FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 26 - 04 - 2011 - Contributie verhoging geen bezwaar

  Het verenigingsblad zal in een wat ruimere jas worden gestoken en daarvoor dient de contributie verhoogd te worden. De discus­sie over de verhoging van de con­tributie is kort. Anderhalve euro verhoging van de contributie mag geen bezwaar zijn, is de mening van de aanwezigen. Het voorstel van het bestuur wordt met algemene stemmen door de aanwezigen ondersteund. Dat de trailerhelling nog niet is gereali­seerd, is een dikke tegenvaller. Het is ook moeilijk te ontdekken bij wie het bestuur de stoep moet beklimmen om de juiste man/ vrouw te vinden die deze zaak bij de gemeente onder zijn of haar vleugels heeft. Jammer dat een reeks vertragingen maakt dat de helling nog niet is gerealiseerd.

  Van de om en nabij tweehonderd leden van de Workumer visclub zijn er vijftien aanwezig bij de jaarvergadering die donderdag in Jopie's Húskeamer wordt gehouden. Een magere opkomst, maar de vijftien houden het goed pratend en zorgen er voor dat voor het afwerken van de agenda toch nog ruim twee uur nodig is, voordat aan het 'neipetear' met drankje en hapje kan worden begonnen. In het voorbije jaar heeft de vereniging een aantal leden verloren. In een ogenblik stilte worden zij herdacht.

  Het is nu de beurt aan de voorzit­ter Harry de Vries om iedereen welkom te heten. Hij kan dat doen nadat de eerste kom koffie in de magen is aangekomen. Dus gaat het nu los. De voorzitter zegt: „We gaan beginnen". Iede­reen wordt welkom geheten.

  De nachtvispas geeft aanleiding tot lange discussie. Bij de verga­dering is een deel tegen het uit­reiken van deze pas, maar dat is niet de meerderheid. Nachtvis­sen moet mogelijk zijn, vindt het grootste deel van de aanwezigen. Toch zijn er ook weer bezwaren tegen het nachtvissen. Het voor­stel wordt aangehouden en zal aan het eind van de bijeenkomst nog eens op tafel komen. Ook dan blijkt dat er voor- en tegenstan­ders blijven bestaan. Het wordt afwachten naar welke kant de dobber zal wegschieten!

   

  De trailerhelling zit al geruime tijd in de molen, leek te worden aangelegd, maar werd weer op de reserve gezet en staat daar nu nog. Hoe moet het verder gaan met die helling? Om deze aan te leggen in de nabijheid van de Rolpeal zal een van de daar lig­gende schepen verwijderd moe­ten worden. Dat zal niet gemak­kelijk gaan.Het lijkt ook moeilijk in gesprek te komen met de (nieuwe) gemeente, het is nog wennen. Plaatselijk Belang is door het bestuur van de visclub van de problemen in kennis gesteld. Het wachten is nu op wat Plaatselijk Belang bij de gemeente zal gaan aankaarten en wat de uitslag van dit gesprek zal zijn.

  Er gaat iemand verhuizen, dat is geen opvallend nieuws, de ver­huizer is echter lid van de Workumer visclub en wil graag zijn spullen (vistuig) kwijt. Het spul is nog vrij nieuw en het kan gratis afgehaald worden bij de vertrekkende sportvisser. Het opruimen van het vistuig wordt mede bespoedigd door het ouder worden van de vertrekkende sportvisser, die nu schoon schip wil maken. Bij de vergadering is men graag bereid mee te helpen met het opruimen van het vis­tuig. Dit zal zeker in de smaak vallen.

  Johan van der Goot neemt het punt financiën voor zijn rekening, hierop heeft niemand van de aanwezigen commentaar. Dat heeft ook de aangestelde kas­commissie niet. Dus voor Johan het dankapplaus. In het jaar 2009 werden 250 vispassen verkocht en in 2010 ging het om 280 pas­sen. Dit betekende een mooie `ynstruier' voor de club.

   

  Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Harry de Vries. Hij krijgt lof voor het vele werk dat hij voor de sportvisserij heeft gedaan. Voor de scheidende voorzitter is er een attentie en natuurlijk dankapplaus. De Vries zal worden opgevolgd door Klaas Boersma uit Tjerkwerd. Ook Wiebe van der Werk zou graag terugtreden uit het bestuur. Helaas is voor Wiebe nog geen opvolger bekend.Dan komt er een gebaar uit de verga­dering. Er is een vrijwilliger die best in het bestuur zitting wil nemen. Bij een volgende bijeen­komst zal dit dan ook gebeuren. Wiebe van der Werk is met zijn laatste trek bezig. Het is tijd geworden om de prij­zen van de kanjer- en witviscom­petitie uit te delen. Deze hande­ling wordt vlot afgewerkt. Direct hierna volgt de pauze. Tijd om even een wit stokje in de mond te stoppen, te genieten dus van een rokertje.

  Het landelijk clubblad wordt in een nieuwe jas gestoken en dat betekent dat de contributie omhoog moet met 1,50 euro per jaar. Geen enkel bezwaar tegen de contributieverhoging. De vaarwegen verdienen aandacht en worden dan ook onder de loep genomen. Aangaande de vaarwe­gen komt uit de bus dat hiervoor nog werk genoeg ligt te wachten. Het loopt naar het einde en ook de dorst moet gelest worden. Daar is het nu de tijd voor. Ook nog even benadrukken dat het een schande is dat de trailerhel­ling nog steeds in de wacht staat.

  Bron: Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Glashandel Sneek    Thijs van der Meer Slagerij    
  Touwspecialist    Klameare Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Jopie Huisman Museum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Fasion by Fre