FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 24 - 04 - 2011 - Een vriendinnendag in Workum

  J.P.Dykstra

  "Ik kin jo wol fertelle hoe lang 't wy as freondinnen no al elk jier in dei by elkoar komme." Me­vrouw Minke Zeinstra-Kuipers trekt - het is woensdag 13 april -haar agenda uit de handtas tevoorschijn, bladert naar de achterste regionen en begint, met de wijsvinger langs de regels glijdend, in zichzelf mompelend te tellen. "No, dat is ek sterk, klinkt het na enkele ogenblikken, "dit is de fiifentweintigste kear. In lyts jubileum dus." Of dat nou een unicum is? Er zul­len vast wel meer vriendinnen-groepjes zijn die zo lang contact houden. Dat ze allemaal dezelfde leeftijd hebben - in dit geval zijn de dames allemaal 80 geweest, dus zitten ze in hun eenentach­tigste levensjaar - is, ook niet wereldschokkend.

  Maar in ieder geval is het een vermelding waard in deze krant. Want op een na zijn alle dames geboortig uit Workum, maar ze hebben op een honkvaste vriendin na hun geboortestad al decennia geleden verlaten.Vanaf de tijd dat zij - vier jaar oud - onder de hoede van de `Zusters' (van JMJ) op de St. Ludgerusschool kwamen hebben Minke van Julius P en Jetske Kuipers-Ypma, Coba van Joseph en Akke Brouwer-Boermans, Alie van Ypke en Catrien Flap­per-Jongstra, Anneke van Jan en Catrien Bouma-Boekenra en Regina van Keimpe en Suze Veltman-de Vreeze altijd meer of minder intensief contact gehad en voor vier van hen geldt dat nu al ruim 76 jaar.

  Hebben deze vijf meiden de lief­de voor Workum thuis met de `brijleppel' opgediend gekregen, de zesde aanwezige, Marieke van Balen, "hikke en tein yn Wytgaerd', heeft de 'sûpengroattenbrij' met de paplepel van omke Rein van der Meer binnen gekregen. Zij was bij deze omke, die een slagerij met winkel op het Dwarsnoard bestierde, een regelmatige útfanhuzer', kwam daardoor in de klas bij wat nu alzovele decennia haar hartsvrien­dinnen zijn.

  Het programma van zo'n dag, die gewoonlijk bij toerbeurt in de woonplaats van een der vrien­dinnen plaatsvindt, verliep deze keer in grote trekken als volgt. Ontvangst aan huis met 'kofje mei in taartsje', misschien een bonbon of een andere versnape­ring, bijvoorbeeld een met enige nostalgie omgeven drankje. Tot slot van deze reünie, zo kan de bijeenkomst ook gekenschetst worden, volgde een etentje in de vorm van een brunch.

  Coba van der Meulen, dochter van Joseph en Akke Brouwer­-Boermans, die verantwoordelijk was voor de editie 2011 had haar vriendinnen middels een keurig uitziend menukaartje na de kof­fie aan een dis genodigd en wel in het gerenommeerde restau­rant Séburch. Zij had op dit eta­blissement haar oog laten vallen, omdat - zoals ingewijden al aan de vermelde summiere stam-boomgegevens zullen hebben ontleend - één hunner, Regina Adema-Veltman, in deze ooit vermaarde herensociëteit, annex café het levenslicht heeft aan­schouwd. Haar vader Keimpe Veltman ("tink derom wol mei in t, hear") dreef hier - ook al onder de naam Séburch - een café.

  Op de plaats van de vroegere sociëteit/gelagkamer van dit in circa 1856 gestichte karakteris­tieke pand genoten de vriendin­nen, van wie door de tafelschik­king een paar uitzicht op de befaamde Ligersbolle hadden, met smaak van de door de uitba­tende echtelieden van Séburch bereide brunch. Veel herinnerin­gen, 'fiten' misschien, werden tij­dens deze 'brunch conversante' opgehaald, de laatste nieuwtjes uitgewisseld.

  Nadat 'it streksume miel behim­mele wie' keerden de dames die conditioneel en fysiek jeugdig ogen, nog met vaste hand het stuur van hun auto omvattend naar hun haardsteden terug, de meeste gelegen in 'it lân dêr 't it tilt fan fee en blommen', zoals een dichter `syn en dizze froulju harren bertegrûn' ooit om­schreef.

  Bron:Workumer Krant Friso

  Foto J.P.Dykstra  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum    Fasion by Fre    
  Roelof Fopma    link naar groenbloem    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    NEDCAD    
  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  Makelaardij P.J. de Jong    Glashandel Sneek    
  Jopie Huisman Museum