SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Blijde kindergezichtjes bij bezoek va
 • Nieuws uit Kultuerhús Klameare
 • Inzamelactie van Lions clubs voor voed
 • Op de Weegschaal van de tijd
 • 26 november
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 05 - 2010 - 'Eerste steen' brandweerkazerne gelegd

  Vrijdagmiddag werd aan de Spoardyk de symbolische eerste steen gelegd bij de in aanbouw zijnde brandweerkazerne, op het terrein waar ooit ongeveer het in de Workumer historie beroemde Piteroaljehûs stond. Deze eerste plaatselijke `wolkenkrabber' huisvestte in een drietal etages ongeveer even zovele families, gezinnen en diende later de firma Bijlsma's Vishandel tot bedrijfsruimte, sneefde daarna in de vaart der volkeren, waar­door een karakteristiek herken­ningspunt in het landschap voor altijd verdween.

  Maar misschien vormt het voren­staande een suggestie voor een volksnaam - zoals het nieuwe doktershuis door sommigen be­smuikt als 'de Aesculaap' wordt betiteld - voor het ultramoderne onderkomen in de traditie van de voor buitenstaanders onbegrij­pelijke Warkumer koartswyl, wie weet. De nieuwe brandweerka­zerne zal naar alle waarschijn­lijkheid nimmer die bekendheid als baken in het landschap ver­werven, maar kan desalniette­min als een - nu nog toekomstig, want nog lang niet gereed, zo bleek - bouwwerk worden be­schouwd waar de gemeente Nijefurd, Workum best trots op is, aldus de bewoordingen van burgemeester Boekhoven bij het aanbrengen van de symbolische roestvrijstalen plaquette. Die remplacant van de eerste steen mocht hij samen met brandweer­commandant Stabel - en tevens onder diens toeziend oog - beves­tigen aan de muur van de hal van de kazerne. Een strak gebouw van kenmerkende rode (streng­pers)steen gecombineerd met zil­verkleurige beplating, van de tekentafels van architectenbu­reau Zijlstra, die zich onder de genodigden voor deze ceremonie bevond. Veel van zijn medebou­wers, natuurlijk aannemer fa. Van der Meer uit Sneek, installa­teur Pranger en Rosier uit Dokkuur, maar middels overna­mes inmiddels aardig naar het zuiden uitgewaaierd, de werk­groep van de brandweer Nijefurd met als vertegenwoor­diger J. van der Molen hokten bijeen in de toch gezien ook de heersende weersomstandighe­den `sigerige' ruimte, want nog geen deuren of ramen in het frame aangebracht. Kennelijk

  hadden de planners van dit gebeuren in dit jaargetijde op een iets ander, aangenamer weertype gerekend. Een bijzon­der welkom was er voor Margriet Miedema. Haar echtgenoot Piet, een gedreven vrijwillige brand­weerman, overleed zeer plotse­ling tijdens een wintersportvakantie met enkele collegae. Een trieste gebeurtenis die diepe sporen heeft achtergelaten bij zijn vrienden binnen en buiten het korps, vooral ook omdat die vakantie als een soort van retrai­te, even bijtanken, was bedoeld na de zeer zware tijd die het korps toen achter de rug had, waarin met name de brand waar twee Workumer meisjes het leven bij lieten hun emotionele capaciteiten, geestelijke slag­kracht zeer op de proef stelde.

  Dit soort gebeurtenissen stelt, zo stelde onze eerste burger na de inleidende welkomstwoorden van commandant Stabel, hoge eisen aan de vrijwilligers die tijd en energie steken in een binnen de maatschappij onmisbaar, tevens onvervangbaar instituut dat deze vakmensen, want de kwalificatie van goedwillende amateurs hebben zij al lang ach ter zich gelaten, op de been helpt houden. Dat zij daarbij straks in onze gemeente geruggensteund worden door een aan de nieuw­ste eisen aangepaste en in over­eenstemming daarmee uitge­voerde toplocatie was al langer onze wens, aldus Boekhoven, maar vanaf de aanvang van het plan was er veel rumoer over de locatie waar een en ander nu wordt gerealiseerd.

  Tegenstanders kwamen onder meer op internet in actie met argumenten om de zaak hier te traineren, afstel te bewerkstelli­gen. Die geluiden werden gepa­reerd met tegenargumenten, die uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. Wij, als gemeente, staan hier vandaag met enige trots, en hoewel het nog niet wind- en waterdicht is, is wel het hoogste punt bereikt en dat vormt toch reden voor de bouwwereld om met het al eeuwenoude gebruik om dan de meiboom er op te plaatsen, als onverbloemde uit­nodiging aan de opdrachtgever om met een beloning - vloeibaar, tastbaar, eetbaar of dergelijke -over de brug te komen. Het zij de vaklieden, wier voorgangers vroeger in een gilde waren ver­enigd en die zich ten teken van dit gebruik door een onbekende schildervakgenoot lieten ver­eeuwigen op een draagbaar waarmee zij naar hun laatste rustplaats werden gedragen, van harte gegund. Wij zien, aldus de eerste burger, met vertrouwen voorwaarts naar 2011, als dan hopelijk de brandweerkazerne, iets de militaire structuur van het brandweerwezen weerge­vend in de naamgeving, van Stavoren ook al werkelijkheid is geworden. Het materieel en de mensen verdienen een goede en optimaal ingerichte accommoda­tie om met alertheid hun taken voor en binnen de maatschappij te kunnen vervullen. Met veel genoegen is het daarom dat ik naar hier ben getogen om deze symbolische handeling te ver­richten. Geen zilveren troffeltje had onze bewindsman nodig doch slechts een simpel ratel­schroevendraaiertje zorgde er­voor dat de plaat symbolisch werd bevestigd, want deze plaat zal waarschijnlijk nog wel enige tijd in de 'mottenballen' komen.

  De tegelzetter moet eerst nog in actie komen en die taak zullen wij onze burgemeester maar niet laten verrichten, immers schoen­maker blijf bij je leest.

  bron: Workumer krant Friso

  foto's Cor Hunia

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Makelaardij P.J. de Jong    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    Fasion by Fre    
  Touwspecialist    link naar groenbloem    
  NEDCAD    Thijs van der Meer Slagerij    
  Workumer Jachtservice