SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Blijde kindergezichtjes bij bezoek va
 • Nieuws uit Kultuerhús Klameare
 • Inzamelactie van Lions clubs voor voed
 • Op de Weegschaal van de tijd
 • 26 november
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 11 - 2010 - Gymnastiek start met kleutergymgroep

  Cor Hunia

  Bij de gymnastiek en jazzdans werd de contributie iets ver­hoogd. Een beetje meer armslag moest de financiële basis breder maken. De leden konden het met deze verhoging eens zijn en zon­der horten of stoten werd de con­tributieverhoging aangenomen, nu al weer een jaar geleden.

  De inkomsten uit de kantine lie­pen iets terug. Dit is mede het geval omdat er niet voldoende vrijwilligers zich hebben aange­meld. De vereniging zit te sprin­gen om vrijwilligers.

  Sjoukje Schaap en Henk Bangma (juryleden) gaan het iets kalmer aan doen. In jureren en alles wat daarbij komt gaat veel tijd zitten. Op woensdag 17 november werd de jaarvergadering van de afde­ling gymnastiek en jazz gehou­den in de bestuurskamer van sporthal De Rolpeal. Het bestuur was goed vertegenwoordigd. Tevens was er een welkom voor twee aanwezige ereleden (trou­we klanten bij jaarvergaderin­gen).

  De afdeling blijft vrij constant voor wat het aantal leden betreft. Het gaat daarbij om 115 leden.

  Voor het komende seizoen wordt een start gemaakt met een peu­tergymgroep. Daarbij haakt het bestuur in op de wensen van ouders en natuurlijk kleuters.

  Evelien Blom zou het bestuur mogen verlaten, maar zij heeft besloten, en dat op aandringen

  van het bestuur, om nog een peri­ode mee te draaien bij gymnas­tiek en jazz. Voor Evelien zijn er bloemen als afscheidsattentie en tevens als waardering voor haar besluit om de vereniging nog een periode te dienen als bestuurs­lid.

  Jammer is het dat de inkomsten uit de kantineomzet terugliepen in het vorige jaar. Oorzaak daar­van is onder meer een gebrek aan vrijwilligers. Er wordt dan ook een beroep gedaan op vrij­willigers om zich voor de vereni­ging in te zetten en toe te treden tot het vrijwilligerscorps.

  De vereniging werkt via een beleidsplan. Soms moeten in dit plan kleine wijzigingen worden uitgevoerd. Een ieder kan het daarmee eens zijn. Ook bij deze vergadering worden kleine aan­passingen doorgevoerd.

  Het voorbije seizoen werden meerde activiteiten georgani­seerd. Een greep daaruit: on­derlinge wedstrijden, jazzfestijn, zwemfestijn, koekactie, slotfeest voor alle leden. Verschillende gymnasten deden mee aan wed­strijden en vaak leverde dit ook succes op. Een grote instuif sloot het seizoen af.

  Toen ook in de vergaderkamer bekend werd dat een zekere Jan Smit een dochter had gekregen, werd daar, met koffie, op geklon­ken.

  Half tien sluiting van de bijeen­komst en in de kantine werd nog even nagepraat over verschillen­de zaken waaronder de baby van het echtpaar Smit uit Volendam.
  bron: Workumerkrant Friso

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Jopie Huisman Museum    
  Glashandel Sneek    Bouma kraanverhuur    
  De Jong Workum Financieel Advies    Klameare Workum    
  Fasion by Fre    NEDCAD    
  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  Thijs van der Meer Slagerij    link naar groenbloem    
  Roelof Fopma