Home
Home Informatief Foto's Contact
18 - 06 - 2018 - Van de voorzitter....

De voorbereidingen van onze reüniedagen zijn bijna afgerond, wat gaat een jaar toch snel voorbij!

Als bestuur zien wij er weer naar uit om jullie in juli te ontmoeten en zoals in deze uitgave van de  “Âld-Warkumer”  valt te lezen, kunnen wij een mooi programma tegemoet zien.

Trouwens, heel Friesland valt dit jaar in de prijzen, want  het is algemeen bekend dat het dit jaar Culturele Hoofdstad 2018 is met allerlei evenementen. Voor  iedereen is wel wat moois te beleven.

Ook Warkum zal zich waarschijnlijk van de goede kant laten zien, in elk geval de nieuwe Elfstedenfontein, bij de nieuwe passantenhaven achter de St. Gertrudiskerk, zal veel kijkers trekken.  Mooi dat deze leeuwen ook in Warkum gemaakt zijn. Maar ook Warkums eigen alternatieve Pauperfontein doet goed mee. Bij de in werkingstelling daarvan, op de Merk, was er al grote belangstelling, zoals er op de foto in de krant was te zien.

Vorig jaar zijn er drie nieuwe mensen in ons bestuur gekomen nl. Auke de Boer(Heerenveen), Jan de Boer en Beitj de Boer-Buning (beide uit Drachten). Het bestuur wilde graag, dat ik toch nog een jaar voorzitter zou blijven waardoor de nieuwe bestuursleden een tijdje ingewerkt konden worden. Dit jaar zou ik dan, na ca. vijftien jaar, met het voorzitterschap stoppen en dit aan Jan overdragen.

Helaas is er echter een kink in de kabel gekomen. Door ziekte van Beitj zien beiden zich genoodzaakt om zich uit het bestuur terug te trekken. Jammer, natuurlijk het meest voor Beitj!

Wij hopen natuurlijk, dat zij op den duur weer helemaal herstelt.

Dit alles betekent, dat wij weer op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter en ledenadministrateur, daarbij rekent het bestuur natuurlijk ook op jullie hulp. We horen graag namen, of er bieden zich spontaan mensen aan om deze vacatures op te vullen. Dat laatste zou natuurlijk geweldig zijn!

Voor zo’n  mooie “Feriening fan âld- Warkumers “  moeten toch zeker mensen te vinden zijn die dat willen doen! Toch?

Tot slot een vriendelijk verzoek het bijgevoegde deelnameformulier voor de reüniedagen op tijd op te sturen.

Nog een weekje of zes en dan zien we elkaar weer in Warkum. We hopen op mooi weer en gezellige dagen. Als we allemaal ons best doen dan lukt dat laatste zeker!

 

Groetnis en oant sjen, Guus Bräuner<<   Terug

.