FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Workum Bruist heeft een mooi Programma
 • 19 februari
 • Súd 1902
 • Concert Hestia Sextet
 • Lezing eerste feministiche golf
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 28 - 06 - 2011 - Stadsherstel timmert aan de weg

  Jan Pieter Dykstra

  Stichting Stadsherstel Workum toog zaterdag naar de Merk waar de leden schielijk verdwenen, zo leek het,  in de befaamde Tillefonnestege.

  Voor u hieraan een of andere uitleg wilt geven, bedenk ‘honi soit qui mal y pense’. De bedoelingen hadden zoals u verderop gewaar zult worden een zeer nuttig karakter. Hun komst naar het centrum van onze stad gold het bevestigen van een informatiebord over de wonderlijke naam - waar deze steeg sinds eeuwen mee is opgezadeld - aan de muur van het hoekpand waarin de winkel van Wolke is gevestigd en waar de steeg begint. Uiteraard gebeurde dat met toestemming van de eigenaar van het pand, die zelf verderop in de steeg een winkel in kleding, luxe schoenen, etcetera drijft. Trouwens ook aan het einde –vanaf de Merk gerekend - van het wandelpad, dat uitkomt bij de oude Zuiderzeewering is een dergelijk bord geplaatst.

  Het bord vertelt in korte bewoordingen dat het pad voor het eerst wordt genoemd in 1560. Dat betekent dat bijvoorbeeld Caspar di Robles, veel beter bekend als de Stiennen Man, die in het laatste kwart van de 16e eeuw hier de baas speelde en zoals sommige bronnen beweren geld dat bestemd was voor de restauratie van de St. Gertrudiskerk heeft ingepikt, wellicht op weg is gegaan naar de kerkrentmeesters over dit voetpad om ‘zijn’ pecunia goedschiks of kwaadschiks te innen.

  Ook de later in Workum zeer geliefde pastoor Jacob Verplancken zal ongetwijfeld zijn voetprinten in deze steeg hebben achtergelaten. Hij werd omstreeks 1621 benoemd als zielenherder van de in verborgenheid levende, want stilzwijgend gedoogde, parochie van zijn geboortestad Workum, waar volgens B. Voets, oud-pastoor van Haarlem en Amsterdam, zijn familie tot de pommeranten behoorde, in ieder geval zeer goed stond aangeschreven. De bekende hoogleraar Pieter Tjeerds, naar goed gebruik van die dagen gelatiniseerd tot Petrejus Tiara, heeft misschien dit pad betreden, want hij werd bijna tegenover de ingang van de steeg op het Noard geboren. Van recenter datum is wijlen professor Jacob Jansen, ereburger van Workum, een persoon die als schooljochie wellicht wel eens zijn vlieger in het land bij het Tillefonnepaadsje heeft opgelaten of in strenge winters zittend op de wal van de Droege Dolte de schaatsen daar heeft ondergebonden. Hij is een van de initiatiefnemers geweest die tot bij de Raad van State heeft gepleit voor het instandhouden van dit stukje Warkumer erfskip.

  Na het gereedkomen van de Afsluitdijk werden hier tijdens en na de Tweede Wereldoorlog delen van de drooggevallen schorren en platen voor de kust van het IJsselmeer ingepolderd, waarop vooral stadsboeren zomers hun vee lieten grazen. Om de dieren te melken gingen veel van die kleine boeren op de fiets, melkbus voor op de stang balancerend tussen de armen, via het Tillefonnepaad naar ‘it strân’ en keerden zo weer huiswaarts. Heel bijzondere gebruikers waren wel de sinds begin jaren vijftig op de toen daar – tegenover de befaamde jiskepôle - gesitueerde nieuwe varkensmesterij van Bootsma rondlopende St. Bernardhonden. Zij zwierven af en toe over het historische pad richting stad en verschenen als een soort duveltje-uit-een-doosje op de Merk; voor kinderen waren het enorme verschijningen. En natuurlijk dient in het korte curriculum vitae van dit pad te worden aangehaald, dat vele Workumers hier in dit steegje, bij of op het kenmerkende heechhout, het bruggetje over de Droege Dolte, hun eerste tút kregen of ontvingen. De jacht van veel adonissen op de vrouw van hun dromen kreeg soms eeuwigheidswaarde, als de verliefde in kwestie zijn – en haar! - initialen gegroepeerd in of rond een hart met een zakmes of dergelijke in de houten schutting kerfde. Inmiddels zijn die namen in de loop der jaren vele malen geteerd en daardoor geconserveerd, waarbij een echte sneuper wel eens een jaartal van begin 1900 (!) kan ontwaren. Zeker een gedenkwaardig pad. En dat Stadsherstel dat onder de aandacht van toerist en inwoner brengt valt te prijzen en onderstreept dat men niet alleen oog heeft voor de gebouwde erfstukken. Men staat een bredere taakopvatting voor die zich uitstrekt naar andere cultureel gezien waardevolle restanten van ons verleden, en wenst voorzover mogelijk daaraan uiting te geven.

   

  foto's: Henk Gorter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Klameare Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  Jopie Huisman Museum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Bouma kraanverhuur    Workumer Jachtservice    
  De Jong Workum Financieel Advies    Tapijthal Workum    
  Glashandel Sneek    Roelof Fopma    
  Op de hoek van de stal