FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 21 - 06 - 2011 - Brij Blues twintig jaar jong

  Op een mooie zaterdagmiddag in het voorjaar van 1992 raakten Jan Kok, Hille Faber en Jacob Bouwhuis met elkaar in gesprek bij het brugwachterhokje van de Beginebrêge. Hoewel de culturele en muzikale activiteiten qua kwaliteit en kwantiteit toen in Workum op een redelijk peil stonden, kwam het driemanschap toch tot de conclusie, dat er in onze stad ‘nooit’ wat te beleven was. Vooral op muzikaal gebied was Workum een witte vlek op de kaart, om van lichte, moderne en bluesmuziek maar niet te spreken. Daar moest wat aan worden gedaan.

   

  Een rondje langs alle horecagelegenheden en uitbreiding van de club van drie met Lucy Venema, Baukje Bangma, Trudi Vervaart en Froukje Wiersma leverde zo veel enthousiasme en houvast op, dat de eerste muzikale kroegentocht van Workum was geboren. Althans op papier. Indachtig het spreekwoord ‘Sizzen is neat, mar dwaan is in ding’ ging men voortvarend aan het werk. Naast de nodige vergaderingen werden bands bezocht en beluisterd, aangeschreven en gecontracteerd. Ook bezocht het bestuur Workumer zakenlui, brouwerijen en andere mogelijke sponsors en subsidieverstrekkers om de broodnodige financiën bij elkaar te schrapen.

   

  Het lukte, zij het dat de organisatie op de eerste Brij Blues Night in augustus 1992 met kromme tenen zat te wachten op het betalende publiek, dat gelukkig in redelijke aantallen de muzikale kroegentocht bezocht. Deze eerste Brij Blues Night kon worden afgesloten met een positief resultaat van ruim 1000 gulden. Dat stemde het bestuur (inmiddels zes personen, na het afscheid van Trudi Vervaart) zo positief, dat de leden gelijk aan het werk gingen met de tweede editie. Alhoewel of misschien dankzij het feit dat de bands ieder jaar duurder en bekender werden, nam de publieke belangstelling stevig toe en is de Brij Blues Night uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen. Nationale en internationale bekende artiesten hebben inmiddels de podia beklommen op het Workumer festival.

   

  Een kleine opsomming: Rob Hoeke, Curtis Knight, Di.Gojim, Philip Kroonenberg, Pig Meat, Cajun Beano, The Poultry Jazz-band, Keith Dunn, Jan Akker-man, Eelco Gelling, Nico and Friends, Jungle Jive, Peer Gynt, the Martin Hutchinson Band, Pieter Wilkens en andere vermaarde troubadours als Doede Bleeker en Gurbe Douwstra. Zonder anderen te kort te doen, moeten natuurlijk (de helaas overleden) Rosa King en de Backstreet Man worden genoemd. En de laatste jaren bestormden toppers als Ralph de Jong, de Franse band Jesus Volt en Roon Staal op indrukwekkende wijze de podia in Workum. Ook traden ieder jaar aankomende bands en artiesten uit Workum en omstreken op.

   

  Vanaf 1997 is de Brij Blues Night uitgebreid met de Soal’s Blues Night. Meestal vond dit evenement twee weken voor de Brij Blues Night plaats en speelde zich af (zoals de naam al aangeeft) op de camping en het havencomplex van recreatiecentrum It Soal. Na 2004 was dit evenement vanwege tegenvallende bezoekersaantallen niet langer haalbaar.

