FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Onderzoek naar reisgedrag van Friezen
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 10 - 05 - 2011 - Nieuwe Workumer vereniging van start

  Wielergeschiedenis herleeft

   

  Albert Schootstra

   

  “De skiednis herhellet him.” Dit constateerde Durk Dijkstra zaterdagmiddag in het gebouw Oer de Toer in Workum. Dijkstra (72) mag gerust een van de wielericonen in onze stad worden genoemd.

  Niet alleen maalde hij duizenden kilometers onder de wielen weg, hij is bovendien de vroegere secretaris van het in 1986 ter ziele gegane Wielercomité. Dit gezelschap heeft een roemruchte historie. “It wie in hiel moaie tiid,” zo herinnert Durk Dijkstra zich. “Sa diene wy regelmjittich mei in ploechje fan in man as seis, mar ek wol mei twa man, in sa’t wy it neamden ‘Rondje Zuiderzee’. Moarns om fiif oere fuort en dan wiene wy sa’n tsien oere jûns wer yn Warkum.” Maar het Wielercomité, dat rond 1971 werd opgericht, kon het niet volhouden. De deelname aan de toertochten, waarmee het comité altijd zo veel eer inlegde, kende in het midden van de jaren tachtig ineens een geweldige dip en dat betekende dat de inkomsten – het comité moest het toch grotendeels hebben van de inleggelden die met deze toertochten binnenkwamen – tot een onverantwoord laag niveau daalden. Exit Wielercomité dus, maar ziedaar, op 29 maart is de Wieler-vereniging Workum officieel opgericht en zaterdagmiddag was de oprichtingsvergadering in Oer de Toer. Inderdaad: de geschiedenis herhaalt zich.

   

  Maar de gelden van het voormalige Wielercomité zijn nog niet zo duchtig geslonken dat er helemaal niets meer in kas is. En daarvan is inmiddels 500 euro geschonken aan de nieuwe vereniging. Een prachtige geste en bovendien heeft het vroegere comité nog wel wat meer in de ‘oude kous’. “Ach ja,” aldus Durk Dijkstra, “as der dan werris wat is dan kinne se nochris by ús oanklopje.” De beroemde ‘bel voor de laatste ronde’, zoals die tijdens de roemruchte Rondes van Workum is het verleden werd gehanteerd, is zoek, maar Durk Dijkstra vond in de winkel van Johan van der Goot toch nog een mooie nieuwe bel die ook uit de opgepotte gelden van het oude comité kon worden bekostigd. En zaterdagmiddag overhandigde hij die bel aan Rients Galema, de voorzitter van de nieuwe wv Workum. Op een wonderbaarlijke manier is de cirkel dus nu weer rond, temeer daar op zaterdag 2 juli, tijdens het Welkom in Workum-weekend, ook de Ronde van Workum weer op het programma staat.

   

  Op 29 maart werd de nieuwe vereniging dus al opgericht met notariële akten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel en wat dies meer zij, maar zaterdagmiddag was de eigenlijke, feestelijke start. De wv Workum dankt haar ontstaan aan enkele fiets-enthousiastelingen uit de kringen van het toenmalige voetbalelftal Workum 3. Het enthousiasme sloeg over op mensen van buiten de voetbalvereniging en de groep groeide in 2009 al snel uit tot een kern van rond de twintig mensen, zo valt te lezen op de website (www.wvworkum.nl) van de vereniging. Enfin, na de evaluatie van het seizoen 2010 werd de roep om een vereniging onder de fietsers kenbaar gemaakt en nu is die vereniging er dus. De club heeft nu 43 leden, “mar wy ambiearje net om in club fan twa- of trijehûndert leden te wurden,” aldus voorzitter Rients Galema. Durk Dijkstra was uiteraard ‘eregast’ ter vergadering en in zijn geestige toespraak refereerde hij aan de golfbewegingen die er steeds in de geschiedenis zijn te zien. Maar ook herinnerde hij aan roemruchte tochten van vroeger, zoals de bepaald niet kinderachtige ‘klassieker’ Workum - Holten - Meppel - Wor-kum. Nadat hij de ‘bel voor de laatste ronde’ aan Rients Galema had aangeboden zei Dijkstra: “Ik hoopje dat it foar jim de bel foar de earste ronde is.”

