Home
Home Informatief Foto's Contact
10 - 05 - 2019 - Van de Voorzitter....

Van de voorzitter

Skriuwer:                       Gerrit Twijnstra, Heidenskipsterdyk 28h, 8724 HW It Heidenskip

                                        till. 0514-522135, email: oud-workumers@ziggo.nl

 
Het is bijna weer zover, de reüniedagen van de âld-Warkumers zijn inzicht!

Zoals jullie verderop kunnen lezen staat er een mooi programma op stapel en als bestuur hopen wij ook dit jaar weer op een grote deelname. Dus vlug het formulier invullen en opsturen!

De boottocht op woensdag zal iets anders zijn dan de vorige jaren. Al jaren achtereen verzorgde de familie van Dijk uit Sneek onze boottochten. Zij hebben de “Waterpoort” verkocht aan een ander rondvaartbedrijf en gaan met pensioen. Namens jullie allen heb ik hen bedankt voor de mooie bootreizen die wij al die jaren met hen gemaakt hebben.

Met de nieuwe eigenaar hopen wij de komende jaren op de “Waterpoort” ook mooie boottochten te kunnen maken.

 

Vorig jaar heb ik al aangegeven dat dit jaar mijn laatste jaar als voorzitter zou zijn en daarmee is ook dit de laatste bijdrage " Van de voorzitter" van mij voor onze Ald -Warkumer.

Na een bestuursperiode van  18 jaar ,waarvan 16 jaar als voorzitter, neem ik dan op de aanstaande ledenvergadering afscheid als bestuurslid.

Het zijn mooie jaren geweest waar ik met veel plezier op terugkijk. Altijd fijn samengewerkt met de diverse bestuursleden, prachtige feesten met onze leden gevierd en mooie boottochten met de "Waterpoort" ondernomen.

Als het bestuur met een paar mensen wordt aangevuld zal er ook zeker weer een voorzitter komen.

Het was voor mij een voorrecht om jullie voorzitter te mogen zijn maar vanaf nu ga ik als gewoon lid , samen met Akke mijn vrouw, verder en hopen wij nog heel veel jaren met jullie allen onze reüniedagen te mogen beleven.

Want wat is het toch bijzonder dat we elk jaar als âld-Warkumers een paar dagen bij elkaar komen om elkaar weer te zien , herinneringen ophalen, met elkaar praten en een feestje vieren. Al 64 jaar lang is dat nu al een traditie, dat is toch geweldig! Dat moeten  we toch in stand houden en proberen om ook anderen, die op een of andere manier met ons mooie Workum waren of zijn betrokken, er bij te halen waardoor het ledental op peil blijft.

Nog een aantal weken en het is al weer zover dat we elkaar mogen ontmoeten in de Klameare fan Warkum. Wy sjogge der nei út!

 

Mei groetnis en oant sjen

Guus Bräuner<<   Terug

.