Home
Home Informatief Foto's Contact
01 - 06 - 2017 - Van de voorzitter....

v

Van de voorzitter,

 

 

 

Wat gaat de tijd snel! De winter voorbij, we zitten midden in het voorjaar en ik zit  te schrijven voor de “âld-Warkumer” onder de volop bloeiende pruimenboom.

 

Er is veel gebeurd afgelopen periode.

 

Helaas zijn er een aantal leden overleden (zie het bericht van Ukie) en voor zover wij daarvan bericht hebben gekregen, is daar mede namens de leden aandacht aan besteed.

 

De leiding van Kultuerhús Klameare is niet meer in handen van Trudi Vervaart. We zijn druk bezig om afspraken, die wij met Trudi hadden gemaakt en de traditionele uitvoering daarvan, met de interim-leiding te bespreken.

 

Dat ook in Warkum een Elfsteden-fontein komt zal inmiddels overal wel bekend zijn en wellicht kunnen we de werking daarvan tijdens de komende reünie bij de nieuwe passantenhaven achter de Gertrudiskerk bewonderen.

 

De voorbereidingen van de reünie zijn in volle gang. Als bestuur zijn wij in januari bij elkaar geweest en de laatste puntjes komen binnenkort aan de orde.

 

Wij zaten deze keer met zes bestuursleden in Grou om de tafel.

 

Gelukkig dat Anne en Ukie dit jaar konden inspringen, vooral omdat Jan en Beitl dit voorjaar een aantal maanden met hun camper naar warmere streken vertrokken.

 

We krijgen dit jaar weer een leuk programma en hopen natuurlijk, dat wij velen van jullie deze zomer met mooi weer en volle Merkterrassen kunnen en  mogen begroeten.

 

Tijdens de reünie van vorig jaar heb ik aangegeven, dat de voorzittershamer maar eens door andere handen gehanteerd moet worden. Er zijn wel wat ontwikkelingen maar daar horen jullie tijdens de reünie wel van.

 

Oant sjen yn ‘e heamoanne!

 

 

 

Guus Bräuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam

 

 

 

Catharina de Jong (verzetsnaam: Tiny  van Workum) is op 2 januari 2017 overleden.

 

Zij was een bijzonder oud-lid van de Feriening fan âld-Warkumers. Geboren op 21 september 1922.

 

Dochter van B.R. de Jong, die in de Begine een tabakswinkel had. Tiny van Workum was koerierster in het verzet.

 

Na de oorlog gaf ze veel lezingen en schreef het boek “Fietsend verzet”.

 

De laatste jaren kon ze niet meer op onze reünie komen. Wij zullen haar als een bijzondere vrouw herinneren.

 

Het zou mooi zijn als Workum haar zou kunnen eren met een naar haar genoemde straat in de verzetsheldenwijk.

 

 

 

Guus Bräuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter,

 

 

 

Wat gaat de tijd snel! De winter voorbij, we zitten midden in het voorjaar en ik zit  te schrijven voor de “âld-Warkumer” onder de volop bloeiende pruimenboom.

 

Er is veel gebeurd afgelopen periode.

 

Helaas zijn er een aantal leden overleden (zie het bericht van Ukie) en voor zover wij daarvan bericht hebben gekregen, is daar mede namens de leden aandacht aan besteed.

 

De leiding van Kultuerhús Klameare is niet meer in handen van Trudi Vervaart. We zijn druk bezig om afspraken, die wij met Trudi hadden gemaakt en de traditionele uitvoering daarvan, met de interim-leiding te bespreken.

 

Dat ook in Warkum een Elfsteden-fontein komt zal inmiddels overal wel bekend zijn en wellicht kunnen we de werking daarvan tijdens de komende reünie bij de nieuwe passantenhaven achter de Gertrudiskerk bewonderen.

 

De voorbereidingen van de reünie zijn in volle gang. Als bestuur zijn wij in januari bij elkaar geweest en de laatste puntjes komen binnenkort aan de orde.

 

Wij zaten deze keer met zes bestuursleden in Grou om de tafel.

 

Gelukkig dat Anne en Ukie dit jaar konden inspringen, vooral omdat Jan en Beitl dit voorjaar een aantal maanden met hun camper naar warmere streken vertrokken.

 

We krijgen dit jaar weer een leuk programma en hopen natuurlijk, dat wij velen van jullie deze zomer met mooi weer en volle Merkterrassen kunnen en  mogen begroeten.

 

Tijdens de reünie van vorig jaar heb ik aangegeven, dat de voorzittershamer maar eens door andere handen gehanteerd moet worden. Er zijn wel wat ontwikkelingen maar daar horen jullie tijdens de reünie wel van.

 

Oant sjen yn ‘e heamoanne!

 

 

 

Guus Bräuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam

 

 

 

Catharina de Jong (verzetsnaam: Tiny  van Workum) is op 2 januari 2017 overleden.

 

Zij was een bijzonder oud-lid van de Feriening fan âld-Warkumers. Geboren op 21 september 1922.

 

Dochter van B.R. de Jong, die in de Begine een tabakswinkel had. Tiny van Workum was koerierster in het verzet.

 

Na de oorlog gaf ze veel lezingen en schreef het boek “Fietsend verzet”.

 

De laatste jaren kon ze niet meer op onze reünie komen. Wij zullen haar als een bijzondere vrouw herinneren.

 

Het zou mooi zijn als Workum haar zou kunnen eren met een naar haar genoemde straat in de verzetsheldenwijk.

 

 

 

Guus Bräuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v<<   Terug

.