SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Blijde kindergezichtjes bij bezoek va
 • Nieuws uit Kultuerhús Klameare
 • Inzamelactie van Lions clubs voor voed
 • Op de Weegschaal van de tijd
 • 26 november
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 25 - 02 - 2010 - Een grote VVV Friesland.

   

  Een grote VVV Friesland

   

  Veel geld is er in het verleden naar VVV projecten gegaan die moesten leiden tot een (regio) vergroting en een hierbij behorend centraal management.  Steeds weer moest men na verloop van tijd constateren, dat deze elke keer van bovenaf opgelegde structuur tot mislukken gedoemd was en het geïnvesteerde geld als verloren moest worden beschouwd.

  Ook nu weer wordt er door een onderzoeksbureau een proces  ontwikkeld wat moet leiden tot één grote VVV -Fryslân.

  Dit, terwijl er zich in Friesland talrijke met succes draaiende autonome  VVV’s  bevinden, gerelateerd aan hun plaatselijke Promotiegroepen.

  De basis van hùn succes is het werk van vrijwilligers die ter plaatse bekend en betrokken zijn, zij genieten bovendien het vertrouwen van hun lokale bevolking waaronder de horeca en middenstand.

  Nooit is het blijkbaar bij de onderzoekers opgekomen om nu eens te kijken wat  eigenlijk de mensen van de werkvloer, de uitvoerders,   zelf hiervan vinden.

  En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, wat onze ondernemers hiervan vinden.

   

  De Promotie/VVV’s van Stavoren, Hindeloopen en Workum,

  v.d. Henk Visser  Promotie/VVV Workum

  www.frieseijsselmeersteden.nl

   

  Bovenstaand bericht is verstuurd naar de Leeuwarder courant naar aanleiding van onderstaand artikel.

   LEEUWARDEN - De Friese VVV is gered. Een krappe meerderheid van de gemeenten is bereid om de beurs te trekken voor een ge­zamenlijk dienstencentrum, dat volgend jaar in de lucht moet zijn. De provincie draait op voor het tekort dat de veertien afha­kers achterlaten.

  Er wordt al jaren gepraat over een provinciale organisatie. Het laatste idee behelst naast een gezamenlijk dienstencentrum een dekkend netwerk van zoge­heten VVV-corners: onbemen­ste posten waar gedrukt materi­aal of digitale informatie te ha­len valt. Voor de ontwikkeling hiervan trok de provincie eer­der al €260.000 uit.

  Jaarlijks is €400.000 nodig voor het exploiteren van het dienstencentrum dat straks in de provincie cadeaubonnen distribueert, toeristische pro­ducten uitgeeft, de webshop verzorgt en onderzoeken doet. De provincie past de komende twee jaar €200.000 bij.

  Van elke gemeente wordt een bijdrage gevraagd „op basis van inwoneraantal en toeristisch belang.Voor Littensera­diel bijvoorbeeld komt dit neer op €10.000. De gemeente vindt deze kosten niet opwegen tegen het werk en de inspanning gele­verd door de huidige VVV Ter­pelán, die nu jaarlijks €5000 ontvangt.

  Lemsterland noemt de ge­vraagde bijdrage van €22.500 „disproportioneel hoog". Ook Skarsterlán, Gaasterlán-Sleat en Harlingen doen niet mee. De vier Friese Waddeneilanden en de gemeenten in de Noordoost­hoek, die al veel geïnvesteerd hebben in de VVV Lauwersland, kijken eerst de kat uit de boom.

  Jammer, vindt wethouder Geren Gerbrandy van Wymbrit­seradiel. Hij zegt namens de fu­siepartners in de Zuidwesthoek volmondig ja tegen de samen­werking. „Toeristen moatte har­ren paad goed fine kinne yn us provinsje. Kwaliteit en unifor­miteit binne wichtich ast in goed gasthear weze wolsi."

  Gerbrandy hoopt dat de af­vallers in een later stadium als­nog aanhaken. „Fryslán is ien merk, fan Appelskea oant it Waad. De ferskillende VVV's kin-ne elkoar fersterke."]

   

  bron:  Leeuwarder courant 19-2-2010

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    Glashandel Sneek    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  Klameare Workum    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Fasion by Fre    
  Bouma kraanverhuur    Tapijthal Workum    
  Roelof Fopma    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij