FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 03 - 01 - 2012 - Atsma vindt extra geld Afsluitdijk

  Jacob Bouwhuis

   

  In zijn laatste raadsvergadering ging de raad van Súdwest-Fryslân akkoord met een eerste bijdrage in de plannen die in het verlengde liggen van het op veilige hoogte brengen van de Afsluitdijk. Deze unieke waterkering voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en moet worden opgeknapt. Dat gebeurt met ingang van 2015 door de dijk over de hele lengte een verstevigde toplaag met een groene uitstraling te geven. In eerste instantie zorgde staatssecretaris Joop Atsma voor de 600 miljoen euro die nodig is om de dijk op de vereiste hoogte te brengen. Daarnaast heeft hij ook nog eens 200 miljoen weten te vinden om te investeren in extra spuicapaciteit. Bij de feestelijke ondertekening op 23 december jl. van de bestuursovereenkomst tussen de belanghebbende overheden in het Kazemattenmuseum van Kornwerderzand maakte Joop Atsma ook nog eens bekend dat het Rijk alvast 20 miljoen euro beschikbaar zal stellen voor de verdere aankleding en invulling van de Afsluitdijk.

   

  Hierbij wees hij nadrukkelijk op de verantwoordelijkheden van de aanliggende gemeenten en de provincie, waarvan hij verwacht dat die eveneens in de buidel zullen tasten om van de Afsluitdijk naast een veilige waterkering ook een waterbouwkundig visitekaartje en een icoon van duurzaamheid te maken. De eerste stap is intussen al gezet: de regio, waaronder de gemeente Súdwest-Fryslân, investeert samen met de markt 8 miljoen euro voor een proef met een blue-energy, waarmee energie wordt gehaald uit het verschil tussen zoet en zout water. Een schaalmodel van deze manier van energiewinning was opgesteld in de informatieruimte van het Kazemattenmuseum. Zelfs op de kleine schaal van enkele vierkante meters levert de zoet-zout-water combinatie voldoende energie op om enkele molentjes constant te laten draaien.

   

  Voormalig Workumer Teye ter Wisscha, een van de drijvende krachten achter het Kazemattenmuseum, mocht de bonte stoet overheidsbekleders verwelkomen, onder wie de gedeputeerden van Noord-Holland en Friesland, de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de staatssecretaris, de voorzitter van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk Ed Nijpels, Henk Kroes als voorzitter van de Stichting Duurzaamheidcentrum Afsluitdijk en vele andere direct betrokkenen. Als dagvoorzitter roemde Hayo Apotheker het werk dat inmiddels tot stand is gebracht onder leiding van Ed Nijpels en dat is vastgelegd in een fraai en lezenswaardig boekwerk. Er is een groot commitment  tussen de deelnemende partijen en daardoor kan er veel tot stand komen. In het jaar 2011 is er al ontzettend veel gebeurd op het gebied van ontwikkeling van vele plannen en dat alles ziet er voor de Afsluitdijk in de nabije toekomst veelbelovend uit.

   

  Staatssecretaris Joop Atsma, die door een uitgelopen Haagse vergadering rijkelijk laat arriveerde, beaamde dat volmondig. Hoewel het moeilijk was om voldoende middelen te vinden is uit de vier bestaande opties een van de beste gekozen. De Afsluitdijk wordt nu meer dan een kale dijk. Het geld is beschikbaar en als zodanig een goed vertrekpunt om de vele ambities, plannen en ideeën op en nabij de Afsluitdijk gezamenlijk te realiseren. Hoewel de Provinciale Staten van Friesland in eerste instantie sceptisch tegenover de veelheid aan plannen stonden, stemden ze kortgeleden toch unaniem voor de bestuursovereenkomst, zo zei de Friese gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat de Afsluitdijk ooit in een crisistijd (1927-1932) is aangelegd en ziedaar: diezelfde Afsluitdijk gaat weer op de schop in een crisissituatie. Ze zei enthousiast te zijn over de extra 20 miljoen euro die het Rijk beschikbaar zal stellen. Provincie Friesland zal niet achterblijven en stopt eveneens 20 miljoen in het gigantische project. De verwachting is dat buurprovincie Noord-Holland niet zal achterblijven. De bedragen moeten worden gezien als start of stimulans voor andere betrokken partijen, want uiteindelijk gaat de upgrading en aankleding van de Afsluitdijk minstens het tienvoudige kosten.

   

  Enkele in het oog springende plannen is de mogelijke plaatsing van megawindturbines waarbij men moet denken aan molens met een hoogte van 85 tot 135 meter. De plannenmakers zijn zich wel degelijk bewust van de grote impact die dit landschappelijk op de Waddenzee en het IJsselmeer zal hebben. Een andere methode van energieopwekking is het benutten van het verschil in zoet en zout water. Het bedrijf Redstack uit Sneek verwacht in de toekomst een centrale te kunnen realiseren die 200 megawatt oplevert en rendabel kan draaien. Mogelijk dat een dergelijke centrale te groot in omvang wordt en een bijkomend probleem is dat het Waddenzeewater te veel slib bevat, wat het proces nadelig beïnvloedt.

   

  De recreatie komt ook aan zijn trekken. Nabij Kornwerderzand en de Noordwaard is een zandstrand gepland met diverse toeristische mogelijkheden. Voor de kust van Zurich is men van plan een aantal eilandjes op te spuiten volgens dezelfde methode die bij Workum en Hindeloopen is toegepast. Enkele van die eilandjes worden toegankelijk en via kunstmatige pieren bereikbaar gemaakt voor publiek. Op een van die eilandjes is een hotel-restaurant gepland. Op de andere eilandjes mag de natuur zijn gang gaan. De verwachting is dat vele vogelsoorten deze locatie gaan kiezen voor foerage- en broedmogelijkheden.

   

  Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand zal een totale renovatie ondergaan in combinatie met de aanleg van een havengebouw met horecamogelijkheden. Het is nog niet duidelijk aan welke kant van de Afsluitdijk het duurzaamheidcentrum wordt gevestigd. Dit centrum moet hét informatiepunt worden van alle schone vormen van energieopwekking en een trekpleister voor wetenschappers, congresgangers en nieuwsgierige kijkers. Mocht dat centrum nabij Kornwerderzand komen, dan zal dat een geweldige opsteker zijn voor de nabije omgeving.

   

  Hayo Apotheker, naast dagvoorzitter als bekend ook burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, gedeputeerde

  Tineke Schokker en staatssecretaris Joop Atsma uit Surhuisterveen (van links naar rechts) zetten hun handtekening. Foto Jan Drost.

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Hunia's Drukkerij    
  NEDCAD    Makelaardij P.J. de Jong    
  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  Workumer Jachtservice