FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 01 - 2012 - Prachtige winkel aan het Súd

  Albert Schootstra

   

  Wat heeft Workum toch een breed scala aan winkels en wat kun je dus in onze stad te kust en te keur. Die verheugende constatering komt onwillekeurig opnieuw in je op na een bezoek aan De Koningsparel aan het Súd 8. De winkel ging in december 2009 open, maar “der binne in soad Warkumers dy’t noch net witte dat wy hjir sitte,” zo vertelt Tina (roepnaam Tineke) van Strydonck (37), samen met haar levenspartner Klaas Douwe Zwaan (38) de eigenaresse van de winkel. Die relatieve onbekendheid onder de Workumers neemt echter niet weg dat “it super giet, hartstikke bêst.” De toeristen weten De Koningsparel prima te vinden en “wy hawwe ek in soad minsken út plakken as Drylts, Snits en De Jouwer dy’t by ús komme en dan foaral om sjippe en lint.” Die run op de dezer dagen prachtig verbouwde winkel die vandaag voor een week voor het eerst na die verbouwing weer open ging, is begrijpelijk want De Koningsparel is het met name voor de dames (“de manlju dy’t hjir komme keapje gau in geskinkenbon en binne dan wer fuort”) een paradijsje. Het is echt weer zo’n winkel waar het opsommen van wat er allemaal te koop is bij voorbaat een kansloze missie lijkt, zo veel is er. Maar goed, we doen een bescheiden poging. Je kunt er sieraden op maat krijgen van glas, hout, kunststof, keramiek en ga zo maar door en er worden ook herstellingen aan deze sieraden verricht. Verder zijn er natuurlijk veel, zeer veel kralen. Hieraan ontleent de winkel de naam uiteraard ook. Verder modeaccessoires, woonaccessoires zeepjes, lint, cadeautjes voor kinderen, tassen, leuke koffertjes voor kinderen, geurzakjes. Ach, je kunt eigenlijk beter opnoemen wat De Koningsparel níet heeft. En dan komt er met ingang van heden ook nog kinderkleding bij. De eerste voorraad hangt er al, maar het is de bedoeling dat De Koningsparel met het oog op deze kinderkleding echt ‘instapt’ bij het op de markt komen van die kleding voor de komende lente en zomer.

   

  Wat dit laatste feit betreft is het ook zo goed dat de winkel is verbouwd. “Wy hawwe ûnder oare in attraktivere etalaazje krigen en in oare toanbank,” zo vertelt Klaas Douwe Zwaan. “Wy hawwe in merkûndersykje dien en dêr kaam út dat der yn Warkum noch wol ferlet is fan in fer-

  keappunt fan berneklaaiïng,” zegt Tineke. Ze voegt er aan toen dat De Koningsparel wat betreft die kinderkleding op het middensegment mikt: kwalitatief goede kleding, en dit in diverse merken. Maar dat – anderzijds – weer niet voor extreme prijzen. Maar de kwaliteit staat voorop. “De minsken moatte ús ûntdekke,” brengt Klaas Douwe nog naar voren. Het zal trouwens – gezien het bovenstaande – wel duidelijk zijn dat zulks al in ruime mate is gebeurd, maar de verbouwing (de winkel is veel meer ‘gestructureerd’ geworden) en de verkoop van kinderkleding zullen De Koningsparel ongetwijfeld nog nadrukkelijker in de spotlights plaatsen. Dat is Klaas Douwe en Tineke bovendien wel toevertrouwd, want zij zijn beiden werkelijk ondernemers in ‘ieren en sinen’.

   