   

  Toen bleek dat de Brij Blues Night zowel artistiek als financieel aardig boerde, stak het bestuur de koppen bij elkaar en besloot met de beschikbare middelen ook andere culturele zaken, die normaliter geld kosten, aan te pakken. Bij voorkeur culturele items die onbekend waren in Workum of niet door andere culturele instellingen werden opgepakt. Zo zijn de Fryske jûnen met troubadours, dichters en solomuzikanten ontstaan en haalde men onder anderen de stemkunstenares Greetje Bijma, de wereldberoemde Russisch/Joodse pianist Michael Gusher, schrijvers als Thomas Rosenboom en Oek de Jong en de dichter H.H. ter Balkt naar onze stad. Optredens van de virtuoze poppenspeler Feike Boschma, de Friese journalist en schrijver Hylke Speerstra, de dichter Tsjêbbe Hettinga, een diepgaande discussieavond tussen de drie gebroeders (Meint, Willem en Gerben) Abma onder leiding van prof. Philippus Breuker mogen niet onvermeld blijven. Daarnaast was het bestuur niet vies van het organiseren van enkele politieke avonden ten tijde van gemeenteraadverkiezingen.

  In samenwerking met de Stichting Promotie Workum haalde het bestuur Workumer en oud-Workumer kunstenaars voor het voetlicht en verzorgde diverse tentoonstellingen in het Sleeswykhûs.

  Zo werd er een expositie ingericht van de Workumer keramisten en van Tineke van den Akker, de familie Riemersma, Henk de Boer en verzorgde men een spraakmakende dubbeltentoonstelling van de graficus Reinder Homan en beeldhouwster Sophie Hupkens.

  In 2005 organiseerde Stichting Brij Blues Workum in samenwerking met Warkums Erfskip een schitterende tentoonstelling van de schilderijen van oud-Workumer Klaas Werumeus Buning in het Waaggebouw op de Merk. Een ander initiatief dat tot de verbeelding sprak was de organisatie van een prachtige openluchtexpositie achter de zuivelfabriek op het land van de familie Van den Akker. De afsluiting van dit evenement was op zichzelf al uniek in de culturele historie van Workum, want een groot deel van de kunstwerken ging in vlammen op.

  Hoewel deze opsomming anders doet vermoeden, mag het verrassend worden genoemd dat Stichting Brij Blues Workum nog bestaat. Achter de schermen hebben zich strubbelingen in de personele en financiële sfeer afgespeeld die behoorlijk aan de poten van deze culturele organisatie hebben gezaagd. Het bestuur bestond in 1997 nog maar uit drie personen en een belastingcontrole met de daarop volgende aanslagen betekenden bijna de nekslag voor Brij Blues Workum. Met grote inzet van onder anderen de penningmeester en het doorzettingsvermogen van de andere getrouwen wist men zich te handhaven. Wel vond het toenmalige bestuur dat de vrijheid/blijheid constructie een te linke basis was voor een ongestoorde voortzetting van alle evenementen. De notaris heeft daarop de los/vaste organisatie omgezet in een stichting, zodat de betrokkenen niet meer direct hoofdelijk aansprakelijk zijn.

   

  Daarmee waren de personele problemen nog niet opgelost en dreigden de laatste getrouwen in 2001 (na tien Brij Blues Nights) er de brui aan te geven, tenzij er gegadigden zouden opstaan om de zaken op termijn over te nemen. In die missie is men toen geslaagd, want er dienden zich nieuwe bestuursleden aan in de persoon van Barbara Schreuder, Klaas de Bok en Jappy de Boer, José de Boer en Martha Venema en is de Brij Blues Night in 2002 en volgende jaren gewoon doorgegaan. Maar ook deze laatst genoemde bestuursleden hebben inmiddels de kuierlatten genomen en weer startte men een succesvolle zoektocht naar opvolgers. Na een korte inwerkperiode zijn de meeste kandidaten vol enthousiasme met hun werkzaamheden begonnen.

   

  Het bestuur bestaat nu uit zeven personen, te weten Tineke v.d. Akker,  Keimpe Bekkema, Paulus Folmer, Iekje Boogaard (voorzitster), Lars van Dieren, Gerke Jellema en de medeoprichter Jacob Bouwhuis. Op het rooster van aftreden is zijn
  Bron: Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Roelof Fopma    
  Fasion by Fre    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    Organische meststoffen Culterra    
  Op de hoek van de stal    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  link naar groenbloem    NEDCAD    
  Workumer Jachtservice