   

  De contributie van de nieuwe Wielervereniging Workum is vastgesteld op 10 euro per jaar. “Wy prebearje de drompel leech te hâlden,” aldus Galema, “mar mooglik wurdt it yn ‘e takomst in bytsje heger.” De contributie kan onder meer zo laag worden gehouden omdat de vereniging niet is aangesloten bij de Neder-landse Toerfiets Unie. Deze overkoepelende organisatie heeft voor haar leden een collectieve verzekering afgesloten en daar profiteert de Wielervereniging Workum dus niet van. De leden maken de tochten dan ook op eigen risico met inachtneming van de afgesproken huisregels. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de nieuwe club zich vooral richt op het toerfietsen al wordt er tijdens de tochten op de donderdagavond, de vaste clubavond, uiteraard wel flink gas gegeven. Op zondag 10 juli staat er een rondje IJsselmeer op het programma en ook hiermee wordt de geschiedenis dus weer nieuw leven ingeblazen. Voor een geringe bijdrage kunnen ook niet-leden hieraan meedoen. Deze tocht is uitdrukkelijk niet bedoeld om als eerste in Workum terug te zijn en de saamhorigheid en nog meer de veiligheid staan tijdens deze ronde op de eerste plaats. Maar ook met het hardfietsen heeft de club wel wat. Zaterdagavond 2 juli wordt de Ronde van Workum na lange tijd weer gehouden en hierbij wordt de nieuwe club gesteund door de Wielervereniging Sneek op punten als het aanvragen van vergunningen, rugnummers, de aanwezigheid van een jurywagen en ga zo maar door. De ronde staat open voor zowel A- als B-amateurs en de route belooft veel: start op de Merk en dan via Súd en Sylspaed naar de sluis, bij de wijk Thomashof langs en dan Hearewei, Aldewei, Algera-burren, Dwarsnoard en Noard, zo vertelde Theunis Wouda. Een pittig rondje op een selectief parkoers dus, om even in de taal van doorgewinterde wielerjournalisten te spreken. De ronde zal op die zaterdagavond worden gehouden van 19.30 tot 21.00 uur en de finish is ter hoogte van de Merk waar na de ronde het bekende Pareltsjebrij alle aandacht ongetwijfeld zal opeisen.

   

  Theunis Wouda heeft via zijn bedrijf  Woudasport ook getekend voor de outfit van de nieuwe Wielervereniging Workum en de sponsors van de club hebben op die kleding, zoals dat hoort in de wielerwereld, uiteraard een prominente plaats gekregen. Maar via de nieuwe shirts wordt ook aandacht gevraagd voor de spierziekte ALS en tijdens de Ronde van Workum zal door de speaker speciale attentie worden besteed aan het bestrijden van deze vreselijke ziekte. Mooi om te weten dat de nieuwe Worku-mer wielervereniging op deze manier ook haar maatschappelijk verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Het bestuur van de club bestaat naast voorzitter Rients Galema uit secretaris Hessel Wesselius, penningmeester Simon Wiersma en de algemeen leden Leen van Poelje en Gerwin Woudstra. Er zijn diverse commissies actief die zich onder leiding van een bestuurslid bezighouden met de organisatie van clubevenementen.

   

  Tot slot nog even terug naar wielericoon Durk Dijkstra. Hij was een fervent voetballer maar wegens heupklachten werd hem deze sport op een gegeven moment afgeraden. In het midden van de jaren zestig klom hij daarom op de fiets en hij heeft als geen ander zijn hart aan zijn ‘nieuwe’ sport verpand. Zo herinnert hij zich nog vakanties tijdens welke hij met zijn echtgenote op de fiets bij diverse campings langs ging. Dit tot ver in het buitenland, zoals Denemarken. Na van school te zijn gekomen werkte hij eerst zo’n tien jaar bij de smederij van Holkema, daarna elf jaar bij Beukers bouwbedrijf en tenslotte kon hij zijn werk en zijn hobby combineren: hij ging (tot zijn pensionering, 24 jaar lang) werken op het sportcomplex De Rolpeal en uiteraard ook in de sporthal en het zwembad aldaar.

   

  Workum heeft een rijke wielerhistorie en Durk Dijkstra is echt niet de enige die zijn sporen in dezen zo ruimschoots heeft verdiend. Maar hij staat wel model voor de fietscultuur in Workum, een cultuur die nieuw leven is ingeblazen. En daarmee kan de hele stad gefeliciteerd worden. Bij dezen en veel succes!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Klameare Workum    
  link naar groenbloem    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Glashandel Sneek    
  Hunia's Drukkerij    Bouma kraanverhuur    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma