FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 04 - 05 - 2011 - Súdwest Fryslân kent veel vacatures

  Jacob  Bouwhuis

   

  Sommige raadsleden vroegen zich tijdens het vragenuurtje tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdagavond  af hoeveel externe krachten er vanaf de start van de nieuwe gemeente werkzaam zijn geweest en welk prijskaartje daaraan hangt. Germ Gerbrandy (FNP) had berekend dat de vijf oorspronkelijke fusiegemeenten tezamen 760 ambtenaren in dienst hadden, terwijl we nu na de herindeling op 900 medewerkers zitten. Volgens hem lijkt dit niet op de verwachte afname van personeel die tijdens het fusieproces is voorgespiegeld. Wel erkende hij dat de voormalige gemeenten destijds veel externe krachten inhuurden en bepaalde werkzaamheden uitbesteedden aan derden.

   

  Volgens wethouder Leo Pieter Stoel telt de organisatie op dit moment 38 vacatures, zowel voltijds als deeltijds banen, die moeilijk of onmogelijk in te vullen zijn vanuit het bestaande personeelsbestand. Om de leemtes op te vullen heeft de fusiegemeente de eerste drie maanden van haar bestaan 107 externe mensen ingehuurd voor verschillende functies waarbij gedacht moet worden aan tijdelijke brugwachters, aan ambtenaren die plekken invullen die later door vaste ambtenaren zullen worden bezet en aan mensen die voorlopig nodig zijn vanwege het extra werk dat door de fusie is ontstaan. Van de beschikbare 3,8 miljoen is inmiddels 8 ton gebruikt. Het streven is en blijft dat er op termijn wordt bezuinigd op de personeelslasten door minder externe krachten tijdelijk in dienst te nemen.

   

  Ook de harmonisatie van verschillende sectoren binnen de organisatie vergt nog handenvol werk. Dat vond Lucy Postmus (FNP) ook. Zij merkte op dat er binnen de gemeente nog steeds grote verschillen bestaan binnen het schoolzwemmen. Waar in het ene geval de schoolkinderen gratis het water induiken, moeten andere schoolzwemmers betalen voor de lessen. Niemand weet inmiddels waar men aan toe is. Zolang er nog geen harmonisatie is op dit onderdeel achtte zij het raadzaam om via een publicatie de bevolking in kennis te stellen van de huidige situatie en aangaande de vraag wanneer de nieuwe gelijkluidende regeling in werking gaat treden. Een uniforme regeling vergt te veel tijd om die op korte termijn te realiseren, aldus wethouder Andries Ekhart. Het is de bedoeling om in 2012 te komen tot een gelijkluidende regeling voor het schoolzwemmen en zo mogelijk voor aanvang van het nieuwe schooljaar.

   

  In de gemeente worden in 2011 een aantal onderhoudswerken aan de openbare verlichting uitgevoerd. Het gaat om het wegwerken van onderhoudsachterstanden in de openbare verlichting. Afgelopen donderdagavond maakte de raad van Súdwest Fryslân financiële middelen vrij voor werkzaamheden in Sneek. Het betreft achterstanden bij diverse hoofdontsluitingswegen in de binnenstad, diverse straten van het industrieterrein de Hemmen en andere wijken aan de rand van Sneek. Het gaat om het ondergrondse werk voor de vervanging van 440 lichtmasten en 350 lichtarmaturen. Door gebruik van LED-lampen wordt een energiebesparing bereikt van ruim 30.000 Kwh. De voormalige gemeente Sneek had trouwens al middelen gereserveerd voor deze klus die 160.000 euro zal vergen.

  Volgens Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal zijn er in het verleden door andere fusiegemeenten meer onderhoudsplannen in het kader van straatverlichting gemaakt, waaronder het aanpakken van de straatverlichting van Hindeloopen. Via een motie riep hij het college op om in het kader van bezuinigingen eerst met een totaalplan voor de hele gemeente te komen. Het plan Sneek moet in eerste instantie worden uitgesteld en pas na totale inventarisatie zal de raad dan bekijken welk verlichtingsplan als eerste dient te worden uitgevoerd. In de ogen van de meeste andere fracties was een keuze voor uitstel een totaal verkeerde en opschorten van noodzakelijk onderhoud aan straatverlichting kan leiden tot ongelukken en calamiteiten waarvoor een gemeente aansprakelijk kan worden gesteld.

   

  De gemeente Súdwest Fryslân is rijk aan cultureel erfgoed. Landelijk staat de gemeente op de twaalfde plek qua aantal rijksmonumenten en op nummer één qua aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit is prachtig, maar het schept ook verplichtingen. In de programmabegroting is opgenomen dat het van groot belang is deze monumenten als cultuurhistorisch erfgoed te behouden. Daarom neemt de gemeente zich voor om met behulp en steun van andere overheden zich in te spannen om aan de zorg voor de monumenten zo goed mogelijk invulling te geven. Een eerste belangrijke stap in die richting is het vaststellen van de Startno-titie Erfgoedvisie. Voor bijeenkomsten, inhoudelijke begeleiding door experts, dataverzameling, analyse en het uiteindelijke boekwerk heeft het college 15.000 euro nodig.

  De raad had er geen moeite mee.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Tapijthal Workum    
  link naar groenbloem    NEDCAD    
  Thijs van der Meer Slagerij    Op de hoek van de stal    
  Hunia's Drukkerij    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice    Organische meststoffen Culterra    
  Jopie Huisman Museum