Home
Home Informatief Foto's Contact
02 - 10 - 2017 - Verslag 62ste Reünie

 

Verslag van de 62ste Reünie van de Feriening fan Âld Warkumers

 

Dinsdag 4 juli

De reünie begint traditiegetrouw vanaf 13.30 uur met de Ontmoeting in de Brijbekzaal van Kultuerhús Klameare, zodat alvast begonnen kan worden met begroeten en bijpraten en het halen van de bonnen. Luisterend naar het geroezemoes is er weer heel wat te bepraten.
Om 14.30 uur begint de Ledenvergadering met een Welkom van voorzitter Guus Bräuner.

Het verslag van de vergadering staat elders vermeld in het krantje. Aan het eind van de vergadering geeft Gerrit Twijnstra, namens Warkums Erfskip, een korte presentatie over het museum zoals dat nu van boven tot onder is aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd.

Ook ons krantje ‘De Âld Warkumer’ is vanaf de eerste jaargang in het museum ondergebracht.

Na een uurtje verpozen op een terras of wat boodschappen doen is het 18.00 uur tijd voor het koud buffet in de Nijefurdzaal.
Voor het avondprogramma is de heer Bearn Bilker, burgemeester van Kollumerland maar vooral bekend door zijn kennis van de (Friese) Nassau’s, te gast. Nu komt hij ons echter vertellen over de Friese adel. Helaas moet hij ons meedelen dat er geen adel was in Workum.
Vanaf de vroege middeleeuwen tot heden was er in Friesland de zo genoemde Landadel of wel Boerenadel. Over de vele adellijke families, die er in de loop van de tijd waren, is veel te vertellen. Er zijn tegenwoordig echter noch maar enkele families over.
De heer Bilker weet ons met zijn verhaal en humor zeer te boeien.

 

Woensdag 5 juli
De volgende morgen om 9.00 uur zijn er 121 passagiers aan boord van De Waterpoort voor een dag varen en een bezoek aan IJlst. Heen varen we een lange route via Sneek.

De zon schijnt en de temperatuur is aangenaam zodat velen een plaats vinden op het achterdek. Bij de koffie met cake wordt al volop gepraat. Zo gaat de tijd snel en is het al weer tijd voor de lunch. Eerst is er voor ieder een kop soep waarna de broodjes worden geserveerd.

Daarna is er gelegenheid om IJlst in te gaan.
Een aantal bezoeken Houtzaagmolen de Rat, die helaas niet in bedrijf is (te weinig wind) of zijn IJlst even ingelopen voor de bekende 0vertuinen (vroeger de bleek). Helaas is het nieuwe Nooitgedagtmuseum nog niet klaar, maar ook het terras lokt velen.
Om twee uur gaan we terug naar Workum. Nu de korte route via Nijesyl en over de Wijde Wymerts. Daardoor zijn we echter redelijk vroeg weer in Workum. Voor de mensen, die alleen op woensdag aan de reünie deelnemen, een mooie gelegenheid om in Workum nog wat inkopen te doen of om ook nog even een terrasje te pakken.

Om 18.00 uur staat in de Klameare het warm buffet klaar en om 20.00 uur is er een optreden van het Hindelooper “Auke Wybesz Zeemanskoor”. Een optreden dat alom in de smaak valt en dat wordt afgesloten met het zingen van ons Afscheidslied, samen met het koor.

 

Donderdag 6 juli

Zo rond 10.30 uur komen nog een 40-tal leden bij elkaar in de Klameare om onder het genot van een kop koffie nog even na te praten. Ook is er gelegenheid tot het maken van op- of aanmerkingen. Daarvan wordt gebruik gemaakt en de opmerking over o.a. het warm buffet en de bediening worden meegenomen in de evaluatie van het bestuur.

Als afsluiting wordt gezamenlijk het lied ‘Ode aan Workum’ gezongen, dat Teade Elzinga in 2007 heeft gemaakt ter gelegenheid van het 1100-jarig bestaan van Workum.
Hiermee komt er een einde aan drie mooie ‘Warkumer dagen’.

                                                                                                          Ukie Bouwman – Visser

 <<   Terug

.