Home
Home Informatief Foto's Contact

Welkom op de site van de Âld-Warkumers.

 

De "Feriening fan Âld-Warkumers" is in 1955 opgericht door een aantal Oud-Workumers met het doel jaarlijks, meestal in de eerste week van juli, een reünie te organiseren.De vereniging heeft ongeveer 300 leden, zowel Oud-Workumers als Workumers, die zo oude vrienden, vriendinnen, vroegere stadgenoten, klasgenoten en familie ontmoeten. Wellicht een goede reden om ook lid te worden van de vereniging.

In 2015 zijn we voor de 60ste keer bij elkaar geweest voor weer een bijzondere reünie. Bij de verschillende activiteiten op de dinsdag en de woensdag waren meer dan 100 leden aanwezig.

We hopen vooral veel jongeren als lid te mogen noteren.

Uiteraard koesteren we ook de oudere generatie. Niet alleen Oud-Workumers maar ook diegenen die nog steeds in Workum of directe omgeving wonen, zijn van harte welkom als lid.

De contributie per jaar bedraagt € 10,-- bij één lid en € 15,00 bij twee leden op één adres.

De leden ontvangen ook enkele keren per jaar het krantje ‘De Âld-Warkumer’.

Actuele informatie, zoals verslagen en fotoos van de reünies, verhalen van oudoworkumers etc ,vindt u op onze website:

www.workum.nl/oudworkumers.

Het huidige bestuur bestaat uit:                                            

Guus Bräuner, voorzitter

Bé Ouderkerken, secretaris

Anne Bouwman, penningmeester (tijdelijk)

Ukie Bouwman-Visser, ledenadministratie (tijdelijk)


Opgave als lid kan door onderstaand inschrijfformulier in Word uit te printen, in te vullen en daarna te sturen naar:

Ledenadministratie Feriening fan âld-Warkumers,

Adres:  De Bears 1 9001 NN Grou tel.0566-620003 (tijdelijk)
 

E-mailen kan ook  (Zie hiervoor het Aanmeldingsformulier op het tabblad Informatie).

Het e-mailadres is: ukie.bouwmanvisser@chello.nl  (tijdelijk)

 

Klik hier voor formulier

Aan


Nieuws

12 - 07 - 2017 - Oud- Workumers genieten

De eerste dinsdag van juli en de Workumer vlag op de toren betekenen dat het weer de dagen zijn dat vele oud- Workumers naar Workum komen om de jaarlijkse reĆ¼nie bij te wonen......

>>  Lees verder

01 - 06 - 2017 - Programma 62ste ReĆ¼nie op 4, 5 en 6 juli 2017>>  Lees verder

01 - 06 - 2017 - Van de Bestuurstafel....

Hier volgt een toelichting op het programma van de 62ste ReĆ¼nie.

>>  Lees verder

01 - 06 - 2017 - Van de voorzitter....

Wat voorzitter Guus schrijft in "De Ƃld-Warkumer" (mei 2017)

>>  Lees verder

09 - 11 - 2015 - Weromsjoch oer 60 jier

Hier leest u de toespraak van onze voorzitter Guus Bräuner, gehouden op onze Jubileumviering op 30 juni 2015.

>>  Lees verder


>> Meer Nieuws

 

 


.