SITE FOTO'S INFORMATION BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Geslaagd
 • Súdwest-Fryslân biedt hulp aan gedupee
 • Eerste trekking
 • Jeugdsoos
 • Foto's Bezoek Zwarte Pieten Wiep Vis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 21 - 12 - 2010 - Afscheid Hans en Martha Boekhoven

  Cor Hunia

   

  Het gebeurde allemaal in het duister, een trein ontspoorde, een winkel werd beschadigd, een situatie die moeilijk te overzien was. Toch werd dit alles het laat­ste optreden van de naar de plaats van het onheil gekomen burgemeester met echtgenote. Het doek viel en de taak van bur­gemeester Hans Boekhoven leek vervallen te zijn. Het gebeurde allemaal in het donker, en het bleef ook donker, want burge­meester Hans Boekhoven kwam niet meer in actie. Hij moest nog een korte periode overbruggen en zou dan met pensioen gaan. Het liep anders dan de planning, Hans Boekhoven hoefde niet meer op te treden. Daarmee leek het verhaal rond te zijn.

  De gang van zaken zette een aan­tal vrienden van Hans en Martha Boekhoven aan het denken. Het stuitte deze vrienden tegen de borst, dat het doek voor Boek­hoven op een rare wijze kwam te vallen, ze hadden met de gang van zaken geen vrede. Het zette hen aan het denken. Ze weiger­den het vertrek van Boekhoven op deze vreemde wijze te aan­vaarden.

  Ze sloten de rijen en als één grote vriendenkring zetten zij een programma op poten waarbij de Boekhovens in het volle licht zouden komen te staan. De opvoering van dit programma zou in het Pottebakkershûs gestalte krijgen, het was gepland op 13 december van vier tot zes uur. Tegen vier uur was al duide lijk dat Hans en Martha veel vrienden hadden en nog hebben,

   het Pottebakkershûs liep in kortetijd tjokvol, het werd dringen om een plaats te bemachtigen, steeds verder doorschuiven en stap voor stap kwamen de aanwe­zigen steeds dichter bij hun doel. Dat doel was de handen schudden van Hans en Martha. Het lukte allemaal. Blijken van mee­leven werden naar voren gebracht. Dankwoorden voor de

  inzet van het echtpaar bij gemeentelijke belangen, even

  kort woorden van bemoediging en dan schoof de rij verder, er leek geen eind aan de huldiging (want dat was het) te komen.

  Er ging bijna een uur voorbij aan het handen drukken, korte wen­sen overbrengen en ga zo maar door.De vriendenkring was van mening dat het vertrek van de burgemeester beslist niet onge­merkt voorbij mocht gaan. Daarom in volle actie om de bur­gemeester op feestelijke wijze over de drempel te doen stap­pen. De opzet lukte totaal, het werden een paar hele mooie uur­tjes in het Pottebakkershûs. Er werd afscheid genomen van Boekhoven en echtgenote op een wijze zoals het hoort. Waardering werd uitgesproken voor hetgeen de burgemeester voor Workum en omstreken heeft betekend. Hij immers was de man die van tijd tot tijd voor ver­rassingen zorgde. Een dag onder­weg leverde mening keer een behoorlijke subsidie op voor een project van belang of waarde. Boekhoven wist de weg en maak­te het waar!

  Het was Mijndert Hermes die in korte bewoordingen uitleg gaf wat er deze middag zoal op het programma stond. Maar eerst kon het glas geheven worden en een toost uitgebracht op de man en vrouw die deze middag ver­dienden in het volle licht te wor­den geplaatst. Tijdens de middag werd nog even aandacht besteed aan 'Tiny van Workum', die niet aanwezig kon zijn vanwege haar leeftijd. Zij prees de burgemees­ter en zijn echtgenote voor hun inzet om gemeentelijke zaken tot uitvoering te brengen en dat op meerde terreinen. Tiny heeft grote bewondering voor het echt­paar Boekhoven en laat dat in haar schrijven duidelijk naar voren komen.

  Een koor treedt op, een lied van de zee en een lied van de visser. Het zingen sloeg in en maakte de stemming nog losser. Het werden bijzonder gezellige uurtjes in het Pottebakkershûs. Veel heen en weer gepraat in een gezellige sfeer. Voor de Boekhovens bete­kende het een heel geslaagd afscheid. Spanje lokt en daar zal een reisje aan gewaagd worden. Uitblazen en relaxen van alle gebeurtenissen die zich de laat­ste weken hebben voorgedaan. Zichtbaar genoten Hans en Martha Boekhoven van hetgeen zich deze middag voordeed in het Pottebakkershûs in een pro­gramma waarin zij de hoofdrol mochten spelen. Een meer dan volle feestzaal, een hap en een snap. Maar vooral de bijzonder hoge opkomst van vrienden maakte voor Hans en Martha deze bijzonder gezellige middag meer dan geslaagd. Wie had er kunnen voorspellen dat zo velen naar de feestzaal zouden komen om het afscheid van burgemees­ter Boekhoven luister bij te zet­ten?  Niemand toch!

  De vrienden van het echtpaar Boekhoven zijn er vele, ze kwa­men graag in actie voor het hul­digen van hun grote vriend de burgemeester. Hans en Martha Boekhoven gaan er eerst even tussenuit voor vakantie. Het lijkt erop dat zij Workum als vaste woonplaats willen behouden. Met dit besluit zijn de vrienden meer dan tevreden. Het echtpaar Boekhoven is bijzonder blij dat een vriendenkring een program­ma heeft gepresenteerd waarin duidelijk werd dat man en vrouw Boekhoven eigenlijk niet gemist kunnen worden in Workum al zijn zij nu van status veranderd. Ambteloos in Workum wonen is op zichzelf ook al een feest!

  Dan komt het einde aan dit samenzijn. Hans Boekhoven brengt in wel gekozen woorden zijn dank en die van zijn echtge­note over. Daarbij is het soms moeilijk om de ogen droog te houden. Het was een fijne bij­eenkomst waarop in dankbaar­heid zal worden teruggekeken. Daarbij past een lach, maar zeker ook een traan!

   Bron: Workumerkrant Friso

  foto hg  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Roelof Fopma    
  Hunia's Drukkerij    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum    Touwspecialist    
  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Glashandel Sneek    
  De Jong Workum Financieel Advies    Jopie Huisman Museum    
  Fasion by Fre