HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Op de Weegschaal van de tijd
 • 26 november
 • Foto's Anna Blok
 • Jaarlijkse gymnastiek
 • Ondernemersfonds SWF stelt weer gelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 10 - 2012 - Workum beleeft fraai slot Moanne fan Fryske Boek

  De Moanne fan it Fryske Boek heeft zondagmiddag een wel buitengewoon mooi einde gekregen in Workum. Zo'n dertig, vijfendertig mensen kwamen om ongeveer twintig voor twee aan op het Workumer station na gratis te zijn gereisd op vertoon van 'Bak', de literaire thriller van Sietse de Vries die als cadeauboek is overhandigd bij de aankoop voor 10 euro of meer van Friestalige boeken. Bij iedere locatie - ateliers, galeries, de horeca en ga zo maar door - groeide dat aantal nog aan en aan het einde van de middag zat het gastvrije café van het Jopie Huisman Museum bomvol liefhebbers van de Friestalige literatuur en van kunst in het algemeen. Welnu, wat heeft iedereen een mooie middag beleefd in het gastvrije Workum waar in de galeries en dergelijke de kunst inderdaad op aansprekende wijze was 'gekoppeld' aan de literatuur - dat laatste door schrijvers die op de diverse locaties voorlazen uit of spraken over eigen werk.

  Even leek de dag onder een slecht gesternte te zijn geboren. Het weer was niet erg florissant, om maar even een eufemisme te debiteren, en 'ons' toeristentreintje, waarvoor zo'n belangrijke rol tijdens deze dag was weggelegd, vertoonde een mankement. Maar zie daar: het euvel was snel verholpen en terwijl Sietse de Vries in de Workumer bibliotheek aan het woord was arriveerde het treintje daar al om verder zonder mankeren zijn plicht te doen. Het zij nogmaals gezegd: een prachtige middag en daarvoor verdient de stad Workum als geheel een grote pluim op de hoed. Het hoeft dan ook eigenlijk geen betoog dat Wieke de Haan uit Mantgum, werkzaam bij het Frysk Letterkundich en Histoarysk Sintrum Tresoar in Leeuwarden en een van de drijvende krachten achter deze dag, zich na afloop buitengewoon ingenomen toonde met het verloop van een en ander en de hartelijke en buitengewoon sfeervolle ontvangst in onze stad.

   

  In het café van het Jopie Huisman Museum vond - behoudens het 'slotmiel' in het Pottebakkershûs - de 'finale' plaats met een tweetal prijsuitreikingen De leiding was daar in handen van reisboekenschrijver Douwe Kootstra die al de hele middag had aangetoond een dergelijke manifestatie buitengewoon goed en geestig te kunnen Leiden. Kootstra zorgde er met name met verve voor dat de zaak niet uitliep en daardoor interessant bleef. Frans Faber, de hele middag al zo op dreef, verzorgde ook in het café van het museum de buitengewoon aansprekende muziek. In het museumcafé had Douwe Kootstra voor het front van de als gezegd bomvolle zaal ook een kort gesprek met de 'rasverteller' pur sang Mindert Wijnstra. Als gemeld heeft hij gezorgd voor de vertaling in het Fries van 'Het Muizenhuis' van Karina Schaapman. Dit geweldig aansprekende kinderboek lijkt gemakkelijk te vertalen in het Fries: het bestaat immers uit relatief korte en heldere zinnen. Maar het tegendeel is waar, zo bleek uit de woorden van Mindert Wijnstra. Hoe vertaal je bijvoorbeeld  vastenmaand' in het Fries? En daarbij dient ook te worden aangetekend dat het Fries natuurlijk niet - en zeker niet voor kinderen - een soort 'kerklatijn' moet worden. Mindert Wijnstra las ook een verhaal van eigen hand voor en toonde ook daarmee duidelijk zijn enorme kwaliteiten als verteller, schrijver en wat al niet meer.

  Maar als gezegd stonden er ook twee prijsuitreikingen op de rol. De Sulveren Twicht, een prachtige speld, lag te wachten op de auteur van de mooiste twicht. "En in twicht is in krusing fan in twitter en in gedicht," zo lichtte Douwe Kootstra niet bepaald ten overvloede toe. Oud-Workumer Sjoerd Ybema Las het juryrapport voor en daaruit bleek dat de jury meer inzendingen had verwacht en dat bovendien het niveau niet geweldig was. De jury onderkent uiteraard de problemen rond

  het schrijven van een gedicht op twitter dat maar 135 tekens mag tellen, "mar wy hiene mear ferwachte," aldus de jury bij monde van Ybema. "Mar omdat it nivo net heech wie foelen de bêste twichts fansels namste mear op," zo zei Ybema verder. Er bleken tenslotte door de jury vijf twichts voor de Sulveren Twicht te zijn genomineerd. Ze zijn van de hand van Auck Peanstra, Pieter Bult (in het Stellingwerfs), Cornelis van der Wal, Simon Oosting en Pieteke de Boer. Vrijwel alle


  Wopkje de Jong staat klaar om Cornelis van der Wal de Sulveren Twicht op te spelden. Klik op foto voor meer foto's van Henk Gorter
  genomineerden behoren dus tot de 'eredivisie' van de Friestalige literatuur. Maar hoe dat zij, de prijs ging naar Cornelis van der Wal. De fraaie onderscheiding werd hem opgespeld door Wopkje de Jong, de winnares van vorig jaar.

  Voor het eerst was er dit jaar een prijs voor een korte film. De rolprenten, dienden het thema 'spanning' als grondslag te hebben. Er waren vijf inzendingen waarvan er drie voor een prijs bleken te zijn genomineerd. Het juryrapport werd in dit geval voorgelezen door filmkenner Haaije Bijlstra. Bert Looper, de directeur van Tresoar, reikte de prijzen uit. De hoofdprijs bleek te zijn voor 'It Ein' van Auke de Witte 'en freonen'. Het verhaal van de film is geschreven door Ferdinand de Jong, onlangs in het nieuws vanwege zijn spraakmakende thriller 'De leste trúk' en ook in Workum aanwezig. Auke de Witte heeft De Jongs verhaal ten behoeve van de film tot een script omgewerkt. Hij en zijn vrienden toucheerden als winnaars 500 euro, een geldprijs in dit geval dus, omdat het maken van een filmpje natuurlijk geld kost. De twee andere genomineerden moesten het doen met 100 euro. De films zijn op allerlei aan het Fryske boek verwante en gelieerde websites te zien.

  Maar het belangrijkste is dat het een heel mooie middag was, een middag ook waarmee Workum als 'kunststad' heel veel eer heeft ingelegd. Geweldig! (AS)

  Bron: Workumer krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice    Thijs van der Meer Slagerij    
  Glashandel Sneek    Makelaardij P.J. de Jong    
  Hunia's Drukkerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Fasion by Fre    link naar groenbloem    
  Organische meststoffen Culterra    Tapijthal Workum    
  Bouma kraanverhuur