SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Geslaagd
 • Súdwest-Fryslân biedt hulp aan gedupee
 • Eerste trekking
 • Jeugdsoos
 • Foto's Bezoek Zwarte Pieten Wiep Vis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 06 - 2010 - Verwijderen haan en kruis

  Met het verwijderen van de haan en het kruis, is het startsein gegeven met de restauratiewerkzaamheden te beginnen. Er was een kraan opgesteld, die de werknemers met een “bakkie” naar de vierlingtoren te bracht om deze klus te klaren.

  Nadat het “bakkie” weer veilig op de begane grond was geland, werd de haan overhandigd aan Burgemeester Boekhoven als teken dat de werkzaamheden kunnen beginnen.

  De genodigden werden daarna uitgenodigd om naar het verenigingsgebouw “Oer de Toer” te gaan voor een bakje met wat erbij. Toen iedereen was voorzien nam Anne van der Leij, als lid van de restauratiecommissie, het woord en heette de aanwezigen welkom. Als eerste spreker kon hij Aalt Landman aankondigen.

  Al 20 jaar geleden is er vastgesteld dat het dak en de ramen, door slijtage, niet meer in goede conditie zijn.

  Het werd alleen maar erger en op een gegeven ogenblik was het dweilen met de kraan open. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Veel teleurstellingen zijn er geweest bij de aanvragen om subsidie.

  Een informele tip van Monumentenzorg bracht het balletje aan het rollen.

   

  Achtereenvolgens kwamen Burgemeester Boekhoven, voorganger Schormans, Jouke Jongsma  en architect Groenstra aan het woord, waarna dit samenzijn werd afgesloten door Anne van der Leij.

   

  Wat gaat er gebeuren:

   

  Alle glas-in-lood ramen moeten worden gerestaureerd. Het lood vertoont op veel plaatsen scheu­ren en soldeerpunten vertonen gebreken. Het glas rammelt in het metselwerk en op veel plaat­sen is het glas gebroken. Het gevolg van al deze gebreken is lekkages. En alles wat lekt geeft verrotting en verwatering.

  De dakbedekking van de kerk bevindt zich in een slechte staat. Veel leien zijn gebroken en door een gesteente-expertisebureau is vastgesteld dat de kwaliteit van de leien slecht is. De leien vertonen onderverwering, scheu­ren, barsten, schilveren af en gapen. Een groot deel moet dan ook vervangen worden.

  Gelijktijdig met de restauratie van de leibedekking moet de kap van de kerk gerestaureerd wor­den. Vele delen van de houtcon­structie zijn vergaan, verrot of aangetast door schimmels en insecten. Sommige delen moeten vervangen worden en ook delen gerestaureerd. Kortom: restaure­ren en conserveren van de gro­tendeel onzichtbare kapcon­structie is hoog nodig.

  De vieringtoren hangt als het ware op het dak. Ook dit torentje ontkomt niet aan de restauratie. De toren wordt van het dak gehaald en komt op de begraaf­plaats aan de noordkant van de kerk te staan. Zonder hoogte­vrees bij de werkers zal deze in een staat gebracht worden dat hij weer vele jaren mag prijken op de kruising van de daken.

  Tijdens de restauratieperiode zal ook een bouwhistorisch on­derzoek van de kerk uitgevoerd worden. Natuurlijk is er veel bekend over de historie, maar altijd zijn er nog veel vraagte­kens.

  Het kostenplaatje

  De restauratie van de kerk was berekend op een totaal bedrag van 2,7 miljoen euro. Door het Rijk, de Provincie, de gemeente Nijefurd en het College van Ker­krentmeesters is een totaal bedrag van 2 miljoen euro toege­zegd. Ook de druk op de werkge­legenheid levert een behoorlijke bijdrage in het totale kostencij­fer, in die zin dat grote werken naar voren zijn gehaald. Aan stichtingen en fondsen zijn bij­dragen gevraagd en door het houden van eigen acties onder de kerkelijke en burgerlijke bevolking hopen we 50.000 euro bij elkaar te brengen. Voor deze actie zal een grote thermometer bij de kerk geplaatst worden, om zo iedere Workumer en uiteraard ook de Workum bezoekende toe­rist mee te laten zien. In de toren wordt een klein informa­tiecentrum ingericht en dat zal zaterdags geopend zijn.

  In de maanden mei en juni zal bij de Workumer bevolking aan­geklopt worden. Ook zullen meerdere activiteiten bekend gemaakt worden. In een brochu­re zal in korte bewoordingen worden aangegeven wie de aan­nemers zijn, wie de directie over het werk voert en wie de archi­tect is. Ook de Restauratiecom­missie en het Comité van Aanbe­veling staan hier in aangegeven. Hierbij gevoegd een kaart ter invulling en deze wordt persoon­lijk weer opgehaald.

  Samen sterk, samen verantwoor­delijk en gezamenlijke inspan­ning is de kracht om de Grote of St. Gertrudiskerk in een goede staat te kunnen behouden voor het nageslacht. Dit is de basis voor vele kerkdiensten, concer­ten en andere culturele activitei­ten in dit voor Workum en verre omgeving unieke laat-Gotische bouwwerk in de komende eeuw.

  Voor foto’s

     << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Hunia's Drukkerij    
  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur    Organische meststoffen Culterra    
  Klameare Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Roelof Fopma    Thijs van der Meer Slagerij    
  Makelaardij P.J. de Jong    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Op de hoek van de stal