Home
Home Informatief Foto's Contact
18 - 06 - 2018 - Even voorstellen....

Even voorstellen 1 …………

 

Bij dezen wil ik me even voorstellen als nieuwe penningmeester van Feriening fan  Ald-Warkumers.

Mijn naam is Auke Freerk de Boer  en ben geboren op 19 januari 1947; dus al weer 70 jaar geleden.

Waar heb ik zoal gewoond in Workum: Geboren op het Noard  en al snel verhuisd naar de Doltewâl op de Pothúspôle.

In 1956 -nadat de fabriek is afgebrand- verhuisd naar de Emmabuert,  in de woning boven de oud-melkfabriek aldaar, welke fabriek omgebouwd werd tot pottenbakkerij.

Het moge duidelijk zijn, dat ik de zoon ben van pottenbakker Freerk Auke de Boer.

Helaas is dit familiebedrijf in 2005 gestopt met haar activiteiten, waarmee aan meer dan 250 jaar een einde is gekomen aan dit familiebedrijf.

Tot mijn 24ste heb ik op de Emmabuurt gewoond, waarna ik naar Heerenveen ben verhuisd en waar ik nog steeds woon.

Ik ben getrouwd met Puck Kuperus en we hebben een zoon en een dochter en ondertussen ook nog eens 5 pake- en beppesizzers.

Was ik in Workum actief als  voetballer, volleyballer en schaker, nu ben ik nog actief in de volleybalwereld en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer.

Tot zo ver een stukje over wie ik ben. 

(Auke de Boer)

 

 <<   Terug

.