SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Geslaagd
 • Súdwest-Fryslân biedt hulp aan gedupee
 • Eerste trekking
 • Jeugdsoos
 • Foto's Bezoek Zwarte Pieten Wiep Vis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 21 - 12 - 2010 - Koninklijke onderscheiding Sietske Hofman

  Als laatste spreekster van de afscheidnemende raadsleden nam waarnemend voorzitster Sietske Hofman-Rookmaker het woord. Een gemeente krijgt de raad die ze kiest, zo meende ze. Daardoor ontstaat er een club mensen vanuit steden en dorpen, jong en oud en allemaal een pro­duct van verschillende omstan­digheden. Dan is het verbazend dat er toch een goede samenwer­king mogelijk is. Dat was ook noodzakelijk, want binnen de twaalf werkgroepen die bijna iedere week bij elkaar kwamen is bijzonder hard gewerkt om de nieuwe gemeente vlot van start te laten gaan. Ze bedankte alle betrokkenen in dit proces en ook de afwezige burgemeester Hans Boekhoven.

  Daarbij nam ze nadrukkelijk afstand van de inhoud van een artikel uit de provinciale pers waarin de feiten niet correct zijn weergegeven. Ze noemde de toe­stand rond het voortijdig afscheid van de burgemeester betreurenswaardig, maar roem­de zijn inzet richting de herinde­ling en zijn inspanningen voor de gemeente Nijefurd.De emoties rond de herindeling waren vol­gens haar groot, net zoals 26 jaar geleden, maar ze verwachtte dat de burgers van gemeente Súdwest Fryslân over een paar jaar zullen spreken over de mooiste gemeente van Friesland. Als blijk van waardering kregen haar collega-raadsleden, de wet­houders, de griffier en zijzelf een cadeau overhandigd, bestaande uit een Hylpers beschilderd dienblad en een bos bloemen.

  Inmiddels had de commissaris van de koningin in Fryslân, John Jorritsma, een plekje op de volle publieke tribune gevonden.

   

  Als een van de laatste sprekers nam loco-burgemeester Sjors Eiling het woord. Het laatste uur van de formele afsluiting van gemeente Nijefurd is aangebro­ken, zo begon hij zijn slotwoord. Na een tumultueus begin, waar­bij 26 jaar geleden zes dorpen, drie steden en vier stations bij elkaar geharkt zijn, is toch iets moois uit die herindeling gegroeid. Kansen zijn aangegre­pen, landbouw, recreatie en nij­verheid en vanzelfsprekend Friesland Camping bleken goed draaiende economische motoren voor onze gemeente. De voorzie­ningen staan er goed voor, door goedgekeurde bestemmingsplan­nen zijn er nieuwe mogelijkhe­den voor de recreatiebedrijven en is een eerste aanzet gemaakt voor de Ludgerusschool en sport­hal de Rolpeal. In de loop van zeven raadsperioden zijn bijzon­der veel zaken gerealiseerd op het gebied van de infrastructuur en is het overleg met de vereni­gingen van stads- dorps- en streekbelangen voortvarend op poten gezet. Nijefurd heeft 26 jaar kunnen roeien niet de rie­men die beschikbaar waren, maar het werd steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om de zaken in eigen beheer, af te wikkelen. Eiling stond nog even stil bij de voormalige raadsleden en wet­houders die ons ontvallen zijn en bedankte het korps ambtenaren voor hun inzet. De vijf nieuwe raadsleden, te weten Maarten Offringa, Hans Hettinga, Jan Koster, Hielke Bandstra en Johan Langbroek (en voor Uilkje Attema-de Groot uit het formeel in Wûnseradeel liggende Fer­woude geldt dat ook) die straks ons grondgebied en plannen zul­len verdedigen in de nieuwe raad, wenste hij veel succes en wijsheid. Abusievelijk en waar­schijnlijk per ongeluk werd het zesde nieuwe raadslid uit onze huidige gemeente en wel Klaas Jan Semplonius van de partij Totaal Lokaal niet door wethou­der Sjors Eiling genoemd.

   

  Aan het einde van zijn verhaal legde Eiling de ambtsketen af, die nu als overblijfsel van Nije­furd als zelfstandige gemeente in de kluis kan worden opgeborgen. Daarop riep hij raadslid Sietske Hofman-Rookmaker naar voren en maakte hij bekend dat het hare majesteit de koningin heeft behaagd om Sietske Hofman-Rookmaker te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau als eerbetoon voor haar langdurige inzet voor de gemeente Nije­furd. De commissaris van de koningin spelde haar de versier­selen op en las de oorkonde voor. Uiteraard volgden daarna de welgemeende klinkende zoenen voor het verraste raadslid. Eigenlijk had ook PvdA-raadslid Henk Smid een onderscheiding moeten krijgen, maar navraag leerde dat hij om persoonlijke redenen te kennen heeft gegeven geen prijs te stellen op een lint­je.

  Commissaris John Jorritsma dook nog even in de historie van de Friese herindelingen en had uit het archief enkele brieven opgedoken uit 1971. Deze waren afkomstig van bestuurders en burgers uit Stavoren en Hindeloopen. Zij riepen de pro­vinciale bestuurders toen op om niet te tornen aan de zelfstandig­heid van deze stadjes. Ze konden hun eigen boontjes wel doppen. In die periode pleitte voormalig burgemeester Van Haersma Buma, hier welbekend en voor­uitziend als hij was, voor gemeenten met minstens 10.000 inwoners. Na 'rûzige' perioden en jaren van onrust, is toch een groter verband bereikt dat bere­kend is op de toekomst. De zes steden, de vele dorpen, de meren en het wisselende landschap aan de boorden van het IJsselmeer zijn een parel in de provincie, aldus commissaris Jorritsma. (JB)

   Bron: Workumerkrant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Organische meststoffen Culterra    Tapijthal Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Touwspecialist    
  Jopie Huisman Museum    Fasion by Fre    
  NEDCAD