  Klaas Douwe Zwaan en Tineke van Strydonck hebben indertijd een vennootschap onder firma opgericht die bestaat uit een ICT-poot (het werk van Klaas Douwe) en een winkel-poot waaronder De Koningsparel valt. Het paar woont sinds 2 februari 2002, de dag van het koninklijk huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, aan het Sylspaed en heeft een dochter, de 7-jarige Eva die basisschool It Finster bezoekt. “Simmerdeis stean ik ek wolris yn ‘e winkel, de ynkoerante oerkes,” vertelt Klaas Douwe, maar het zal duidelijk zijn dat de ‘werkwerelden’ van hem en Tineke toch wel gescheiden zijn. Ze begonnen thuis aan het Sylspaed met hun winkel, maar de zaak groeide en groeide en dus moest het paar omzien naar een ‘echt’ winkelpand. Dit werd dus gevonden aan het Súd 8 en sinds december 2009 vinden de winkelactiviteiten – als gezegd – hier plaats. Klaas Douwe Zwaan werd geboren in Stavoren. Toen hij nog jong was kwam het gezin Zwaan in Workum wonen. Zijn vader Tjerk werd brugwachter van de Beginebrêge in onze stad en de familie woonde in de karakteristieke ‘brugwachterswoning’ op de hoek van de Begine en de Doltewâl. Later keerde Klaas Douwe met zijn ouders weer naar Stavoren terug, “mar yntusken wenje ik al langer yn Warkum as yn Starum,” zo vertelt hij. Tineke van Strydonck is een Belgische. Haar moeder heeft ook die nationaliteit en ze werd in dat land geboren. Haar vader heeft een Zeeuwse achtergrond. “Ik bin berne yn Temse, yn de provinsje East-Vlaanderen, de provinsje dy’t tsjin de stêd Antwerpen oan leit,” zo zegt ze, “en yn Antwerpen gie ik ek nei skoalle.” Intussen mag Tineke zonder enige reserve een talenwonder worden genoemd, want ondanks het feit dat ze een Belgische is spreekt ze volstrekt fout- en accentloos Fries. “Yn it begjin helle ik alles troch elkoar,” vertelt ze. Klaas Douwe spreekt namelijk wel – en goed – Fries, maar het stadsfries dat in Stavoren wordt gesproken ligt hem toch wat gemakkelijker in de mond en als Tineke bij gesprekken tussen Klaas Douwe en zijn vrienden zat kreeg ze dus vooral Starumers te horen. Het is derhalve geen wonder dat ze in die tijd nog al eens op ‘het verkeerde been’ werd gezet. Tineke was vroeger op school niet zo goed in wiskunde en aanverwante vakken, maar met de talen had ze geen moeite en haar vlotte Fries onderstreept dat nog eens. Zelf is ze er bescheiden over: “Stel, do giest nei in lân yn Afrika te wenjen, dan learst de taal dochs ek?” zo zegt ze eenvoudig.

   

  Als kind had ze handwerken als hobby en vandaar ook dat ze later op het Workumer Sylspaed gewoon als hobby met het maken van sieraden en dergelijke begon. Een en ander leidde dus tot het begin van De Koningsparel. Haar eigenlijke opleiding kreeg ze echter in de zorg. In haar Workumer tijd werkte ze overigens ook zo’n zeven, acht jaar als grafisch vormgeefster bij Zeedesign van Pieter van der Zee in Witmarsum; ze kreeg daar een interne opleiding. Ze keerde daarna weer terug naar haar eigenlijke vak, de zorg dus, en ze deed dat in Nij Mariënacker in onze stad. Op een gegeven moment kon ze daar een vast contract krijgen. De winkel echter groeide en groeide maar “en dan moatst kieze, in kar dwaan.” Tineke besloot dus helemaal voor De Koningsparel te kiezen. “Mar hiel soms mis ik de fersoarging noch wolris, ik mei ek graach mei âldere minsken wurkje.”

   

  Klaas Douwe Zwaan werkte als systeembeheerder bij de ING. Op een gegeven moment koos ook hij er echter voor om zakelijk gezien op eigen benen te gaan staan. Na is hij dus zelfstandig ICT’er. “Ik lit my ynhiere troch bedriuwen,” vertelt hij. Het gaat dan vooral om grote bedrijven met dito computernetwerken waarachter veel klanten schuilgaan. En samen – het is al gezegd – vormen Klaas Douwe en Tineke dus een vennootschap onder firma. “De webshop is ek in wichtich ûnderdiel fan de winkel,” aldus Klaas Douwe en dat sluit natuurlijk weer prachtig aan bij zijn vak. Voor het reilen en zeilen van De Koningsparel kan men trouwens kijken op www.kralenwinkel.nl en het emailadres is info@kralenwinkel.nl. De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag open tussen 13.30 uur en 18.00 uur. Met ingang van 1 april (als het toeristenseizoen weer op gang komt)  is De Koningsparel ook ’s ochtends weer open. Intussen kan niet genoeg gezegd worden dat Workum met De Koningsparel dus een prachtige winkel binnen zijn grenzen heeft. Wat mag onze stad gelukkig zijn met ondernemers als Tineke van Strydonck en Klaas Douwe Zwaan. Klasse!

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Workumer Jachtservice    Organische meststoffen Culterra    
  Bouma kraanverhuur    Thijs van der Meer Slagerij    
  Roelof Fopma    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Touwspecialist    NEDCAD    
  Glashandel Sneek    Makelaardij P.J. de Jong    
  Op de hoek van de stal