SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Blijde kindergezichtjes bij bezoek va
 • Nieuws uit Kultuerhús Klameare
 • Inzamelactie van Lions clubs voor voed
 • Op de Weegschaal van de tijd
 • 26 november
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 05 - 2010 - Huisvesting Ludgerusschool

  Jacob Bouwhuis

   

  Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de huisvestings­problemen van de St. Ludgerus­school aan de Doltewâl waar­schijnlijk opgelost. Het deel van het gebouw waar nu de kinderop­vang gebruik van maakt, wordt door gemeente Nijefurd aange­kocht en samengetrokken met de basisschool. De kinderopvang had een sleutelpositie in het oplossen van het probleem van de Ludgerusschool. Vanaf de zomer­vakantie 2009 zijn met deze orga­nisatie gesprekken gevoerd. Deze onderhandelingen verliepen tra­ger dan de bedoeling was maar afgelopen dinsdag kon het colle­ge van b en w van Nijefurd de raad toch een plan presenteren waarmee beide partijen, tenmin­ste in de visie van het gemeente­bestuur, kunnen leven. Het is de bedoeling dat de stichting kin­deropvang Z.W.F op termijn een semipermanente accommodatie aan de Weverswei in Workum kan betrekken. De gemeente koopt haar huidige onderkomen aan de Schoolstraat dat na een interne verbouwing en aanpas­sing onderdeel gaat uitmaken van de basisschool. Op die ma­nier wordt het brutovloeroppper­vlak van de school met 170 m2 uitgebreid en zijn de noodlokalen op het plein niet meer nodig.

   

  Nieuwbouw niet haalbaar

  Alom tevredenheid zou men zo denken; de Ludgerusschool heeft straks alle leerlingen mooi onder één dak en de kinderop­vang is ook verlost van locatie-problemen. Maar nee, volgens Wubo Buikstra, directeur van de Ludgerusschool, is nieuwbouw op de huidige locatie of nieuw­bouw op een ander stekje een betere oplossing. Nieuwbouw, bijvoorbeeld aan de Weverswei, is op de lange termijn mogelijk de goedkoopste oplossing, waar­bij de kinderopvang dan kan be­schikken over de vrijkomende ruimte van de basisschool aan de Doltewál. De kinderopvang is momenteel deels gehuisvest aan de Schoolstraat, in de Klameare en in diverse scholen. Een ander punt van discussie was de finan­ciering. Het gehele plaatje wordt begroot op een bedrag van 418.810 euro en wordt gedekt uit de reserve voorzieningen onder­wijshuisvesting. Een nadeel is dat investeringen aan de basis­scholen De Welle, De Pipegaal en It Grovestinshôf voorlopig op­schuiven naar een latere datum. Verschillende fracties plaatsten vraagtekens bij deze oplossing. Men vond volledige nieuwbouw een betere optie waarmee deze basisschool veertig jaar vooruit kan, en de FNP en GrienLinks pleiten voor het onderbrengen van de kinderopvang in de Klameare. Ook de externe onder­steuning (kosten 50.000 euro) om de realisatie van de plannen in goede banen te leiden was voor was voor enkele fracties een brug te ver en leidde in de reguliere raadsvergadering tot een amendement van Grien Links. Toen dit weinig handen op elkaar kreeg trok genoemde fractie het amende­ment weer in.

  Een andere huisvestingsmoge­lijkheid die zijdelings om de hoek kwam kijken, is het stichten van een brede school. Een gebouw waar alle basisscholen en bijvoorbeeld ook de biblio­theek onderdak kunnen vinden. Plaatselijk Belang heeft deze suggestie al eens aangedragen.

  Het zal duidelijk zijn, dat de middelen op dit moment ontbre­ken om een brede school in Workum te realiseren. Het plan komt voorlopig op de plank te lig­gen en wellicht wordt het door de nieuwe fusiegemeente weer opgepakt. De kosten van zo'n brede school worden vooralsnog geraamd op 5.100.000 euro.

  Totale nieuwbouw van de Lud­gerusschool op de huidige loca­tie zou een bedrag van 1.780.000 euro vergen, en ook moeten de acht groepen tijdelijke elders worden ondergebracht.

  Alle discussies leiden niet tot aanpassingen van het college­voorstel en de meerderheid van de raadsfracties gaf haar fiat. GroenLinks hield de poot stijf en stemde tegen.

  Het is trouwens nog afwachten of de semipermanente huisvesting van de kinderopvang daadwerke­lijk aan de Weverswei komt. Procedures in het kader van reguliere bestemmingsplannen kunnen nog roet in het eten gooi­en.

   

  Bron: Workumer krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Tapijthal Workum    
  Glashandel Sneek    Organische meststoffen Culterra    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Thijs van der Meer Slagerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  NEDCAD    link naar groenbloem    
  Jopie Huisman Museum