FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Donderdag 28 mei
 • Mobiele collecte van Crescendo
 • Workum Klassiek met muzieklezing in De
 • Dwarsnoard
 • Jopie Huisman Museum 1 juni weer open
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

  2006
 • Workum 3-ers weer actief tijdens Rock
 • Soal by Warkum moat útbaggere
 • Mjorette en twirlvereniging Twisters u
 • Lintje voor Willem IJntema
 • Restauratiesubsidie voor spinnekop mol
  >> meer

 • 09 - 08 - 2011 - Workumer kaatsroem op de PC

  Jacob Zaagemans: ‘lytse preemje’

   

  Albert Schootstra

   

  Kaatsroem voor de stad Workum op de PC in Franeker van afgelopen woensdag. Met zijn maten Michiel Scheepvaart uit Makkum (opslager) en Jan Sjoerd Tolsma uit Deinum (achterin) veroverde onze stadgenoot Jacob Zaagemans (25) namelijk de ‘lytse preemje’, oftewel een derde prijs. Een geweldige prestatie voor een eersteklas partuur, drie kaatsers die dus niet tot de elite van de hoofdklasse behoren. Zaagemans en zijn maten moesten pas in de halve finale het hoofd buigen voor een van de topparturen, dat van Martijn Olijnsma uit Hijum, Hylke Bruinsma uit Minnertsga en Marten Feenstra uit Feinsum. Maar ook in deze halve finale verweerden Zaagemans, Scheep-vaart en Tolsma zich tot het uiterste: pas op 4-5 en 4-6 moesten ze de vlag strijken. “It wie in fantastyske dei, it gie gewoan super,” zo kijkt Jacob Zaage-mans, die het voorperk verdedigde en de voorminst opslag voor zijn rekening nam, op de PC terug. “Yn ‘e heale finale hiene wy yn it begjin wat muoite mei harren opslach, mar geandewei gie it hieltyd better. Spitigernôch makken wy yn it lêst wat lytse foutsjes en dat brekt dy dan op tsjin sa’n partoer.”

   

  Workum liet zich dus terdege zien op de PC. Eerlijkheidshalve echter moet daar worden bijgezegd dat Jacob Zaagemans geen ‘echte’ Workumer is. Hij komt uit Witmarsum en is een telg uit het beroemde kaatsgeslacht Zaagemans. Zonder overdrijving kan gezegd worden – en bestudering van de kaatsgeschiedenis leert dat ook terdege – dat dit geslacht altijd een grote rol heeft gespeeld in het spel met de kleine bal. Jacob Zaagemans staat dus echt in een traditie. Zo’n twee, tweeëneenhalf haar geleden kwam hij in Workum aan de Balkfinne wonen. Hij heeft hier zijn intrek genomen samen met zijn levenspartner Anneroos de Boer. Zij is wél een echte Workumse: dochter van Ivo de Boer en echtgenote Annemarie. Ivo is in Workum bekend van de auto’s en ook de sloepen. Het zal dus duidelijk zijn dat Jacob in onze stad meer dan stevig ‘verankerd’ is en dat de eer van zijn prachtige werk op de PC ook wel degelijk afstraalt op de stad Workum en haar inwoners. Jacob Zaagemans werkt in Witmarsum als werkvoorbereider in zaken als gipsplafonds en dergelijke.

   

  In de eerste omloop troffen Zaagemans en de zijnen een ander uit eersteklassers be-staand partuur: dat van Jan-Pieter Dijkstra, Siebe Greidanus en Rudolf Soepboer. “Yn ‘e earste omloop stiene wy hieltyd achter,” zo vertelt Jacob,  “mar by de wichtige punten wiene wy der.” En daar komt het bij het kaatsen natuurlijk in belangrijke mate op aan. Het leverde de Workumer en zijn maten de winst op: 5-4 en 6-6. Deze eindstand alleen toont al aan hoezeer Jacob en zijn maten er op belangrijke standen waren: hadden ze die laatste slag niet tot een winnende gemaakt dan was het 5 om 5 geworden en wie weet wat dat de tegenstanders weer aan moed had gegeven. In de tweede omloop wachtte het partuur van Rutmer van der Meer uit Sint Jacobipa-rochie, Karel Nijman uit Leeuwarden en Hendrik Koot-stra uit Minnertsga. Voorwaar een drietal dat op deze PC als belangrijke outsider werd ge-zien. Rutmer van der Meer, de fantastische opslager, heeft de PC al twee keer gewonnen en Karel Nijman één keer. Tijdens deze partij speelde zich een vervelend incident af: in het vuur van het spel en uiteraard volstrekt per ongeluk knalden Jacob Zaagemans en Karel Nijman op elkaar. Het leverde de laatste een klaplong, een gebroken rib en ook nog een paar gekneusde ribben op. Erg voor Karel Nijman uiteraard, maar ook sneu voor Rutmer van der Meer die zijn laatste partij kaatste omdat hij zijn loopbaan op het hoogste niveau beëindigt. Van der Meer en Kootstra moesten nu verder – en dat gebeurde op 3-3 en 0-4 in het voordeel van onze stadgenoot en zijn maten – met Pier Piersma.

  Deze achterinse uit Eaterlittens, de zoon van oud-burgemeester Theunis Piersma van Wûnseradiel, nam nu de plaats in het voorperk in bij Van der Meer en Kootstra. In de eerste omloop ging Piersma met opslager Jan Dirk de Groot uit Buitenpost en voorinse Renze Pieter Hiemstra uit Sint Jacobiparochie onderuit tegen de latere winnaars: Gert-Anne van der Bos uit Holwerd, Taeke Triemstra, ook uit Sint Jacobiparochie, en de latere koning Daniël Iseger uit Leeuwarden. De twee giganten en superfavorieten, de parturen van Van der Bos c.s. en dat van De Groot c.s., hadden in de eerste omloop tegen elkaar geloot. Van der Bos en de zijnen wonnen het gevecht met prachtig kaatsen op 5-3 en 6-2. Het zal zelfs niet-kaatsliefhebbers niet zijn ontgaan dat Folkert van der Wei en Herman Sprik na de eerste omloop hun opslager Marten van der Leest aan de kant zetten ten faveure van Jan Dirk de Groot. Sprik en Van der Wei vonden Van der Leest te geblesseerd aan de arm om door te gaan, maar de laatste was het daar helemaal niet mee eens. Enfin, met Jan Dirk de Groot pakten Sprik en Van der Wei (beiden  Witmarsum) de andere derde prijs naast Zaagemans en zijn  maten. Een kwestie die al ontzettend veel stof heeft doen opwaaien.

   

  Maar terug naar Jacob Zaage-mans en zijn botsing met Karel Nijman. “Ik haw him juster (donderdag, red.) daliks belle,” zo vertelt Jacob. “Yn prinsipe gie it gelokkich wol goed mei him, foar safier dat yn dit gefal kin fansels. It wie allegearre fansels poer ûngelokkich.” Het incident deed het partuur van Van der Meer en de zijnen uiteraard geen goed. Daarbij dient overigens wel gezegd dat Zaagemans en zijn maten daarvóór al prachtig partij gaven en op het fatale moment dus ook voor stonden en in ieder geval gelijkwaardig waren. Weer greep onze stadgenoot met zijn partuur de winst op 5-4 en 6-6. Hoe het vervolgens in de halve finale tegen Olijnsma c.s. verliep is al gememoreerd. Olijnsma en zijn maten waren in de finale overigens kansloos tegen Van der Bos c.s. Het werd 5 om 1 en 6-4. Gert-Anne van der Bos had voor de derde keer op rij koning kunnen worden (een prestatie die in de jaren tachtig van de voor-vorige eeuw alleen is geleverd door Lammert Skeltes Hilarides uit Pingjum en in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de bekende Tunno Schurer) maar de eer ging deze keer naar Daniël Iseger. Van der Bos intussen haalde met zijn winst wel drie keer achtereen de eerste prijs op de PC. In 2008 was hij verliezend finalist.

  Het was voor Jacob Zaagemans zijn vierde PC. Zijn maten Scheepvaart en Tolsma kaatsten hun eerste PC. Zaagemans kaatst dit jaar voor het eerst met de twee genoemden. “It giet ridlik, mar eins kin it noch wol wat better,” aldus Jacob. “De partoeren yn ‘e earste klasse binne o sa oan elkoar weage. Dat is foar it publyk wol moai, mar do wolst as keatser fansels sels winne.” Jacob Zaagemans heeft de hoop om ook nog eens tot de rangen van de hoofdklasse kaatsers door te dringen bepaald niet opgegeven. Vorig jaar kaatste hij op de PC met Jelmer Hofstee uit Wjelsryp en Michel van der Veen uit Franeker. De laatste is nu tot de hoofdklasse doorgedrongen. Wat maar gezegd wil zijn: Jacob Zaagemans ‘sit wol goed yn ‘e maten’. “As ik it nivo fan dizze PC hanthavenje kin dan kin ik der sa stadichoan hinne groeie,” aldus onze stadgenoot. Hoe dat zij, Jacob Zaagemans heeft kaatshistorie geschreven. Hulde!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  Roelof Fopma    Jopie Huisman Museum    
  Klameare Workum    Glashandel Sneek    
  Organische meststoffen Culterra    NEDCAD    
  De Jong Workum Financieel Advies    Hunia's Drukkerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Makelaardij P.J. de Jong    
  Tapijthal Workum