FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 01 - 2012 - Crescendo schittert weer

  Wat een prachtig muziekfeest. Dit kan de korte samenvatting zijn van het traditionele nieuw­jaarsconcert dat de Workumer brassband Crescendo zaterdag­avond gaf in sporthal de Rolpeal in onze stad. Crescendo zelf haalde weer een hoog niveau en dat was dus al genieten ge­blazen, maar het bestuur van de brassband heeft er slag van om aansprekende gasten uit te no­digen en zaterdagavond was het niet anders. De Mallet Percus­sion Group, de vroegere Drum­band Workum, was traditiege­trouw een van die gasten en deze MPG, onder leiding van Dennis Leemburg, voegt toch altijd iets bijzonders aan het concert toe. Deze keer viel in het bijzonder het nummer 'Billie Jean' op dat de MPG samen met Crescendo ten gehore bracht. Een drumband en een brassband dus in eendrachtige samenwerking en dit was werkelijk een verras­sing. Heel mooi! En dan was er de jazz-dance uit onze stad. Ook deze is gewoontegetrouw op het concert van Crescendo aanwezig en zaterdagavond werd hele­maal duidelijk waarom dat zo is en waarom de jazz-dance zo'n graag geziene gast is. Wat werd er schitterend gedanst, en dan met name ook door de jongste groep. Wat heeft Workum een choreografisch talent. Hulde! De speciale gast 'van buiten' was Piter Wilkens die ruim tien jaar ge­leden ook al eens op een concert van Crescendo present was. Hij is in Friesland zodanig bekend en geliefd dat het moeilijk is hem nog meer veren op de hoed te steken. Hier zij daarom gemeld dat hij zijn (grote) faam helemaal waar maakte, zowel zichzelf al­leen begeleidend op zijn gitaar als samen met Crescendo. Heel erg mooi en Piter Wilkens liet zich weer kennen als een even talentvolle, sympathieke als geestige muzikant.
  Een 'boppe­slach' van het bestuur om juist hem weer te strikken. De kaatsterm 'boppeslach' wordt hier niet voor niets gebruikt. Vijf­tien jaar aar geleden namelijk deed Piter Wilkens zijn eerste erva­ring op met het optreden samen met een brassband. Dat was ter gelegenheid van het honderdja­rig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. Marten Miedema, de even inspirerende als kundige dirigent van Cres­cendo, stond toen voor (om even in muziektermen te blijven) het korps van Wommels en juist met dit ensemble liet Piter Wilkens zich toen voor het eerst samen met zo'n groot gezelschap horen. Het zal duidelijk zijn dat Marten Miedema en Piter Wilkens een prima band hebben en dat kon je als het ware horen in de muziek. Crescendo was trouwens - over het geheel genomen - werkelijk fantastisch op dreef en de veel­zijdigheid van de Workumer brassband kwam meer dan ooit naar voren, spelend dus samen met zowel de MPG als met Piter Wilkens.

  Crescendo heeft een prima naam in de muziekwereld en dat bleek ook uit de woorden van Durk Dam. Hij was al voorzitter van de christelijke bond van fanfa­res en brassbands in Friesland,maar sinds 1 januari zijn alle bonden op dit vlak gefuseerd en in de nieuwe Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) opgegaan. Ook in het be­stuur van die OMF hanteert Dam de voorzittershamer. Het is de bedoeling dat in het hele land tot één organisatie wordt geko­men mar dat proces kent nogal wat voetangels en klemmen. In Friesland is men echter stug doorgegaan met het uitwerken van de fusieplannen en dat ging het landelijke bestuur kennelijk veel te snel, zodat de bestuurs­leden van de 'algemene' bond in ons gewest zelfs werden ge­schorst. Tijdens een vergadering in Arnhem echter dwongen de le­den het hoofdbestuur dit schor­singsbesluit terug te draaien; het hoofdbestuur op zijn beurt gooide daarop de handdoek in de ring en stapte op. Enfin, Dam stipte deze perikelen even aan maar hij was met een ander doel naar Workum gekomen. De Cres­cendo coryfeeën Jelle Bouwsma en Wiebren Koopen (de laatste is tevens voorzitter van Crescendo) zijn namelijk al meer dan vijftig jaar actief in de muziek in het al­gemeen en bij Crescendo in het bijzonder. Dam verraste hen met een gouden speld in de vorm van een pompeblêd met daarin nog een viool gegraveerd. Maar uit de woorden van Dam viel dus - als gezegd - af te leiden hoe goed de naam van Crescendo ook provin­ciaal is. De Workumer brassband heeft in ruim een eeuw tijd nog maar een paar dirigenten gehad en dat zegt in dezen natuurlijk meer dan voldoende. Dam had een concoursboekje uit 1933 meegenomen waaruit hij smake­lijk citeerde. Na afloop vertelde Christiaan Ybema, naast een ta­lentvol solist van Crescendo ook het 'historisch geweten' van de brassband, nog dat Crescendo ruim een eeuw terug als een van de eerste korpsen toetrad tot de dus op 1 januari van dit jaar in de OMF opgegane christelijke bond. Over solisten gesproken: wat lie­ten de jeugdigen Jan Engelsma en  Jelmer Ketelaar zich terdege ho­ren op het euphonium. Zij moeten dit jaar examen doen voor het D-diploma en als ze net zo gewel­dig spelen als zaterdagavond zal dat best lukken! Maar ook een van de 'vaste solisten' van Cres­cendo, Tjitte Ketelaar, was weer formidabel op dreef, zoals hij liet horen in het bekende 'The Rose'. In 'Hello Dolly' liet Crescendo zich nota bene zelfs zingend be­luisteren. Geweldig!

   

  Ook de Mallet Percussion Group zette leden in het zonnetje. Deze leden spelen namelijk al vijfentwintig jaar of langer in een drumband, in Workum of elders. Ze werden onderschei­den met een prachtige zilveren speld, uitgereikt door Christina de Ringh. Het gaat in dezen om Geeske Yntema, Richard Kui­pers, Fekke Douwe Bakker, Den­nis Leemburg en de Koudumer Henk Ypma. Deze laatste is ook actief geweest in de Koudumer Hofkesjongers en speelt nu dus zijn partijtje meer dan mee in de MPG. Wat hier maar gezegd wil zijn: ook de leden van de MPG hebben - zoals ook veel collega's van Crescendo - hun sporen in de muziek ook elders meer dan verdiend

  Het kan niet genoeg gezegd wor­den: het was een prachtig con­cert dat bovendien op zeer lenige wijze 'aan elkaar' werd gepraat door Gerard de Boer. In de pauze herinnerde Marten Miedema er al terecht aan dat de vele - de zaal was heel vol - aanwezi­gen uit zichzelf begonnen mee te zingen en dat zulks toch wel het teken bij uitstek is hoezeer de mensen zich vermaken. Deze eminente musicus sloeg daar­mee de spijker weer eens op de kop! Een prachtavond!
  Bron: Workumer Krant Friso
  Klik op foto voor meer foto's van Henk

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    Roelof Fopma    
  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  link naar groenbloem    Touwspecialist    
  De Jong Workum Financieel Advies    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Glashandel Sneek    Workumer Jachtservice    
  Organische meststoffen Culterra    NEDCAD    
  Thijs van der Meer Slagerij