Foto Henk Gorter

  Aansluitend willen we de lezer er op attenderen dat de Vereni­ging Plaatselijk Belang op woensdag 27 april haar jaarver­gadering voor haar leden heeft, zie ook de advertentie elders in de Friso. Dit belooft een zeer informatieve avond te worden, waar een verdere verdieping van de ontwikkelingen wordt gege­ven. Nog geen lid? Maar wel betrokken bij het wel en wee in Workum? Word lid! De nieuwe gemeente wil graag dat de Plaatselijk Belangen/Dorpsbe­langen hun rol als belangenbe­hartiger actief oppakken. Wij willen hier graag een goede invulling aan geven en we pak­ken "de handschoen op" maar wel willen wij dit breed gedra­gen invullen en van de leden veel input ontvangen, dus ook van u! Voor de contributie hoeft u het niet te laten. Ledenopgaaf voor­afgaande aan de jaarvergadering is mogelijk. Komt allen.

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Glashandel Sneek    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  Klameare Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Organische meststoffen Culterra    Hunia's Drukkerij    
  De Jong Workum Financieel Advies    Fasion by Fre    
  NEDCAD    Workumer Jachtservice    
  Op de hoek van de stal